Bulgarian Bible

Лука 2

Лука

Index

Глава 3

1


 

  В петнадесетата година на царуването на Тиверия Кесаря, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод<%0> четверовластник в Галилея и брат му Филип четверовластник в Итурейската и Трахонитската страна, и Лисаний четверовластник в Авилиния,  

 

 


1


 

  О И множествата го питаха, казвайки: Тогава какво да правим?  

 

 


2


 

  при първосвещенството на Анна Каиафа, Божието слово дойде до Иоана, Захариевия син, в пустинята.  

 

 


3


 

  И той отиваше по цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете,  

 

 


4


 

  както е писано в книгата с думите на пророк Исаия: — +Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките Му.  

 

 


5


 

  Всяка долина ще се напълни. И всяка планина и хълм ще се сниши; Кривите пътеки ще станат прави, И неравните места — гладки пътища;  

 

 


6


 

  И всяка твар ще види Божието спасение+.  

 

 


7


 

  И тъй, той казваше на множествата, които излизаха да се кръщават от него: Рожби ехиднини! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?  

 

 


8


 

  Прочее, принасяйте плодове, достойни за покаяние; и не почвайте да си думате, имаме Авраама за баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама.  

 

 


9


 

  А и брадвата лежи вече при корена на дърветата: и тъй, всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огън се хвърля.  

 

 


11


 

  А той в отговор им рече: Който има две ризи, нека даде на този, който няма; и който има храна, нека прави същото.  

 

 


12


 

  Дойдоха и бирниците да се кръстят, и му рекоха: Учителю, ние какво да правим?  

 

 


13


 

  Той им каза: Не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено.  

 

 


14


 

  Питаха го и военослужащи, казвайки: а ние какво да правим? Каза им: Не насилвайте никого, нито наклеветявайте; и задоволявайте се със заплатите си.  

 

 


15


 

  И понеже людете бяха в недоумение, и всички размишляваха в сърцата си за Иоана, да не би той да е Христос,  

 

 


16


 

  Иоан отговори на всички, като каза: Аз ви кръщавам с вода, но иде Оня, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му; Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.  

 

 


17


 

  Той държи лопатата в ръката Си, за да очисти добре гумното Си и да събере житото в житницата Си; а плявата ще изгори в неугасимия огън.  

 

 


18


 

  И с много други увещания той благовестяваше на людете.  

 

 


19


 

  А четверовластникът Ирод, бидейки изобличаван от него, поради Иродиада, братовата си жена, и поради всичките други злини, които беше сторил Ирод,  

 

 


20


 

  прибави над всичко друго и това, че затвори Иоана в тъмницата.  

 

 


21


 

  И когато се кръстиха всичките люде, като се кръсти и Исус и се молеше, отвори се небето,  

 

 


22


 

  и Святият Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, и глас дойде от небето, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в тебе е Моето благоволение.  

 

 


23


 

  И сам Исус беше на около тридесет години, когато почна да поучава и, както мислеха, беше син на Йосифа, който бе син Илиев.  

 

 


24


 

  А, Илий, Мататов; Матат Левиев; Левий, Мелхиев; Мелхий, Яанайев; Яанай, Йосифов;  

 

 


25


 

  Йосиф Мататиев; Мататия, Амосов; Амос, Наумов; Наум, Еслиев; Еслий, Нагеев;  

 

 


26


 

  Нагей, Маатов; Маат, Мататиев; Мататия, Семеинов; Семеин, Иосехов; Иосех, Иодов;  

 

 


27


 

  Иода, Иоананов; Иоанан, Рисов; Риса, Зоровавелов; Зоровавел, Салатиилев; Салатиил, Нириев;  

 

 


28


 

  Нирий, Мелхиев; Мелхий, Адиев; Адий, Косамов; Косам, Елмадамов; Елмадам, Иров;  

 

 


29


 

  Ир, Исусов; Исус, Елиезеров; Елиезер, Иоримов; Иорим, Мататов; Матат, Левиев;  

 

 


30


 

  Левий, Симеонов; Симеон, Юдов; Юда, Йосифов; Йосиф, Иоанамов; Ионам, Елиакимов;  

 

 


31


 

  Елиаким, Мелеев; Мелеа, Менов; Мена, Мататов; Матата, Натанов; Натан, Давидов;  

 

 


32


 

  Давид, Есеев; Есей, Овидов; Овид, Воозов; Вооз, Салмонов; Салмон, Наасонов;  

 

 


33


 

  Наасон, Аминадавов; Аминадав, Арниев; Арний, Есронов; Есрон, Фаресов; Фарес, Юдов;  

 

 


34


 

  Юда, Яковов; Яков, Исааков; Исаак, Авраамов; Авраам, Таров; Тара, Нахоров;  

 

 


35


 

  Нахор, Серухов; Серух, Рагавов; Рагав, Фалеков; Фалек, Еверов; Евер, Салов;  

 

 


36


 

  Сала, Каинанов; Каинан, Арфаксадов; Арфаксад, Симов; Сим, Ноев; Ное, Ламехов;  

 

 


37


 

  Ламех, Матусалов; Матусал, Енохов; Енох, Яредов; Яред, Малелеилов; Малелеил, Каинанов;  

 

 


38


 

  Каинан, Еносов; Енос, Ситов; Сит, Адамов; а Адам, Божий.  

 

 


Лука 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: