Bulgarian Bible

Йоан 4

Йоан

Index

Глава 5

1


 

  Подир това имаше юдейски празник, и Исус влезе в Ерусалим.  

 

 


2


 

  А в Ерусалим, близо до овчата порта, се намира къпалня, наречена по еврейски Витесда, която има пет предверия.  

 

 


3


 

  В тях лежаха множество болни, слепи, куци и изсъхнали, [които чакаха да се раздвижи водата.  

 

 


4


 

  Защото от време на време ангел слизаше в къпалнята и размътваше водата; а който пръв влизаше след раздвижването на водата оздравяваше от каквато и болест да беше болен].  

 

 


5


 

  И там имаше един човек болен от тридесет и осем години.  

 

 


6


 

  Исус, като го видя да лежи, и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му: Искаш ли да оздравееш?  

 

 


7


 

  Болният Му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мене.  

 

 


8


 

  Исус му казва: Стани, дигни постелката и си ходи.  

 

 


9


 

  И на часа човекът оздравя, дигна постелката си, и започна да ходи. А тоя ден беше събота.  

 

 


10


 

  Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е, и не ти е позволено да дигнеш постелката си.  

 

 


11


 

  Но той им отговори: Онзи, Който ме изцели, Той ми рече: Дигни постелката си и ходи?  

 

 


12


 

  Попитаха го: Кой човек ти рече: Дигни постелката си и ходи?  

 

 


13


 

  А изцеленият не знаеше Кой е; защото Исус беше се изплъзнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място.  

 

 


14


 

  По-после Исус го намери в храма и му рече: Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да те не сполети нещо по-лошо.  

 

 


15


 

  Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, Който го изцели.  

 

 


16


 

  И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тия неща в събота.  

 

 


17


 

  А Исус им отговори: Отец Ми работи до сега, и Аз работя.  

 

 


18


 

  Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога.  

 

 


19


 

  Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не може Синът да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец; понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши.  

 

 


20


 

  Защото Отец люби Сина, и Му показва все що върши сам; ще Му показва и от тия по-големи работи, за да се чудите вие.  

 

 


21


 

  Понеже, както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява, тия които иска.  

 

 


22


 

  Защото, нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички.  

 

 


23


 

  за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил.  

 

 


24


 

  Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.  

 

 


25


 

  Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят ще живеят.  

 

 


26


 

  Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;  

 

 


27


 

  и дал Му е власт да извършва съдба, защото е Човешкият Син.  

 

 


28


 

  Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му,  

 

 


29


 

  и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.  

 

 


30


 

  Аз не мога да върша нищо от Себе Си; съдя както чуя; и съдбата Ми е справедлива, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил.  

 

 


31


 

  Ако свидетелствувам Аз за Себе Си; свидетелството Ми не е истинно.  

 

 


32


 

  Друг има, Който свидетелствува за Мене; и зная, че свидетелството, което Той дава за Мене е истинно.  

 

 


33


 

  Вие пратихте до Иоана; и той засвидетелствува за истината.  

 

 


34


 

  (Обаче свидетелството, което Аз приемам, не е от човека; но казвам това за да се спасите вие).  

 

 


35


 

  Той беше светилото, което гореше и светеше; и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговото светене.  

 

 


36


 

  Но Аз имам свидетелство по-голямо от Иоановото; защото делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил.  

 

 


37


 

  И Отец, Който Ме е пратил, Той свидетелствува за Мене. Нито гласа сте Му чули някога, нито образа сте Му видели.  

 

 


38


 

  И нямате Неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате Този, когото Той е пратил.  

 

 


39


 

  Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за Мене,  

 

 


40


 

  и пак не искате да дойдете при Мене, за да имате живот.  

 

 


41


 

  От човеци слава не приемам;  

 

 


42


 

  но зная, че вие нямате в себе си любов към Бога.  

 

 


43


 

  Аз дойдох в името на Отца Си, и не Ме приемате; ако дойде друг в свое име, него ще приемете.  

 

 


44


 

  Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог.  

 

 


45


 

  Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца; има един, който ви обвинява_– Моисей, на когото вие се облагахте.  

 

 


46


 

  Защото, ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже той за мене писа.  

 

 


47


 

  Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате Моите думи?  

 

 


Йоан 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: