Bulgarian Bible

Лука 17

Лука

Index

Глава 18

1


 

  Каза им една притча за как трябва всякога да се молят, да не отслабват, думайки:  

 

 


2


 

  В някой си град имаше един съдия, който от Бога се не боеше и човека не зачиташе.  

 

 


2


 

  О Знаеш заповедите: "Не прелюбодействувай", "Не убивай"; "Не кради"; "Не лъжесвидетелствувай"; "Почитай баща си и майка си";  

 

 


3


 

  В същия град имаше и една вдовица, която дохождаше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми.  

 

 


4


 

  Но той за известно време не искаше. А после си каза: При все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам,  

 

 


5


 

  пак, понеже тая вдовица ми досажда, ще - отдам правото, да не би да ме измори с безкрайното си дохождане.  

 

 


6


 

  И Господ рече: Слушайте що каза неправедният съдия!  

 

 


7


 

  А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях?  

 

 


8


 

  Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?  

 

 


9


 

  И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тая притча:  

 

 


10


 

  Двама души влязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник.  

 

 


11


 

  Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник.  

 

 


12


 

  Постя дваж в седмицата, давам десятък от всичко що придобия.  

 

 


13


 

  А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже бъди милостив към мене грешника.  

 

 


14


 

  Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси.  

 

 


15


 

  Донесоха още при Него младенците си, за да се докосне до тях; а учениците, като видяха, смъмриха ги.  

 

 


16


 

  Но Исус ги повика и рече: Оставете дечицата да дойдат при Мене и не ги възпирайте; защото на такива е Божието царство.  

 

 


17


 

  Истина ви казвам: Който не приеме като детенце Божието царство, той никак няма да влезе в него.  

 

 


18


 

  И някой си началник Го попита, казвайки: Благи Учителю, какво да сторя, за да наследя вечен живот?  

 

 


19


 

  А Исус му рече: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог.  

 

 


21


 

  а той каза: Всичко това съм опазил от младостта си.  

 

 


22


 

  Исус, като го чу, рече му: Едно още ти не достига. Продай все що имаш и раздай на сиромасите и ще имаш съкровище на небето; дойди и Ме следвай!  

 

 


23


 

  Но той, като чу това, наскърби се много, защото беше твърде богат.  

 

 


24


 

  И Исус като го видя, каза: Колко мъчно ще влязат в Божието царство ония, които имат богатство!  

 

 


25


 

  Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.  

 

 


26


 

  А ония, които чуха това рекоха: Тогава кой може да се спаси?  

 

 


27


 

  А Той каза: Невъзможното за човеците за Бога е възможно.  

 

 


28


 

  А Петър рече: Ето, ние оставихме своето и Те последвахме.  

 

 


29


 

  А Той им рече: Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща или жена, или братя, или родители, или чада, заради Божието царство,  

 

 


30


 

  който да не получи многократно повече в сегашно време, а в идещия свят вечен живот.  

 

 


31


 

  И като взе дванадесетте при Себе Си, рече им: Ето, възлизаме в Ерусалим и ще се изпълни в Човешкия Син всичко, що е писано чрез пророците.  

 

 


32


 

  Защото ще бъде предаден на езичниците, които ще Му се поругаят и безсрамно ще Го оскърбят, и ще Го заплюят,  

 

 


33


 

  и, когато Го бият, ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне.  

 

 


34


 

  Но те не разбираха нищо от това; и тая дума беше скрита за тях, и не разбираха това, което се казваше.  

 

 


35


 

  А когато Той се приближаваше до Ерихон, един слепец седеше край пътя да проси.  

 

 


36


 

  И като чу, че минава народ, попита какво е това.  

 

 


37


 

  И казаха му, че Исус назарянинът минава.  

 

 


38


 

  Тогава той извика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се за мене!  

 

 


39


 

  А тия, които вървяха отпред го смъмриха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене!  

 

 


40


 

  И тъй, Исус се спря и заповяда да Му го доведат. И като се приближи, попита го:  

 

 


41


 

  Какво искаш да ти сторя? А той каза: Господи, да прогледам,  

 

 


42


 

  Исус му рече: Прогледай; твоята вяра те изцели.  

 

 


43


 

  И той веднага прогледа, и тръгна след Него, като славеше Бога. И всичките люде, като видяха това, въздадоха хвала на Бога.  

 

 


Лука 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: