Bulgarian Bible

Деяния 11

Деяния

Index

Глава 12

1


 

  Около това време цар Ирод простря ръцете си да притесни някои от църквата.  

 

 


2


 

  Уби с меч Иоановия брат Якова;  

 

 


2


 

  О А Ирод беше много разгневен на Тирците и Сидонците; и те дойдоха единодушно при него, и, като спечелиха подръжката на царевия постелник Власта, просеха помирение; защото тяхната област се хранеше от царевата.  

 

 


3


 

  и, като видя, че беше угодно на юдеите, той при това улови и Петра, това беше през дните на безквасните хлябове,  

 

 


4


 

  И като го хвана, хвърли го в тъмница, и предаде го на четири четворки войници да го вардят, с намерение да го изведе пред людете подир пасхата.  

 

 


5


 

  И така, те вардеха Петра в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него.  

 

 


6


 

  И през същата нощ когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги; и стражари пред вратата вардеха тъмницата.  

 

 


7


 

  И, ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина осия килията; и като побутна Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му.  

 

 


8


 

  И ангелът му рече: Опаши се и обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза: Облечи дрехата си и дойди подир мене.  

 

 


9


 

  И Петър излезе и вървеше изподире, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение.  

 

 


10


 

  А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама; и като излязоха през нея, изминаха една улица, и ангелът веднага се оттегли от него.  

 

 


11


 

  И Петър, когато дойде на себе си, рече: Сега наистина знаят, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирода, и от всичко, което юдейските люде очакваха.  

 

 


12


 

  И като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Йоана, чието презиме бе Марко, дето бяха събрани мнозина да се молят.  

 

 


13


 

  И когато похлопа на вратичката в портата, една слугиня на име Рода излезе да послуша кой е.  

 

 


14


 

  И щом позна Петровия глас, от радост не отвори портата, а се завтече и извести, че Петър стои пред портата.  

 

 


15


 

  А те й рекоха: Ти си луда, но тя настояваше, че това що им казва е вярно. Тогава те думаха: Тогава е неговият ангел.  

 

 


16


 

  А Петър продължаваше да хлопа; и като отвориха, видяха го и се смаяха.  

 

 


17


 

  А той им помаха с ръка да мълчат, и им разказа как го изведе Господ из тъмницата. И като им каза: Явете това на Якова и на братята, излезе та отиде на друго място.  

 

 


18


 

  А като се съмна, стана не малко смущение между войниците_— какво стана Петър.  

 

 


19


 

  А Ирод, като го потърси и не го намери изпита стражарите и заповяда да ги погубят. И слезе от Юдея, в Кесария, и там живееше.  

 

 


21


 

  И в един определен ден Ирод, облечен в царска одежда, седна на престола и държа реч пред тях.  

 

 


22


 

  А народът извика: Глас Божий, а не човешки!  

 

 


23


 

  И понеже не въздаде слава на Бога, начаса един ангел от Господа го порази, та биде изяден от червеи и умря.  

 

 


24


 

  Между това, Божието учение растеше и се умножаваше.  

 

 


25


 

  А Варнава И Савел, като свършиха службата си, върнаха се от Ерусалим в Антиохия и взеха със себе си Йоана, чието презиме бе Марко.  

 

 


Деяния 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: