Bulgarian Bible

Йоан 2

Йоан

Index

Глава 3

1


 

  Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник.  

 

 


2


 

  Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.  

 

 


3


 

  Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се роди някой отгоре<$FИли: Изново.>, не може да види Божието царство.  

 

 


4


 

  Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?  

 

 


5


 

  Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.  

 

 


6


 

  Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.  

 

 


7


 

  Не се чуди, че ти рекох: трябва да се родите отгоре.  

 

 


8


 

  Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.  

 

 


9


 

  Никодим в отговор Му рече: Как може да бъде това?  

 

 


10


 

  Исус в отговор му каза: Ти си Израилев учител, и не знаеш ли това?  

 

 


11


 

  Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим, и свидетелствуваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни.  

 

 


12


 

  Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?  

 

 


13


 

  И никой не е възлязъл на небето, освен Тоя, Който е слязъл от небето, сиреч, Човешкият Син, Който е на небето.  

 

 


14


 

  И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син,  

 

 


15


 

  та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот.  

 

 


16


 

  Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:  

 

 


17


 

  Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.  

 

 


18


 

  Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не повярвал в името на Единородния Божий Син.  

 

 


19


 

  И ето що е осъждането: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.  

 

 


20


 

  Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му;  

 

 


21


 

  но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога.  

 

 


22


 

  След това дойде Исус с учениците Си в юдейската земя; и там се бавеше с тях и кръщаваше.  

 

 


23


 

  Също и Иоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода; и людете дохождаха и се кръщаваха.  

 

 


24


 

  Понеже Иоан още не беше хвърлен в тъмница.  

 

 


25


 

  И така възникна препирня от страна на Иоановите ученици с един юдеин относно очистването.  

 

 


26


 

  И дойдоха при Иоана и му рекоха: Учителю, Онзи, Който беше с тебе отвъд Иордан, за Когото ти свидетелствува, ето, Той кръщава, и всички отиват при Него.  

 

 


27


 

  Иоан в отговор рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето.  

 

 


28


 

  Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него.  

 

 


29


 

  Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е пълна.  

 

 


30


 

  Той трябва да расте, а пък да се смалявам‚  

 

 


31


 

  Онзи, Който дохожда отгоре, е от всички по-горен; който е от земята, земен е, и земно говори. Който дохожда от небето е от всички по-горен.  

 

 


32


 

  Каквото е видял и чул, за Него свидетелствува; но никой не приема свидетелството Му.  

 

 


33


 

  Който е приел Неговото свидетелство потвърдил е с печата си, че Бог е истинен.  

 

 


34


 

  Защото Тоя, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с мярка.  

 

 


35


 

  Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка.  

 

 


36


 

  Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.  

 

 


Йоан 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: