Bulgarian Bible

Лука 19

Лука

Index

Глава 20

1


 

  И в един от дните, когато Той поучаваше людете в храма и проповядваше благовестието, надойдоха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му рекоха:  

 

 


1


 

  О И във време на беритбата прати един слуга при земеделците, за да му дадат от плода на лозето; но земеделците го биха и отпратиха го празен.  

 

 


2


 

  Кажи ни с каква власт правиш това? Или, кой е онзи, който Ти е дал тази власт.  

 

 


3


 

  И в отговор им рече: Ще ви задам и Аз един въпрос, и отговорете Ми:  

 

 


4


 

  Иоановото кръщение от небето ли беше, или от човеците?  

 

 


5


 

  А те разискваха помежду си, думайки: Ако речем: От небето, ще каже: Защо го не повярвахте?  

 

 


6


 

  Но ако речем: От човеците, всичките люде ще ни убият с камъни, защото са убедени, че Иоан беше пророк.  

 

 


7


 

  И отговориха, че не знаят от къде беше.  

 

 


8


 

  Тогава Исус им рече: Нито Аз ви казвам с каква власт правя това.  

 

 


9


 

  И почна да говори на людете тая притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци, и отиде в чужбина за дълго време.  

 

 


11


 

  И изпрати друг слуга; а те и него биха, срамно го оскърбиха, и го отпратиха празен.  

 

 


12


 

  Изпрати и трети; но те и него нараниха и изхвърлиха.  

 

 


13


 

  Тогава стопанинът на лозето рече: Що да сторя? Ще изпратя любезния си син; може него да почетат.  

 

 


14


 

  Но земеделците, като го видяха, разискваха по между си, като думаха: Това е наследникът; нека го убием, за да стане наследството наше.  

 

 


15


 

  Изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И тъй, какво ще им стори стопанинът на лозето?  

 

 


16


 

  Ще дойде и ще погуби тия земеделци, и ще даде лозето на други. А като чуха това рекоха: Дано не бъде!  

 

 


17


 

  А тоя ги погледна и рече: Тогава що значи това, което е писано: "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла"?  

 

 


18


 

  Всеки, който падне върху този камък, ще се смаже, а върху когото падне, ще го пръсне.  

 

 


19


 

  И в същия час книжниците и главните свещеници се стараеха да турят ръце на Него, защото разбраха, че Той каза тая притча против тях, но се бояха от народа.  

 

 


20


 

  И като Го наблюдаваха, пратиха издебници, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума, тъй щото да Го предадат на началството и на властта на управителя.  

 

 


21


 

  И те Го попитаха, казвайки: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и у Тебе няма лицеприятие, но учиш Божия път според истината;  

 

 


22


 

  право ли е за нас да даваме данък на Кесаря, или не?  

 

 


23


 

  А Той разбра лукавството им, и рече им:  

 

 


24


 

  Покажете ми един динарий. Чий образ и надпис има? И [в отговор] казаха: Кесарев.  

 

 


25


 

  А Той рече: Тогава отдавайте Кесаревото на Кесаря, а Божието на Бога.  

 

 


26


 

  И не можаха да уловят нещо в думата пред народа; и, зачудени на отговора Му, млъкнаха.  

 

 


27


 

  Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки:  

 

 


28


 

  Учителю, Моисей ни е писал: "Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да въздигне потомък на брата си".  

 

 


29


 

  А имаше седмина братя; и първия взе жена и умря бездетен.  

 

 


30


 

  И вторият и третият я взеха;  

 

 


31


 

  така също и седмината я взеха и умряха без да оставят деца.  

 

 


32


 

  А после умря и жената.  

 

 


33


 

  И тъй, във възкресението, на кого от тях ще бъде жена? Защото и седмината я имаха за жена.  

 

 


34


 

  А Исус им рече: Човеците на този свят се женят и се омъжват;  

 

 


35


 

  а ония, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват.  

 

 


36


 

  И не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите; и, като участници на възкресението, са чада на Бога.  

 

 


37


 

  А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото, дето писа за къпината, когато нарече Господа "Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов".  

 

 


38


 

  Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи.  

 

 


39


 

  А някои от книжниците в отговор рекоха: Учителю, Ти добре каза.  

 

 


40


 

  Защото не смееха вече за нищо да Го попитат.  

 

 


41


 

  И рече им: Как казват, че Христос е Давидов син?  

 

 


42


 

  Защото сам Давид казва в книгата на псалмите:_— Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми,  

 

 


43


 

  докле положа враговете Ти за Твое подножие.  

 

 


44


 

  И тъй, Давид Го нарича Господ, тогава как е негов син?  

 

 


45


 

  И когато слушаха всичките люде, Той рече на учениците Си:  

 

 


46


 

  Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени, и обичат поздрави по пазарите, първите столове в синагогите, и първите места по угощенията;  

 

 


47


 

  които изпояждат домовете на вдовиците, и за показ принасят дълги молитви. Те ще получат по-голямо осъждане.  

 

 


Лука 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: