Croatian Bible

1 Kings 5

1 Kings

Return to Index

Chapter 6

1


 

   Četiri stotine i osamdesete godine poslije izlaska Izraelaca iz zemlje egipatske, četvrte godine kraljevanja svoga nad Izraelom, mjeseca Ziva - to je drugi mjesec - počeo je Salomon graditi Dom Jahvin.  

 

 


2


 

  Hram što ga je kralj Salomon gradio Jahvi bio je dug šezdeset lakata, širok dvadeset, a visok dvadeset i pet lakata.  

 

 


3


 

  Trijem pred Hekalom Hrama bio je dvadeset lakata dug, prema širini Hrama, a deset lakata širok, prema dužini Hrama.  

 

 


4


 

  Na Hramu je napravio prozore zatvorene rešetkama.  

 

 


5


 

  Uza zid Hrama oko Hekala i Debira sagradio je prigradnju na katove, sve unaokolo.  

 

 


6


 

  Donji kat bio je pet lakata širok, srednji šest, a treći sedam lakata, jer je zasjeke rasporedio s vanjske strane naokolo Hrama da ih ne bi morao ugrađivati u hramske zidove.  

 

 


7


 

  Hram je građen od kamena koji je već u kamenolomu bio oklesan, tako da se za gradnje nije čuo ni čekić ni dlijeto, ni ikakvo željezno oruđe.  

 

 


8


 

  Ulaz u donji kat bio je s desne strane Hrama, a zavojnim se stubama uspinjalo na srednji kat i sa srednjega na treći.  

 

 


9


 

  Sagradio je tako Hram i dovršio ga; i pokrio ga cedrovim gredama i daskama.  

 

 


10


 

  I sagradi još prigradnju oko cijeloga Hrama; bila je pet lakata visoka, a vezana s Hramom cedrovim gredama.  

 

 


11


 

  I riječ Jahvina stiže Salomonu:  

 

 


12


 

  "To je Dom što ga gradiš ... Ako budeš hodio prema naredbama mojim, ako budeš vršio naredbe moje i držao se mojih zapovijedi, tada ću ispuniti tebi obećanje što sam ga dao tvome ocu Davidu:  

 

 


13


 

  prebivat ću među sinovima Izraelovim i neću ostaviti naroda svoga Izraela."  

 

 


14


 

  I tako Salomon sazida Hram i dovrši ga.

  

 

 


15


 

  I obloži iznutra zidove Hrama cedrovim daskama - od poda do stropa obloži ih drvetom iznutra - a daskama čempresovim obloži pod Hrama.  

 

 


16


 

  I načini pregradu od dvadeset lakata, od cedrovih dasaka, s poda pod strop, i odijeli taj dio Hrama za Debir, za Svetinju nad svetinjama.  

 

 


17


 

  A Hekal - Svetište, dio Hrama ispred Debira - imaše četrdeset lakata.  

 

 


18


 

  A po cedrovini unutar Hrama bijahu urezani ukrasi - pleteri od pupoljaka i cvijeća; sve je bilo od cedrovine i nigdje se nije vidio kamen.  

 

 


19


 

  Debir je uredio unutra u Hramu da onamo smjesti Kovčeg saveza Jahvina.  

 

 


20


 

  Debir bijaše dvadeset lakata dug, dvadeset lakata širok i dvadeset lakata visok, a obložio ga je čistim zlatom. Napravio je i Žrtvenik od cedrovine,  

 

 


21


 

  pred Debirom, i obložio ga čistim zlatom.  

 

 


22


 

  I sav je Hram obložio zlatom, sav Hram i sav oltar koji je pred Debirom obložio je zlatom.  

 

 


23


 

  U Debiru načini dva kerubina od maslinova drveta. Bili su visoki deset lakata.  

 

 


24


 

  Jedno je krilo u kerubina bilo pet lakata i drugo je krilo u kerubina bilo pet lakata; deset je lakata bilo od jednoga kraja krila do drugoga.  

 

 


25


 

  I drugi je kerubin bio od deset lakata: jednaka mjera i jednak oblik obaju kerubina.  

 

 


26


 

  Visina jednog kerubina bila je deset lakata, tako i drugoga.  

 

 


27


 

  Smjestio je kerubine usred nutarnje prostorije; širili su svoja krila, tako da je krilo jednoga ticalo jedan zid, a krilo drugoga ticalo drugi zid; u sredini prostorije krila im se doticahu.  

 

 


28


 

  I kerubine je obložio zlatom.  

 

 


29


 

  Po svim zidovima Hrama unaokolo, iznutra i izvana, urezao je likove kerubina, palma i rastvorenih cvjetova,  

 

 


30


 

  zlatom je pokrio i pod Hramu iznutra i izvana.  

 

 


31


 

  A za ulaz u Debir načini dvokrilna vrata od maslinova drveta; dovraci s pragom bijahu na pet uglova.  

 

 


32


 

  Oba krila na vratima od maslinova drveta ukrasi likovima kerubina, palma i rastvorenih cvjetova, i sve ih obloži zlatom; listićima zlata oblijepi kerubine i palme.  

 

 


33


 

  Tako i za ulaz u Hekal načini vrata od maslinova drveta, sa četverokutnim dovracima.  

 

 


34


 

  Oba krila na vratima bijahu od čempresova drveta i oba se otvarahu na jednu i na drugu stranu.  

 

 


35


 

  Urezao je na njima kerubine, palme i rastvorene cvjetove i obložio zlatom sve što bijaše urezano.  

 

 


36


 

  Potom je sagradio unutrašnje predvorje od tri reda klesanog kamena i jednoga reda tesanih greda cedrovih.  

 

 


37


 

  Temelji su Hramu Jahvinu bili položeni četvrte godine, mjeseca Ziva;  

 

 


38


 

  a jedanaeste godine, mjeseca Bula - to je osmi mjesec - Hram je dovršen sa svim dijelovima i sa svim što mu pripada. Salomon ga sagradi za sedam godina.  

 

 


1 Kings 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: