Croatian Bible

Genesis 9

Genesis

Return to Index

Chapter 10

1


 

   Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa.  

 

 


2


 

  Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras.  

 

 


3


 

  A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.  

 

 


4


 

  Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.  

 

 


5


 

  Od njih su se razgranali narodi po otocima. To su Jafetovi sinovi prema svojim zemljama - svaki s vlastitim jezikom - prema svojim plemenima i narodima.  

 

 


6


 

  Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan.  

 

 


7


 

  Kuševi su: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka. Ramini su: Šeba i Dedan.  

 

 


8


 

  Od Kuša se rodio Nimrod, koji je postao prvi velmoža na zemlji.  

 

 


9


 

  Voljom Jahve bio je silan lovac. Zato se veli: "Kao Nimrod, silan lovac voljom Jahve."  

 

 


10


 

  Glavno uporište njegova kraljevstva bili su: Babilon, Erek, Akad i Kalne, svi u zemlji Šinearu.  

 

 


11


 

  Iz ove je zemlje došao Ašur. On je podigao Ninivu, Rehobot Ir, Kalah  

 

 


12


 

  i Resen između Ninive i Kalaha (to je glavni grad).  

 

 


13


 

  Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Naftuhijci,  

 

 


14


 

  pa Patrušani, Kasluhijci i Kaftorci, od kojih su potekli Filistejci.  

 

 


15


 

  Od Kanaana potječe Sidon, njegov prvenac, i Het.  

 

 


16


 

  Dalje: Jebusejci, Amorejci, Girgašani,  

 

 


17


 

  Hivijci, Arkijci, Sinijci,  

 

 


18


 

  Arvađani, Semarjani i Hamaćani. Poslije se kanaanska plemena razgranaše,  

 

 


19


 

  tako da se granica Kanaanaca protezala od Sidona prema Geraru sve do Gaze pa prema Sodomi, Gomori, Admi i Sebojimu sve do Leše.  

 

 


20


 

  To su sinovi Hamovi prema svojim plemenima i jezicima, po svojim zemljama i narodima.  

 

 


21


 

  A i Šemu - praocu svih sinova Eberovih i starijem bratu Jafetovu - rodili se sinovi.  

 

 


22


 

  Šemovi su sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram.  

 

 


23


 

  A Aramovi su sinovi: Us, Hul, Geter i Maš.  

 

 


24


 

  Arpakšad rodi Šelaha, Šelah rodi Ebera.  

 

 


25


 

  Eberu su se rodila dva sina: jednomu bješe ime Peleg, jer se za njegova vijeka zemlja razdijelila. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.  

 

 


26


 

  Od Joktana se rodiše: Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,  

 

 


27


 

  Hadoram, Uzal, Dikla,  

 

 


28


 

  Obal, Abimael, Šeba,  

 

 


29


 

  Ofir, Havila i Jobab. Sve su to sinovi Joktanovi.  

 

 


30


 

  Njihova se naselja protezahu od Meše sve do Sefara, brdovitih krajeva na istoku.  

 

 


31


 

  To su sinovi Šemovi prema svojim plemenima, jezicima i zemljama, po svojim narodima.  

 

 


32


 

  To su rodovi Noinih sinova prema svojim lozama i narodima. Od njih su se razgranali narodi po zemlji poslije Potopa.  

 

 


Genesis 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: