Bulgarian Bible

Йоан 3

Йоан

Index

Глава 4

1


 

  Прочее, Когато Господ узна, че фарисеите чули, какво Исус придобивал и кръщавал повече ученици от Иоана,  

 

 


2


 

  (не че сам Исус кръщаваше, а учениците Му),  

 

 


3


 

  напусна Юдея и отиде пак в Галилея.  

 

 


4


 

  И трябваше да мине през Самария.  

 

 


5


 

  И така, дойде в един самарийски град наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Иосифа.  

 

 


6


 

  Там беше Яковият кладенец<$FГръцки: Извор.>. Исус, прочее, уморен от пътуването, седеше така на кладенеца. Беше около шестият час.  

 

 


7


 

  Дохожда една самарянка да си начерпи вода. Казва - Исус: Дай Ми да пия.  

 

 


8


 

  (Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна).  

 

 


9


 

  Впрочем, самарянката Му казва: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? (Защото юдеите не се сношават със самаряните).  

 

 


10


 

  Исус в отговор - каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода?  

 

 


11


 

  Казва Му жената: Господине, нито почерпало имаш, и кладенецът е дълбок; тогава отгде имаш живата вода?  

 

 


12


 

  Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца, и сам той е пил от него, и чадата му, и добитъкът му?  

 

 


13


 

  Исус в отговор - каза: Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожаднее;  

 

 


14


 

  а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.  

 

 


15


 

  Казва Му жената: Господине, дай ми тая вода, за да не ожаднявам нито да извървявам толкова път до тук да изваждам.  

 

 


16


 

  Казва - Исус: Иди, повикай мъжа си и дойди тука.  

 

 


17


 

  В отговор жената Му каза: Нямам мъж. Казва - Исус: Право каза, че нямаш мъж;  

 

 


18


 

  защото петима мъже си водила, и този, който сега имаш не ти е мъж. Това си право казала.  

 

 


19


 

  Казва Му жената: Господине, виждам, че Ти си пророк.  

 

 


20


 

  Нашите бащи в тоя хълм са се покланяли; а вие казвате, че в Ерусалим е мястото гдето трябва да се покланяме.  

 

 


21


 

  Казва - Исус: Жено, вярвай Ми, че иде час, когато нито само в тоя хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца.  

 

 


22


 

  Вие се покланяте на онова, което не знаете; ние се покланяме не онова, което знаем; защото спасението е от юдеите.  

 

 


23


 

  Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му.  

 

 


24


 

  Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.  

 

 


25


 

  Казва му жената: Зная, че ще дойде Месия (който се нарича Христос); Той, когато дойде, ще ни яви всичко.  

 

 


26


 

  Казва - Исус: Аз, Който се разговарям с тебе съм Месия.  

 

 


27


 

  В това време дойдоха учениците Му, и се почудиха, че се разговаря с жена; но никой не рече: Какво търсиш? или: Защо разговаряш с нея?  

 

 


28


 

  Тогава жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората:  

 

 


29


 

  Дойдете да видите човек, който ми каза всичко, което съм сторила. Да не би Той да е Христос?  

 

 


30


 

  Те излязоха от града и отиваха към Него.  

 

 


31


 

  Между това учениците молеха Исуса, казвайки: Учителю, яж.  

 

 


32


 

  А Той им рече: Аз имам храна да ям, за която вие не знаете.  

 

 


33


 

  Затова учениците думаха помежду си: Да не би някой да Му е донесъл нещо за ядене?  

 

 


34


 

  Каза им Исус: Моята храна е да върша волята на Онзи, Който ме е пратил, и да върша Неговата работа.  

 

 


35


 

  Не казвате ли: Още четири месеца и жетвата ще дойде? Ето, казвам ви, подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва.  

 

 


36


 

  Който жъне получава заплата, и събира плод за вечен живот, за да се радвате заедно и който сее и който жъне.  

 

 


37


 

  Защото в това отношение истинна е думата, че един сее, а друг жъне.  

 

 


38


 

  Аз ви пратих да жънете това, за което не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд.  

 

 


39


 

  И от тоя град много самаряни повярваха в Него поради думите на жената, която свидетелствуваше: Той ми каза всичко, което съм сторила.  

 

 


40


 

  И тъй, когато дойдоха самаряните при Него, помолиха Го да остане при тях; и преседя там два дни.  

 

 


41


 

  И още мнозина повярваха поради неговото учение;  

 

 


42


 

  и на жената казаха: Ние вярваме, не вече поради твоето говорене, понеже сами чухме и знаем, че той е наистина [Христос] Спасителят на света.  

 

 


43


 

  След два дни Той излезе оттам и отиде в Галилея.  

 

 


44


 

  Защото сам Исус заяви, че пророк няма почит в родината си.  

 

 


45


 

  И тъй, когато дойде в Галилея, галилеяните Го приеха, като бяха видели всичко що стори в Ерусалим на празника; защото и те бяха отишли на празника.  

 

 


46


 

  Прочее, Исус пак дойде в Кана Галилейска, гдето беше превърнал водата на вино. И имаше един царски чиновник, чиито син бе болен в Капериаум.  

 

 


47


 

  Той, като чу, че Исус дошъл от Юдея в Галилея отиде при него и Го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране.  

 

 


48


 

  Тогава Исус му рече: Ако не видите знамения и чудеса никак няма да повярвате.  

 

 


49


 

  Царският чиновник Му каза: Господине, слез докле не е умряло детенцето ми.  

 

 


50


 

  Каза му Исус: Иди си; син ти е жив. Човекът повярва думата, която му рече Исус, и си отиде.  

 

 


51


 

  И когато той слизаше към дома си, слугите му го срещнаха и казаха, че син му е жив.  

 

 


52


 

  А той ги попита в кой час му стана по-леко. Те му казаха: В седмия час треската го остави.  

 

 


53


 

  И така бащата разбра, че това е станало в същия час, когато Исус му рече: Син ти е жив. И повярва той и целия му дом.  

 

 


54


 

  Това второ знамение извърши Исус, като дойде пак из Юдея в Галилея.  

 

 


Йоан 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: