Bulgarian Bible

Деяния 8

Деяния

Index

Глава 9

1


 

  А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника  

 

 


1


 

  О А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му рече във видение; Анание! А той рече; Ето ме, Господи.  

 

 


2


 

  и поиска от него писма но синагогите в Дамаск, че, ако намери някой от тоя Път, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим.  

 

 


2


 

  О И почна веднага да проповядва по синагогите, че Исус е Божия Син.  

 

 


3


 

  И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето.  

 

 


3


 

  О Но братята, като разбраха това, заведоха го в Кесария и изпратиха го в Тарс.  

 

 


4


 

  И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо ме гониш?  

 

 


5


 

  А той рече: Кой си ти, Господи? И той отговори: Аз съм Исус, когото ти гониш.  

 

 


6


 

  Но стани, влез в града, и ще ти се каже какво трябва да правиш.  

 

 


7


 

  А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого.  

 

 


8


 

  И Савел стана от земята, и когато отвори очите си, не виждаше нищо; и водеха го за ръка та го въведоха в Дамаск.  

 

 


9


 

  И прекара три дни без да види, и не яде нито пи.  

 

 


11


 

  И Господ му рече: Стани та иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един Тарсянин на име Савел; защото, ето, той се моли;  

 

 


12


 

  и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него за да прогледа.  

 

 


13


 

  Но Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за тоя човек, колко зло е сторил на твоите светии в Ерусалим.  

 

 


14


 

  И тука имал власт от първосвещениците да върже всички, които призовават твоето име.  

 

 


15


 

  А Господ му рече: Иди, защото той ми е съд избран да разгласява моето име пред народите и царе и пред Израиляните;  

 

 


16


 

  защото аз ще му покажа колко много той трябва да пострада за името ми.  

 

 


17


 

  И тъй, Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, рече: Брате Савле, Господ ме изпрати,_— същият Исус който ти се яви на пътя, по който ти идеше,_— за да прогледаш и да се изпълниш с Светия Дух.  

 

 


18


 

  И начаса паднаха от очите му като люспи, и той прогледа; и стана та се кръсти.  

 

 


19


 

  А като похапна, доби сила, и преседя няколко дни с учениците в Дамаск.  

 

 


21


 

  И всички, които го слушаха, се удивляваха, и казваха: Не е ли тоя, който в Ерусалим съсипвал тия, които призовавали това име, и дошъл тука за да закара такива вързани при първосвещениците?  

 

 


22


 

  А Савел се засилваше още повече, и преодоляваше юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че това е Христос.  

 

 


23


 

  И когато се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият;  

 

 


24


 

  но техният заговор стана известен на Савла. И те даже вардеха портите деня и нощя за да го убият,  

 

 


25


 

  но учениците му го взеха през нощта и го свалиха през стената, като го спуснаха с кош.  

 

 


26


 

  И когато дойде в Ерусалим, той се стараеше да дружи с учениците; но всички се боеха от него, понеже не вярваха че е ученик.  

 

 


27


 

  Но Варнава го взе та то доведе при апостолите, и разказа им как бил видял Господа по пътя, и че му говорил, и как в Дамаск дързостно проповядвал в Исусовото име.  

 

 


28


 

  И той влизаше и излизаше с тях в Ерусалим, като дързостно проповядваше в Господнето име.  

 

 


29


 

  И говореше и се препираше с гръцките Юдеи. а те търсеха случай да го убият.  

 

 


31


 

  И тъй по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, и, като ходеше в страх от Господа и в утехата на Светия Дух, се умножаваше.  

 

 


32


 

  И Петър, като обикаляше всичките вярващи, слезе и светиите, които живееха в Лида.  

 

 


33


 

  И там намери един човек на име Еней, който бе пазел легло осем години, понеже беше парализиран.  

 

 


34


 

  И Петър му рече: Енее, Исус Христос те изцелява; стани, направи леглото си. И веднага той стана.  

 

 


35


 

  И всички, които живееха в Лида и в Саронското поле видяха, и се обърнаха към Господа.  

 

 


36


 

  А в Иопия имаше една ученица на име Тавита (което значи Сърна). Тая жена вършеше много добри дела и благодеяния.  

 

 


37


 

  И през тия дни тя се разболя и умря; и като я окъпаха, положиха я в една горна стая.  

 

 


38


 

  И понеже Лида беше близо до Иопия, учениците, като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама човека да го помолят: Не се бави да дойдеш при нас.  

 

 


39


 

  И Петър стана и отиде с тях. И като дойде, заведоха го в горната стая; и всичките вдовици стояха около него та плачеха, и, му показваха многото ризи и дрехи, които правеше Сърна когато бе с тях.  

 

 


40


 

  А Петър изкара всички навън, коленичи та се помоли, и се обърна към тялото и рече: Тавито, стани. И тя отвори очите си, и като видя Петра, седна.  

 

 


41


 

  И той и подаде ръка и я изправи; после повика светиите и вдовиците и представи им я жива.  

 

 


42


 

  И това стана известно по цяла Иопия; и мнозина повярваха в Господа.  

 

 


43


 

  А Петър преседя дълго време в Иопия у някого си Симон.  

 

 


Деяния 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: