Bulgarian Bible

Деяния 9

Деяния

Index

Глава 10

1


 

  Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения Италийски Полк.  

 

 


2


 

  Той беше благочестив и боеше се от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога.  

 

 


3


 

  Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който слезе при него и му рече: Корнилие!  

 

 


4


 

  А той, като се взря в него, уплашен рече: Що е Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен.  

 

 


4


 

  О Него Бог възкреси на третия ден, и даде му да се яви,  

 

 


5


 

  И сега изпрати човеци в Иопия да повикат едного Симона, чието презиме е Петър.  

 

 


6


 

  Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето, (той ще ти каже що трябва да правиш).  

 

 


7


 

  И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите си и един благочестив войник от тия, които редовно му служеха;  

 

 


8


 

  и като им разказа всичко, прати ги в Иопия.  

 

 


9


 

  А на утрешния ден, когато те пътуваха и наближаваха до града, около шестия час Петър се качи на къщния покрив да се помоли.  

 

 


10


 

  И като огладня, поиска да яде; но докато приготвяха, той дойде в изстъпление,  

 

 


11


 

  И видя небето отворено и някакъв съд, като голяма плащаница, да слиза, спускан чрез четирите ъгъла към земята.  

 

 


12


 

  В него имаше всякакви земни четвероноги и гадини и небесни птици.  

 

 


13


 

  И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж.  

 

 


14


 

  А Петър рече: Никак, Господи; защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто.  

 

 


15


 

  И пак дойде към него втори път глас; Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай.  

 

 


16


 

  И това стана три пъти, след което съда се вдигна веднага на небето.  

 

 


17


 

  А докато Петър беше в недоумение, какво значеше видението, което беше видял, ето, изпратените от Корнилия човеци, като бяха разпитали за Симоновата къща, застанаха пред портата,  

 

 


18


 

  и повикаха та попитаха: Тука ли гостува Симон, чието презиме е Петър?  

 

 


19


 

  И докато Петър още размишляваше за видението, духът му рече: Ето, трима човека те търсят.  

 

 


20


 

  Стани, слез, та иди с тях; и никак не се съмнявай, защото аз съм ги изпратил.  

 

 


21


 

  И тъй, Петър слезе при човеците и рече: Ето, аз съм оня, когото търсите. По коя причина дойдохте?  

 

 


22


 

  А те рекоха: Стотникът Корнилий, човек праведен и който се бои от Бога, и с добро име между целия юдейски народ, биде уведомен от Бога чрез един свет ангел да го повика у дома си и да чуе думи от тебе.  

 

 


23


 

  Тогава той ги покани вътре та ги нагости. И на сутринта той стана та излезе с тях; а някои от братята от Иопия го придружиха.  

 

 


24


 

  И на другия ден влязоха в Кесария; а Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели.  

 

 


25


 

  И когато влизаше Петър, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му, и се поклони.  

 

 


26


 

  А Петър го дигна, казвайки: Стани; и аз съм човек.  

 

 


27


 

  И разговаряйки се с него той влезе и намери мнозина събрани.  

 

 


28


 

  И рече им: вие знаете колко незаконно е за юдеин да има сношение или да дружи с иноплеменник; Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист;  

 

 


29


 

  Затова, щом ме повикахте, дойдох без да възражавам; и тъй, питам аз, по коя причина сте ме повикали?  

 

 


30


 

  И Корнилий рече: Преди четири дена, в тоя час, прекарвах деветия час в молитва у дома; и ето, пред мене застана човек със светло облекло, който каза,  

 

 


31


 

  Корнилие, твоята молитва е послушана и твоите милостини се помнят пред Бога.  

 

 


32


 

  Прати, прочее, в Иопия да повикай Симона, чието презиме е Петър; той гостува у дома на един кожар Симон, край морето, (той като дойде, ще ти говори).  

 

 


33


 

  Начаса, прочее, пратих до тебе и ти си сторил добре да дойдеш. И тъй, ние всинца присътствуваме тука пред Бога за да чуем все що ти е заповядано от, Господа.  

 

 


34


 

  А Петър отвори уста и рече: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице;  

 

 


35


 

  но във всеки народ оня, който му се бои и върши правото, угоден му е.  

 

 


36


 

  Словото, което той прати на Израиляните та им благовестяваше мир чрез Исуса Христа, (който е господар на всички),  

 

 


37


 

  това слово вие знаете, което, след кръщението, проповядвано от Йоана, се разпространи по цяла Юдея, начиная от Галилея,  

 

 


38


 

  именно, Исус от Назарет,_— как Бог го помаза със Светия Дух и със сила; който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с него.  

 

 


39


 

  И ние сме свидетели на всичко що извърши той и в Юдейската земя и в Ерусалим; когото и убиха, като го повесиха на дърво.  

 

 


41


 

  не на всичките люде, а на нас предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него след като възкръсна от мъртвите.  

 

 


42


 

  И заръча ни да проповядваме на людете, и да свидетелствуваме, че тоя е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите.  

 

 


43


 

  За него свидетелствуват всичките пророци, че всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име прощение на греховете си.  

 

 


44


 

  Докато Петър още говореше тия думи, Светият Дух слезе на всички, които слушаха словото.  

 

 


45


 

  И обрязаните вярващи, дошли с Петра се смаяха задето дарът на Светия Дух, се изля и на езичниците;  

 

 


46


 

  защото ги чуеха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори:  

 

 


47


 

  Може ли някой да забрани водата, да се не кръстят тия, които приеха Светия Дух, както и ние?  

 

 


48


 

  И заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа. Тогава му се примолиха да преседи няколко дни у тях.  

 

 


Деяния 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: