Croatian Bible

Genesis 4

Genesis

Return to Index

Chapter 5

1


 

   Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio čovjeka, napravio ga je na priliku svoju;  

 

 


2


 

  stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - čovjek.  

 

 


3


 

  Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu sličan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet.  

 

 


4


 

  Po rođenju Šetovu Adam je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.  

 

 


5


 

  Adam poživje u svemu devet stotina i trideset godina. Potom umrije.  

 

 


6


 

  Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš.  

 

 


7


 

  Po rođenju Enoševu Šet je živio osam stotina i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.  

 

 


8


 

  Šet poživje u svemu devet stotina i dvanaest godina. Potom umrije.  

 

 


9


 

  Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan.  

 

 


10


 

  Po rođenju Kenanovu Enoš je živio osam stotina i petnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.  

 

 


11


 

  Enoš poživje u svemu devet stotina i pet godina. Potom umrije.  

 

 


12


 

  Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel.  

 

 


13


 

  Po rođenju Mahalalelovu Kenan je živio osam stotina i četrdeset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.  

 

 


14


 

  Kenan poživje u svemu devet stotina i deset godina. Potom umrije.  

 

 


15


 

  Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered.  

 

 


16


 

  Po rođenju Jeredovu Mahalalel je živio osam stotina i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.  

 

 


17


 

  Mahalalel poživje u svemu osam stotina devedeset i pet godina. Potom umrije.  

 

 


18


 

  Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok.  

 

 


19


 

  Po rođenju Henokovu Jered je živio osam stotina godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.  

 

 


20


 

  Jered poživje u svemu devet stotina šezdeset i dvije godine. Potom umrije.  

 

 


21


 

  Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah.  

 

 


22


 

  Henok je hodio s Bogom. Po rođenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.  

 

 


23


 

  Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina.  

 

 


24


 

  Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze.  

 

 


25


 

  Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek.  

 

 


26


 

  Po rođenju Lamekovu Metušalah je živio sedam stotina osamdeset i dvije godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.  

 

 


27


 

  Metušalah poživje u svemu devet stotina šezdeset i devet godina. Potom umrije.  

 

 


28


 

  Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin.  

 

 


29


 

  Nadjene mu ime Noa, govoreći: "Ovaj će nam pribavljati, u trudu i naporu naših ruku, utjehu iz zemlje koju je Bog prokleo."  

 

 


30


 

  Po rođenju Noinu Lamek je živio pet stotina devedeset i pet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.  

 

 


31


 

  Lamek poživje u svemu sedam stotina sedamdeset i sedam godina. Potom umrije.  

 

 


32


 

  Pošto je Noa proživio pet stotina godina, rode mu se Šem, Ham i Jafet.  

 

 


Genesis 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: