Croatian Bible

Numbers 25

Numbers

Return to Index

Chapter 26

1


 

   Poslije toga zla Jahve reče Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona:  

 

 


2


 

  "Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih, po njihovim porodicama, popišite sve, od dvadeset godina pa naviše, koji su u Izraelu sposobni za borbu."  

 

 


3


 

  Mojsije, dakle, i svećenik Eleazar popišu ih na Moapskim poljanama, uz Jordan blizu Jerihona,  

 

 


4


 

  sve od dvadeset godina pa naviše, kako je Jahve naredio Mojsiju i Izraelcima. Sinovi Izraelovi koji su izašli iz zemlje egipatske bili su:  

 

 


5


 

  Izraelov prvorođenac Ruben. Sinovi Rubenovi: od Henoka rod Henokovaca; od Palua rod Paluovaca;  

 

 


6


 

  od Hesrona rod Hesronovaca i od Karmija rod Karmijevaca.  

 

 


7


 

  To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo četrdeset i tri tisuće sedam stotina i trideset.  

 

 


8


 

  Paluov sin bijaše Eliab,  

 

 


9


 

  a sinovi Eliabovi: Nemuel, Datan i Abiram. Taj Datan i Abiram bijahu ugledni članovi zajednice koji se podigoše protiv Mojsija i Arona u buni Korahovoj, kad se pobuniše protiv Jahve.  

 

 


10


 

  Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj proždro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom.  

 

 


11


 

  No sinovi Korahovi ne izginuše.  

 

 


12


 

  Sinovi Šimunovi po svojim rodovima: od Nemuela rod Nemuelovaca; od Jamina rod Jaminovaca; od Jakina rod Jakinovaca;  

 

 


13


 

  od Zeraha rod Zerahovaca i od Šaula rod Šaulovaca.  

 

 


14


 

  To su rodovi Šimunovaca, njih dvadeset i dvije tisuće i dvjesta.  

 

 


15


 

  Sinovi Gadovi po svojim rodovima: od Sefona rod Sefonovaca; od Hagija rod Hagijevaca; od Šunija rod Šunijevaca;  

 

 


16


 

  od Oznija rod Oznijevaca; od Erija rod Erijevaca;  

 

 


17


 

  od Aroda roda Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca.  

 

 


18


 

  To su rodovi Gadovih potomaka. Njih je upisano četrdeset tisuća i pet stotina.  

 

 


19


 

  Judini sinovi: Er i Onan. I Er i Onan umriješe u zemlji kanaanskoj.  

 

 


20


 

  Sinovi Judini po svojim rodovima bijahu: od Šele rod Šelinaca; od Peresa rod Peresovaca i od Zeraha rod Zerahovaca.  

 

 


21


 

  Peresovi su sinovi opet bili: od Hesrona rod Hesronovaca i od Hamula rod Hamulovaca.  

 

 


22


 

  To su Judini rodovi. Njih je upisano sedamdeset i šest tisuća i petsto.  

 

 


23


 

  Sinovi Jisakarovi, prema svojim rodovima: od Tole rod Tolinaca; od Puve rod Puvinaca;  

 

 


24


 

  od Jašuba rod Jašubovaca i od Šimrona rod Šimronovaca.  

 

 


25


 

  To su Jisakarovi rodovi. Njih je upisano šezdeset i četiri tisuće i trista.  

 

 


26


 

  Sinovi Zebulunovi, po svojim rodovima: od Sereda rod Seredovaca; od Elona rod Elonovaca i od Jahleela rod Jahleelovaca.  

 

 


27


 

  To su rodovi Zebulunovaca. Njih je upisano šezdeset tisuća i pet stotina.  

 

 


28


 

  Sinovi Josipovi, po svojim rodovima: Manaše i Efrajim.  

 

 


29


 

  Sinovi Manašeovi: od Makira rod Makirovaca. Makiru se rodio Gilead. Od Gileada rod Gileadovaca.  

 

 


30


 

  Ovo su bili sinovi Gileadovi: od Jezera rod Jezerovaca; od Heleka rod Helekovaca;  

 

 


31


 

  od Asriela rod Asrielovaca; od Šekema rod Šekemovaca;  

 

 


32


 

  od Šemide rod Šemidinaca i od Hefera rod Heferovaca.  

 

 


33


 

  Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego kćeri. Imena Selofhadovih kćeri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.  

 

 


34


 

  To su Manašeovi rodovi. Njih je upisano pedeset i dvije tisuće i sedam stotina.  

 

 


35


 

  Ovo su opet sinovi Efrajimovi, po svojim rodovima: od Šutelaha rod Šutelahovaca; od Bekera rod Bekerovaca i od Tahana rod Tahanovaca.  

 

 


36


 

  Ovo su sinovi Šutelahovi: od Erana rod Eranovaca.  

 

 


37


 

  To su rodovi Efrajimovih sinova. Njih je upisano trideset i dvije tisuće i pet stotina. To su sinovi Josipovi, po svojim rodovima.  

 

 


38


 

  Sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima: od Bele rod Belinaca; od Ašbela rod Ašbelovaca; od Ahirama rod Ahiramovaca;  

 

 


39


 

  od Šefufama rod Šefufamovaca i od Hufama rod Hufamovaca.  

 

 


40


 

  Belini sinovi bili su: Ard i Naaman. I tako, od Arda rod Ardovaca, a od Naamana rod Naamanovaca.  

 

 


41


 

  To su sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima. Njih je upisano četrdeset i pet tisuća i šest stotina.  

 

 


42


 

  Ovo su sinovi Danovi, po svojim rodovima: od Šuhama rod Šuhamovaca. To su sinovi Danovi, prema svojim rodovima.  

 

 


43


 

  Od svih rodova Šuhamovaca bilo je upisano šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine.  

 

 


44


 

  Sinovi Ašerovi, po svojim rodovima: od Jimne rod Jimninaca; od Jišvija rod Jišvijevaca i od Berije rod Berijevaca.  

 

 


45


 

  Od sinova Berijinih: od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca.  

 

 


46


 

  Ašerovoj kćeri bilo je ime Serah.  

 

 


47


 

  To su rodovi Ašerovih sinova. Njih je upisano pedeset i tri tisuće i četiri stotine.  

 

 


48


 

  Sinovi Naftalijevi, po svojim rodovima: od Jahseela rod Jahseelovaca; od Gunija rod Gunijevaca;  

 

 


49


 

  od Jesera rod Jeserovaca i od Šilema rod Šilemovaca.  

 

 


50


 

  To su rodovi Naftalijevaca. Po njihovim rodovima upisano ih je četrdeset i pet tisuća i četiri stotine.  

 

 


51


 

  Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset.  

 

 


52


 

  Jahve reče Mojsiju:  

 

 


53


 

  "Tima neka se razdijeli zemlja u baštinu prema broju osoba.  

 

 


54


 

  Većem broju povećaj njegovu baštinu, a manjem smanji njegovu baštinu; neka se svakomu dadne njegova baština prema broju upisanih.  

 

 


55


 

  Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u baštinu prema djedovskim plemenskim imenima.  

 

 


56


 

  Baština se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj veličini."  

 

 


57


 

  Ovo je popis Levijevaca, po njihovim rodovima: od Geršona rod Geršonovaca; od Kehata rod Kehatovaca i od Merarija rod Merarijevaca.  

 

 


58


 

  Ovo su rodovi Levijevaca: rod Libnijevaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijevaca, rod Mušijevaca i rod Korahovaca. Kehatu se rodio Amram.  

 

 


59


 

  Amramovoj ženi bijaše ime Jokebeda. Bila je kći Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila: Arona, Mojsija i njihovu sestru Mirjam.  

 

 


60


 

  Aronu se rodili: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.  

 

 


61


 

  Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposvećenu vatru pred Jahvom.  

 

 


62


 

  Svih je popisanih muškaraca od jednog mjeseca pa naviše bilo dvadeset i tri tisuće. Oni nisu bili popisani s Izraelcima i nije im bila dodijeljena baština među Izraelcima.  

 

 


63


 

  To su, dakle, oni koje je popisao Mojsije i svećenik Eleazar; oni su obavili ovaj popis Izraelaca uz Jordan, na Moapskim poljanama nasuprot Jerihonu.  

 

 


64


 

  Među njima nije bilo ni jednoga od onih koje su popisali Mojsije i svećenik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji.  

 

 


65


 

  Jer Jahve bijaše za njih rekao: "Neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova!"  

 

 


Numbers 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: