Bulgarian Bible

Деяния 1

Деяния

Index

Глава 2

1


 

  И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място.  

 

 


1


 

  О Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим_— и юдеи и прозелити,  

 

 


2


 

  И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща дето седяха.  

 

 


2


 

  О Слънцето, ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен.  

 

 


3


 

  и явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.  

 

 


3


 

  О И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла [по плът ще въздигне Христа, да го] постави на престола му,  

 

 


4


 

  И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.  

 

 


5


 

  А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето.  

 

 


6


 

  И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше: да говорят на неговия език.  

 

 


7


 

  И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли Галилеяни?  

 

 


8


 

  Тогава както ги слушаше да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени?  

 

 


9


 

  Партяни, Мидяни и Еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия Понт и Азия,  

 

 


11


 

  критяни и араби слушаме ги да говорят по нашите езици за великите Божии дела.  

 

 


12


 

  И те всички се смаяха, и в недоумението си думаха един на друг: Какво значи това?  

 

 


13


 

  А други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили със сладко вино.  

 

 


14


 

  А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, казвайки: юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно това, и внимавайте в моите думи.  

 

 


15


 

  Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третия час на деня;  

 

 


16


 

  но това е казаното чрез пророк Йоила:  

 

 


17


 

  "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;  

 

 


18


 

  Още и на слугите си и на слугините си ще изливам от Духа си в ония дни, и ще пророкуват.  

 

 


19


 

  И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, Кръв, и огън, и пара от дим;  

 

 


21


 

  И всеки, който призове името Господне, ще се спаси".  

 

 


22


 

  Израиляни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса, и знамения, които Бог извърши чрез него посред вас, както сами вие знаете,  

 

 


23


 

  него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници;  

 

 


24


 

  когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан той от нея.  

 

 


25


 

  Защото Давид казва за него: "Винаги гледах Господа пред себе си; Понеже той е отдясно ми, за да се не поклатя;  

 

 


26


 

  Затова се зарадва сърцето ми, и развесели се езикът ми, А още и плътта ми ще престоява в надежда;  

 

 


27


 

  Защото няма да оставиш душата ми в ада, нито, ще допуснеш твоя светия да види изтление.  

 

 


28


 

  Изявил си ми пътищата на живота; в присъствието си, ще ме изпълниш с веселба."  

 

 


29


 

  Братя, мога да ви кажа свободно за Патриарха Давида, че и умря и биде погребан, и гробът му е у нас до тоя ден.  

 

 


31


 

  той предвиждаше това, говори за възкресението на Христа, че нито той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление.  

 

 


32


 

  Тогова Исуса Бог възкреси, на което ние всинца сме свидетели.  

 

 


33


 

  И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Свети Дух, той изля това, което виждате и чуете.  

 

 


34


 

  Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той каза: "Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно ми,  

 

 


35


 

  Докле положа враговете ти за твое подножие".,  

 

 


36


 

  И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогова Исуса, когото вие разпнахте, него Бог е направил и Господ и Помазаник.  

 

 


37


 

  Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петър и на другите апостоли: Какво да сторим братя?  

 

 


38


 

  А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.  

 

 


39


 

  Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе си.  

 

 


40


 

  И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това изпорочено поколение.  

 

 


41


 

  И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.  

 

 


42


 

  И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба, и в молитвите.  

 

 


43


 

  И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.  

 

 


44


 

  И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо;  

 

 


45


 

  и продаваха стоката и имота си, и разподеляха парите на всички, според нуждата на всекиго.  

 

 


46


 

  И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,  

 

 


47


 

  като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.  

 

 


Деяния 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: