Croatian Bible

Joshua 11

Joshua

Return to Index

Chapter 12

1


 

   Ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Izraelci i osvojili njihovu zemlju s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Hermona, sa svom Arabom na istoku:  

 

 


2


 

  Sihon, kralj amorejski, koji je stolovao u Hešbonu; njegovo se kraljevstvo protezalo od Aroera, koji leži na rubu doline potoka Arnona, sredinom doline i polovinom Gileada pa do potoka Jaboka, gdje je graničilo s Amoncima;  

 

 


3


 

  i na istoku mu bila Araba do Keneretskog mora s jedne strane i sve do Arabskog ili Slanog mora prema Bet Haješimotu; i dalje na jugu do obronaka Pisge.  

 

 


4


 

  Međašio s njime Og, kralj bašanski, jedan od posljednjih Refaimaca; stolovao je u Aštarotu i Edreju.  

 

 


5


 

  A vladao je gorom Hermonom i Salkom, čitavim Bašanom sve do gešurske i maakadske međe te drugom polovinom Gileada sve do granice Sihona, kralja hešbonskoga.  

 

 


6


 

  Mojsije, sluga Jahvin, i sinovi Izraelovi sve su ih pobili i predao je Mojsije, sluga Jahvin, tu zemlju u posjed plemenu Rubenovu i Gadovu plemenu te polovini plemena Manašeova.  

 

 


7


 

  A ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Jošua i sinovi Izraelovi s ovu stranu Jordana k zapadu, od Baal Gada u libanonskoj ravnici pa do gore Halaka, koja se diže prema Seiru, a tu je zemlju Jošua dao u baštinu plemenima Izraelovim prema njihovim dijelovima,  

 

 


8


 

  u Gorju, u Šefeli, u Arabi i po obroncima, u Pustinji te u Negebu: zemlju hetitsku, amorejsku i kanaansku, perižansku, hivijsku i jebusejsku:  

 

 


9


 

  jerihonski kralj, jedan; kralj Aja kod Betela, jedan;  

 

 


10


 

  jeruzalemski kralj, jedan; hebronski kralj, jedan;  

 

 


11


 

  jarmutski kralj, jedan; lakiški kralj, jedan;  

 

 


12


 

  eglonski kralj, jedan; gezerski kralj, jedan;  

 

 


13


 

  debirski kralj, jedan; gederski kralj, jedan;  

 

 


14


 

  hormski kralj, jedan; aradski kralj, jedan;  

 

 


15


 

  kralj Libne, jedan; adulamski kralj, jedan;  

 

 


16


 

  makedski kralj, jedan; betelski kralj, jedan;  

 

 


17


 

  kralj Tapuaha, jedan; heferski kralj, jedan;  

 

 


18


 

  afečki kralj, jedan; šaronski kralj, jedan;  

 

 


19


 

  madonski kralj, jedan; hasorski kralj, jedan;  

 

 


20


 

  šimron-meronski kralj, jedan; ahšafski kralj, jedan;  

 

 


21


 

  tanaački kralj, jedan; megidski kralj, jedan;  

 

 


22


 

  kedeški kralj, jedan; kralj Jokneama na Karmelu, jedan;  

 

 


23


 

  dorski kralj u pokrajini dorskoj, jedan; gojski kralj u Gilgalu, jedan;  

 

 


24


 

  tirški kralj, jedan. U svemu trideset i jedan kralj.  

 

 


Joshua 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: