Croatian Bible

Numbers 31

Numbers

Return to Index

Chapter 32

1


 

   Rubenovci i Gadovci imađahu mnogo, vrlo mnogo blaga. Opaze, međutim, da je zemlja jazerska i zemlja gileadska pogodna za stočarstvo.  

 

 


2


 

  Zato Gadovci i Rubenovci dođu k Mojsiju, svećeniku Eleazaru i glavarima zajednice pa reknu:  

 

 


3


 

  "Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hešbon, Eleale, Sebam, Nebo i Beon -  

 

 


4


 

  kraj što ga Jahve osvoji pred izraelskom zajednicom - kraj je pogodan za stočarstvo; a sluge tvoje bave se stočarstvom.  

 

 


5


 

  Ako smo stekli blagonaklonost u tvojim očima", nastave, "neka se ovaj kraj dade u posjed tvojim slugama. Ne šalji nas preko Jordana!"  

 

 


6


 

  Mojsije odgovori Gadovcima i Rubenovcima: "Zar da vaša braća idu u rat, a vi da ostanete ovdje?  

 

 


7


 

  Zašto odvraćate srca Izraelaca da ne prijeđu u zemlju koju im je Jahve predao?  

 

 


8


 

  Tako su učinili i vaši očevi kad sam ih poslao iz Kadeš Barnee da izvide zemlju.  

 

 


9


 

  Popeli su se do Eškola i razgledali zemlju, ali su onda ubili srčanost u Izraelcima da ne odu u zemlju koju im je Jahve dao.  

 

 


10


 

  Onog dana Jahve planu gnjevom. Zakle se i reče:  

 

 


11


 

  'Ljudi što su izišli iz Egipta, kojima je dvadeset ili više godina, jer me nisu vjerno slijedili, nikad neće vidjeti zemlju što sam je pod zakletvom obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu!'  

 

 


12


 

  Jahvu su jedino vjerno slijedili Kenižanin Kaleb, sin Jefuneov, i sin Nunov Jošua.  

 

 


13


 

  Jahve je gnjevom planuo na Izraelce pa ih je pustinjom povlačio četrdeset godina, sve dok ne pomrije sav naraštaj što je u očima Jahvinim zlo postupio.  

 

 


14


 

  A sad vi - grešni naraštaj - ustajete namjesto svojih očeva da još povećate srdžbu Jahvinu na Izraela.  

 

 


15


 

  Ako se od njega odvratite, on će još produžiti vaš boravak u pustinji; tako ćete upropastiti sav taj narod."  

 

 


16


 

  Onda se oni primaknu k njemu i reknu: "Mi bismo ovdje podigli torove za svoje blago i gradove za svoju nejačad,  

 

 


17


 

  a sami ćemo pograbiti oružje i poći na čelu Izraelaca dok ih ne dovedemo na njihovo mjesto. Naša nejačad neka ostane - zbog stanovništva ove zemlje - u utvrđenim gradovima.  

 

 


18


 

  Mi se svojim kućama nećemo vraćati sve dok svaki Izraelac ne zaposjedne svoju baštinu.  

 

 


19


 

  S njima nećemo dijeliti svoje posjede s onu stranu Jordana niti dalje, jer će nas zapasti naša baština s ovu stranu, na istok od Jordana."  

 

 


20


 

  Mojsije im reče: "Ako tako uradite, ako pođete pred Jahvom u boj;  

 

 


21


 

  ako vi svi naoružani prijeđete Jordan pred Jahvom dok on ne rastjera ispred sebe svoje neprijatelje:  

 

 


22


 

  tada, kad zemlja bude pokorena Jahvi, vi ćete se moći vratiti. Tako ćete biti oslobođeni odgovornosti prema Jahvi i prema Izraelu, a ova će zemlja postati pred Jahvom vaše vlasništvo.  

 

 


23


 

  Ali ako tako ne uradite, sagriješit ćete protiv Jahve i znajte da će vas stići kazna za vaš grijeh.  

 

 


24


 

  Sazidajte, dakle, gradove za svoju nejačad i torove za svoju stoku, ali izvršite što ste obećali."  

 

 


25


 

  Gadovci i Rubenovci odgovore Mojsiju: "Tvoje će sluge učiniti kako gospodar naš nalaže.  

 

 


26


 

  Naša nejačad, naše žene, naša stoka i sve naše blago neka ostanu ondje u gileadskim gradovima,  

 

 


27


 

  a tvoje sluge, svi koji su za boj sposobni, poći će pred Jahvom u boj, kako naš gospodar nalaže."  

 

 


28


 

  Tada za njih Mojsije izda nalog svećeniku Eleazaru, Nunovu sinu Jošui i glavarima obitelji izraelskih plemena.  

 

 


29


 

  I reče im Mojsije: "Ako Gadovci i Rubenovci, svi oni koji nose oružje, s vama prijeđu Jordan da se bore pred Jahvom i zemlja bude pokorena vama, onda im dajte gileadsku zemlju u vlasništvo.  

 

 


30


 

  Ali ako ne prijeđu naoružani s vama, neka dobiju baštinu među vama u zemlji kanaanskoj."  

 

 


31


 

  Nato odgovore Gadovci i Rubenovci: "Što je god Jahve rekao tvojim slugama, to ćemo učiniti.  

 

 


32


 

  Mi ćemo naoružani prijeći pred Jahvom u zemlju kanaansku, ali neka nam bude posjed naše baštine s ove strane Jordana."  

 

 


33


 

  I tako njima - Gadovcima, Rubenovcima i polovici plemena Manašea, sina Josipova - dadne kraljevstvo amorejskoga kralja Sihona i kraljevstvo bašanskoga kralja Oga, zemlju s gradovima u njihovim granicama, gradove okolne zemlje.  

 

 


34


 

  Gadovci sagrade: Dibon, Atarot i Aroer,  

 

 


35


 

  Atrot Šofan, Jazer, Jogbohu,  

 

 


36


 

  Bet Nimru i Bet Haran, utvrđene gradove i torove za stada.  

 

 


37


 

  Rubenovci sagrade: Hešbon, Eleale, Kirjatajim,  

 

 


38


 

  Nebo, Baal Meon - nazivi su izmijenjeni - i Šibmu. Oni prozovu svojim imenima gradove koje su oni podigli.  

 

 


39


 

  Sinovi Makira, sina Manašeova, odu u Gilead, osvoje ga i protjeraju Amorejce koji bijahu ondje.  

 

 


40


 

  Mojsije preda Gilead Manašeovu sinu Makiru, i on se u njemu nastani.  

 

 


41


 

  A Manašeov sin Jair ode te zauzme njihova sela pa ih prozva "Jairova sela".  

 

 


42


 

  Potom ode Nobah i zauzme Kenat i njegova područja te ga nazove svojim imenom "Nobah".  

 

 


Numbers 33

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: