Bulgarian Bible

Откровение 21

Откровение

Index

Глава 22

1


 

  След това, ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше (Или: Която беше.) всред улицата му.  

 

 


2


 

  И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите.  

 

 


3


 

  Нищо проклето не ще има вече; и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него, и Неговите слуги ще Му служат.  

 

 


4


 

  Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им.  

 

 


5


 

  Нощ не ще има вече; и не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове.  

 

 


6


 

  И рече ми: Тия думи са верни и истинни; и Господ Бог на пророческите духове, прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане.  

 

 


7


 

  И, ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тая книга пророчество.  

 

 


8


 

  Аз, Иоан, съм, който чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми, беше показал това.  

 

 


9


 

  Но той ми рече: Недей! Аз съм служител на тебе и на братята ти пророци и на тия, които пазят думите на тая книга. Поклони се Богу.  

 

 


10


 

  Още ми каза: Не запечатвай думите на написаното в тая книга пророчество; защото времето за изпълнението му е близу.  

 

 


11


 

  Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и който е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведният нека върши и за напред правда, и светият нека бъде и за напред свет.  

 

 


12


 

  Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му.  

 

 


13


 

  Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят.  

 

 


14


 

  Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота, и да влязат през портите на града.  

 

 


15


 

  А отвън са псетата (Виж. Фил. 32), чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.  

 

 


16


 

  Аз, Исус, изпратих ангела Си, да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда.  

 

 


17


 

  И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.  

 

 


18


 

  Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга,  

 

 


19


 

  и, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга.  

 

 


20


 

  Оня, Който свидетелствува за това, казва: Наистина ида скоро. Амин! Дойди, Господи Исусе!  

 

 


 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com