Croatian Bible

Numbers 1

Numbers

Return to Index

Chapter 2

1


 

   Jahve reče Mojsiju i Aronu:  

 

 


2


 

  "Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, pod znakovima svojih pradjedovskih domova; neka se utabore oko Šatora sastanka, ali malo podalje.  

 

 


3


 

  Sprijeda, s istočne strane, zastava Judina tabora, prema njihovim četama. Glavar je Judinih potomaka Nahšon, sin Aminadabov.  

 

 


4


 

  Njegova vojska broji sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina popisanih.  

 

 


5


 

  Do njega neka taboruje Jisakarovo pleme. Glavar je Jisakarovih potomaka Netanel, sin Suarov.  

 

 


6


 

  Njegova vojska broji pedeset četiri tisuće i četiri stotine popisanih.  

 

 


7


 

  Onda pleme Zebulunovo. Glavar je Zebulunovih potomaka Eliab, sin Helonov.  

 

 


8


 

  Njegova vojska broji pedeset i sedam tisuća i četiri stotine popisanih.  

 

 


9


 

  Prema njihovim četama, svih je upisanih u Judinu taboru sto osamdeset i šest tisuća i četiri stotine. Neka oni prvi stupaju!  

 

 


10


 

  S juga je zastava tabora Rubenova, prema njihovim četama. Glavar je Rubenovih potomaka Elisur, sin Šedeurov.  

 

 


11


 

  Njegova vojska broji četrdeset i šest tisuća i pet stotina popisanih.  

 

 


12


 

  Do njega neka taboruje pleme Šimunovo. Glavar je Šimunovih potomaka Šelumiel, sin Surišadajev.  

 

 


13


 

  Njegova vojska broji pedeset i devet tisuća i tri stotine popisanih.  

 

 


14


 

  Onda pleme Gadovo. Glavar je Gadovih potomaka Elijasaf, sin Deuelov.  

 

 


15


 

  Njegova vojska broji četrdeset i pet tisuća šest stotina i pedeset popisanih.  

 

 


16


 

  Prema njihovim četama, svih je upisanih u taboru Rubenovu sto pedeset i jedna tisuća četiri stotine i pedeset. Neka oni stupaju drugi!  

 

 


17


 

  Potom neka ide Šator sastanka, tako da tabor levitski bude usred drugih tabora. Kako taboruju, onako neka i stupaju: svatko pod svojom zastavom.  

 

 


18


 

  Sa zapada, zastava tabora Efrajimova, prema njihovim četama. Glavar je Efrajimovih potomaka Elišama, sin Amihudov.  

 

 


19


 

  Njegova vojska broji četrdeset tisuća i pet stotina popisanih.  

 

 


20


 

  Do njega je pleme Manašeovo. Glavar je Manašeovih potomaka Gamliel, sin Pedahsurov.  

 

 


21


 

  Njegova vojska broji trideset i dvije tisuće i dvjesta popisanih.  

 

 


22


 

  Onda je pleme Benjaminovo. Glavar je potomaka Benjaminovih Abidan, sin Gidonijev.  

 

 


23


 

  Njegova vojska broji trideset i pet tisuća i četiri stotine popisanih.  

 

 


24


 

  Prema njihovim četama, svih je upisanih u Efrajimovu taboru sto i osam tisuća i sto. Oni neka stupaju treći!  

 

 


25


 

  Sa sjevera, zastava tabora Danova, prema njihovim četama. Glavar je Danovih potomaka Ahiezer, sin Amišadajev.  

 

 


26


 

  Njegova vojska broji šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina popisanih.  

 

 


27


 

  Do njega neka se utabori pleme Ašerovo. Glavar je Ašerovih potomaka Pagiel, sin Okranov.  

 

 


28


 

  Njegova vojska broji četrdeset i jednu tisuću i pet stotina popisanih.  

 

 


29


 

  Onda pleme Naftalijevo. Glavar je Naftalijevih potomaka Ahira, sin Enanov.  

 

 


30


 

  Njegova vojska broji pedeset i tri tisuće i četiri stotine popisanih.  

 

 


31


 

  Svih je popisanih u taboru Danovu sto pedeset i sedam tisuća i šest stotina. Neka oni stupaju posljednji pod svojim zastavama."  

 

 


32


 

  To su popisani Izraelci prema pradjedovskim domovima. Svih je upisanih u taborima, po njihovim četama, šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.  

 

 


33


 

  Levijevci nisu bili upisivani s Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju.  

 

 


34


 

  U svemu su Izraelci učinili kako je Jahve naredio Mojsiju. Tako su taborovali pod svojim zastavama i tako išli, svatko prema svom rodu i porodici.  

 

 


Numbers 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: