Bulgarian Bible

Лука 16

Лука

Index

Глава 17

1


 

  И рече на учениците Си: Не е възможно да не дойдат съблазните; но горко на онзи, чрез когото дохождат!  

 

 


2


 

  По-добре би било за него да се окачи един голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето, а не да съблазни един от тия малките.  

 

 


3


 

  Внимавайте на себе си. Ако прегреши брат ти, смъмри го; и ако се покае прости му.  

 

 


4


 

  И седем пъти на ден ако ти сгреши, и седем пъти се обърне към тебе и каже: Покайвам се, прощавай му.  

 

 


5


 

  И апостолите рекоха на Господа: Придай ни вяра.  

 

 


6


 

  А Господ рече: Ако имате вяра колкото синапово зърно, казали бихте на тая черница: Изкорени се и насади се в морето, и тя би ви послушала.  

 

 


7


 

  А кой от вас, ако има слуга да му оре или да му пасе, ще му рече веднага, щом си дойде от нива: Влез да ядеш?  

 

 


8


 

  Напротив, не ще ли му рече: Приготви нещо да вечерям, стегни се та ми пошетай, докато ям и пия, и подир това ти ще ядеш и пиеш?  

 

 


9


 

  Нима ще благодари на слугата за дето е извършил каквото е било заповядано? [Не вярвам].  

 

 


10


 

  Също така и вие, когато извършите все що ви е заповядано, казвайте: Ние сме безполезни слуги; извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим.  

 

 


11


 

  И в пътуването Си към Ерусалим Той минаваше границата между Самария и Галилея.  

 

 


12


 

  И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч,  

 

 


13


 

  извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се за нас!  

 

 


14


 

  И като ги видя, рече им: Идете покажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се.  

 

 


15


 

  И един от тях, като видя, че изцеля, върна се и със силен глас славеше Бога,  

 

 


16


 

  и падна на лице при нозете на Исуса и му благодареше. И той бе самарянин.  

 

 


17


 

  А Исус в отговор му рече: Нали се очистиха десетимата? А где са деветимата?  

 

 


18


 

  Не намериха ли се други да се върнат и въздадат слава на Бога, освен тоя иноплеменник?  

 

 


19


 

  И рече му: Стани и си иди; твоята вяра те изцели.  

 

 


20


 

  А Исус, попитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, в отговор им каза: Божието царство не иде така щото да се забелязва:  

 

 


21


 

  нито ще рекат: Ето тук е! Или: Там е! Защото, ето Божието царство е всред вас.  

 

 


22


 

  И рече на учениците: Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Човешкия Син, и няма да видите.  

 

 


23


 

  И като ви рекат: Ето, тук е! Да не отидете, нито да тичате подрие им.  

 

 


24


 

  Защото, както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и Човешкият Син в Своя ден.  

 

 


25


 

  Но първо Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение.  

 

 


26


 

  И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;  

 

 


27


 

  ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът ги погуби всички.  

 

 


28


 

  Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха,  

 

 


29


 

  а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички,_—  

 

 


30


 

  подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.  

 

 


31


 

  В оня ден, който се намери на къщния покрив, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе; също и който е на нива, да не се връща назад.  

 

 


32


 

  Помнете Лотовата жена!  

 

 


33


 

  Който иска да спечели живота*(Или: Душата.) си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го опази.  

 

 


34


 

  Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще се вземе, а другият ще се остави.  

 

 


35


 

  Две жени ще мелят заедно; едната ще се вземе, а другата ще се остави.  

 

 


36


 

  Двама ще бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави].  

 

 


37


 

  Отговарят му, казвайки: Къде, Господи? А Той им рече: Гдето е трупът, там ще се съберат и орлите.  

 

 


Лука 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: