Croatian Bible

Judges 2

Judges

Return to Index

Chapter 3

1


 

   Ovo su narodi koje je Jahve pustio da ostanu kako bi njima iskušavao sinove Izraelove, sve one koji ne iskusiše ratova kanaanskih.  

 

 


2


 

  Bijaše to samo na korist pokoljenjima sinova Izraelovih da nauče vještinu ratovanja - barem oni koji nisu iskusili prijašnjih ratova:  

 

 


3


 

  ostade pet knezova filistejskih i svi Kanaanci, Sidonci i Hivijci koji su živjeli na gori Libanonu od gore Baal-Hermona do ulaza u Hamat.  

 

 


4


 

  Oni su poslužili da se iskuša Izrael: da bi se vidjelo hoće li se držati zapovijedi što ih je Jahve preko Mojsija dao njihovim ocima.  

 

 


5


 

  Tako su Izraelci prebivali usred Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca;  

 

 


6


 

  ženili se njihovim kćerima i davali svoje kćeri njihovim sinovima i služili njihovim bogovima.  

 

 


7


 

  I činili su Izraelci ono što Jahvi nije bilo po volji. Zaboravili su Jahvu, svoga Boga, da bi služili baalima i aštartama.  

 

 


8


 

  Tada Jahve planu gnjevom na Izraela i dade ih u ruke Kušanu Rišatajimu, kralju edomskom; i služiše Kušanu Rišatajimu osam godina.  

 

 


9


 

  Tad Izraelci zavapiše Jahvi i Jahve im podiže izbavitelja, Otniela, sina Kenaza, mlađega brata Kalebova, da ih oslobodi.  

 

 


10


 

  Duh Jahvin siđe na nj i on posta sucem Izraelu. I povede Izraela u boj. Jahve mu preda u ruke Kušana Rišatajima, kralja edomskog, i on pobijedi Kušana Rišatajima.  

 

 


11


 

  Zemlja je otad bila u miru četrdeset godina. Poslije smrti Otniela, sina Kenazova,  

 

 


12


 

  Izraelci su počeli opet činiti što je zlo u očima Jahvinim. Zato Jahve dade Eglonu, kralju moapskom, moć nad Izraelom, jer su činili što je zlo pred Jahvom.  

 

 


13


 

  Eglon se ujedini sa sinovima Amonovim i Amalekovim, pođe na Izraela, potuče ga i osvoji Palmov grad.  

 

 


14


 

  Izraelci su služili moapskom kralju Eglonu osamnaest godina.  

 

 


15


 

  Tada Izraelci zavapiše Jahvi i Jahve im podiže izbavitelja - Ehuda, sina Gere iz Benjaminova plemena, čovjeka koji bijaše ljevak. I poslaše ga Izraelci da im odnese danak Eglonu, kralju moapskom.  

 

 


16


 

  A Ehud načini sebi bodež sa dvije oštrice, lakat dug, i pripasa ga pod haljine uz desno bedro.  

 

 


17


 

  I odnese danak Eglonu, kralju moapskom. Eglon bijaše vrlo debeo.  

 

 


18


 

  Predavši danak, Ehud ode s ljudima koji bijahu donijeli danak.  

 

 


19


 

  Ali kada je došao do idola u blizini Gilgala, vrati se i reče: "Imam ti, kralju, reći jednu tajnu!" Kralj mu odvrati: "Tiho!" I svi koji su uza nj bili izađu.  

 

 


20


 

  Ehud uđe. Kralj je sjedio u hladovitoj gornjoj sobi; bio je sam. Ehud mu reče: "Imam, kralju, za tebe riječ od Boga!" On odmah usta s prijestolja.  

 

 


21


 

  Tad Ehud lijevom rukom trgnu bodež s desnog bedra i satjera mu ga u trbuh.  

 

 


22


 

  Za oštricom uđe sav držak i salo se sklopi za oštricom, jer Ehud nije mogao izvući oštricu iz trbuha. Nečist je izlazila odande.  

 

 


23


 

  Ehud je otišao kroz trijem; za sobom je zatvorio vrata gornje sobe i zaključao ih.  

 

 


24


 

  Kada je on otišao, vrate se sluge da pogledaju. Kako vrata gornje sobe bijahu zaključana, rekoše: "Bit će da je otišao na stranu, u klijet do hladovite sobe."  

 

 


25


 

  Čekali su ga dugo, u nedoumici, jer on nije otvarao vrata gornje sobe. Naposljetku uzeše ključ i otvoriše: gospodar im ležao na tlu, mrtav.  

 

 


26


 

  Dok su oni čekali, Ehud je pobjegao, prošao već idole i sklonio se u Seiru.  

 

 


27


 

  Čim dođe u zemlju Izraelovu, zasvira u rog na Efrajimovoj gori; i siđoše Izraelci s njim s gore, a on im stajaše na čelu.  

 

 


28


 

  I reče im: "Pođite za mnom! Jahve vam je u ruke predao Moapce, vaše neprijatelje." Oni krenuše za njim, zatvoriše Moapcima put preko gazova Jordana i ne dadoše nikome prijeko.  

 

 


29


 

  Pobili su u to vrijeme oko deset tisuća Moabaca, sve kršnih i hrabrih ljudi, i nijedan im nije umakao.  

 

 


30


 

  Toga su dana Moapci potpali pod ruku Izraelovu i zemlja bijaše mirna osamdeset godina.  

 

 


31


 

  Poslije njega bijaše Šamgar, sin Anatov. On je pobio šest stotina Filistejaca ostanom volujskim. Tako je i on spasio Izraela.  

 

 


Judges 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: