Croatian Bible

1 Chronicles 24

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 25

1


 

   David je s vojničkim zapovjednicima izabrao za službu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji će zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; između njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi:  

 

 


2


 

  od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi.  

 

 


3


 

  Od Jedutuna: Jedutunovih šest sinova: Gedalija, Sori, Ješaja, Šimej, Hašabja i Matitja pod upravom svog oca Jedutuna koji je zanosno pjevao hvalu uz citru slaveći i hvaleći Jahvu.  

 

 


4


 

  Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot.  

 

 


5


 

  Svi su oni bili sinovi kraljeva vidioca Hemana koji je objavljivao Božje stvari da uzvisi njegovu moć; a Bog je dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri.  

 

 


6


 

  Svi su oni pod vodstvom svoga oca Asafa te Jedutuna i Hemana pjevali u Jahvinu Domu uz cimbale, harfe i citre za službu u Božjem Domu, po kraljevoj uredbi.  

 

 


7


 

  Bilo ih je, s njihovom braćom, uvježbanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vještaka.  

 

 


8


 

  Bacili su ždrebove za svoju službenu dužnost, najmanji isto kao i najveći, učitelj kao i učenik.  

 

 


9


 

  Prvi je ždrijeb pao na Asafovca Josipa, drugi na Gedaliju s njegovom braćom i sinovima, njih dvanaest,  

 

 


10


 

  treći na Zakura s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


11


 

  četvrti na Jisrija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


12


 

  peti na Netaniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


13


 

  šesti na Bukiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest,  

 

 


14


 

  sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


15


 

  osmi na Ješaja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


16


 

  deveti na Mataniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


17


 

  deseti na Šimeja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


18


 

  jedanaesti na Azarela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


19


 

  dvanaesti na Hašabju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


20


 

  trinaesti na Šubaela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


21


 

  četrnaesti na Matitju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


22


 

  petnaesti na Jeremota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


23


 

  šesnaesti na Hananiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


24


 

  sedamnaesti na Jošbekaša s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


25


 

  osamnaesti na Hananija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


26


 

  devetnaesti na Malotija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


27


 

  dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


28


 

  dvadeset i prvi na Hotira s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


29


 

  dvadeset i drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


30


 

  dvadeset i treći na Mahaziota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;  

 

 


31


 

  dvadeset i četvrti na Romamti-Ezera s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest.  

 

 


1 Chronicles 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: