Croatian Bible

Exodus 5

Exodus

Return to Index

Chapter 6

1


 

   Jahve reče Mojsiju: "Naskoro ćeš vidjeti kako ću ja s faraonom! Pod jakom rukom pustit će ih da odu; pod jakom rukom sam će ih iz svoje zemlje istjerati."  

 

 


2


 

  Još reče Bog Mojsiju: "Ja sam Jahve.  

 

 


3


 

  Abrahamu, Izaku i Jakovu objavljivao sam se kao El Šadaj. Ali njima se nisam očitovao pod svojim imenom - Jahve.  

 

 


4


 

  I sklopio sam svoj Savez s njima da ću im dati kanaansku zemlju, zemlju gdje su živjeli kao pridošlice.  

 

 


5


 

  A sada, pošto sam čuo uzdisaje Izraelaca koje Egipćani drže u ropstvu, sjetih se svoga Saveza.  

 

 


6


 

  Kaži, dakle, Izraelcima da sam ja Jahve; da ću vas izbaviti od tereta što su vam ga Egipćani nametnuli. Oslobodit ću vas od ropstva u kojem vas drže; izbavit ću vas udarajući jako i kažnjavajući strogo.  

 

 


7


 

  Za svoj ću vas narod uzeti i bit ću vašim Bogom. Tada ćete znati da sam vas ja, Jahve, vaš Bog, izbavio od egipatske tlake.  

 

 


8


 

  Dovest ću vas u zemlju za koju sam se zakleo da ću je dati Abrahamu, Izaku i Jakovu i dat ću vam je u baštinu, ja, Jahve."  

 

 


9


 

  Mojsije to kazivaše Izraelcima, ali ga ne htjedoše slušati: duhovi su im bili pomućeni od teškoga ropstva.  

 

 


10


 

  Onda Jahve reče Mojsiju:  

 

 


11


 

  "Idi i reci faraonu, kralju egipatskome, da otpusti Izraelce iz svoje zemlje."  

 

 


12


 

  Mojsije prozbori Jahvi: "Kad me Izraelci nisu slušali, kako će me, spora u govoru, saslušati faraon!"  

 

 


13


 

  Ali je Jahve govorio Mojsiju i Aronu i slao ih sad k Izraelcima, a sad k faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta.  

 

 


14


 

  Ovo su glave njihovih domova. Sinovi Izraelova prvorođenca Rubena: Henok, Palu, Hesron i Karmi. To su obitelji potekle od Rubena.  

 

 


15


 

  A sinovi Šimunovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sin Kanaanke. To su obitelji potekle od Šimuna.  

 

 


16


 

  Ovo su imena Levijevih sinova s njihovim potomstvom: Geršon, Kehat i Merari. Levi je živio sto trideset i sedam godina.  

 

 


17


 

  Sinovi su Geršonovi: Libni i Šimi sa svojim obiteljima.  

 

 


18


 

  Sinovi su Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel. Kehat je živio sto trideset i tri godine.  

 

 


19


 

  Merarijevi su sinovi: Mahli i Muši. To su Levijeve obitelji s njihovim potomcima.  

 

 


20


 

  Amram se oženi svojom tetkom Jokebedom, koja mu rodi Arona i Mojsija. Amram je živio sto trideset i sedam godina.  

 

 


21


 

  Sinovi Jisharovi bijahu: Korah, Nefeg i Zikri.  

 

 


22


 

  A sinovi su Uzielovi: Mišael, Elsafan i Sitri.  

 

 


23


 

  Aron se oženi Elišebom, kćerkom Aminadabovom, a sestrom Nahšonovom, koja mu rodi: Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara.  

 

 


24


 

  Korahovi su sinovi: Asir, Elkana i Abiasaf. To su Korahovi potomci.  

 

 


25


 

  Aronov sin Eleazar oženi se jednom Putielovom kćeri, koja mu rodi Pinhasa. To su glave Levijevih domova prema njihovim koljenima.  

 

 


26


 

  To je onaj Aron i Mojsije kojima je Jahve zapovjedio da izvedu Izraelce iz Egipta po njihovim četama.  

 

 


27


 

  To su oni isti, Mojsije i Aron, koji su govorili faraonu, kralju egipatskome, da pusti Izraelce iz Egipta.

  

 

 


28


 

  U dan kad je Jahve govorio s Mojsijem u egipatskoj zemlji,  

 

 


29


 

  rekao mu je: "Ja sam Jahve. Izvijesti faraona, egipatskoga kralja, o svemu što ti kažem."  

 

 


30


 

  Mojsije se pred Jahvom ispričavao: "Spor sam ja u govoru. Kako će me faraon poslušati?"  

 

 


Exodus 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: