Croatian Bible

Ezra 7

Ezra

Return to Index

Chapter 8

1


 

   Evo glavara obitelji s rodoslovljem koji su sa mnom pošli iz Babilona za vladavine kralja Artakserksa:  

 

 


2


 

  Od Pinhasovih sinova: Geršom; od Itamarovih sinova: Daniel; od Davidovih sinova: Hatuš,  

 

 


3


 

  Šekanijini sinovi; od sinova Paroševih: Zaharija i s njim upisanih muškaraca stotinu i pedeset;  

 

 


4


 

  od Pahat-Moabovih sinova: Elijoenaj, sin Zerahjin, i s njim dvije stotine muškaraca;  

 

 


5


 

  od Zatuovih sinova: Šekanija, sin Jahazielov, i s njim tri stotine muškaraca;  

 

 


6


 

  od sinova Adinovih: Ebed, sin Jonatanov, i s njim pedeset muškaraca;  

 

 


7


 

  od Elamovih sinova: Izaija, sin Atalijin, i s njim sedamdeset muškaraca;  

 

 


8


 

  od Šefatjinih sinova: Zebadja, sin Mihaelov, i s njim osamdeset muškaraca;  

 

 


9


 

  od Joabovih sinova: Obadja, sin Jehielov, i s njim dvije stotine i osamnaest muškaraca;  

 

 


10


 

  od sinova Banijevih: Šelomit, sin Josifjin, i s njim stotinu i šezdeset muškaraca;  

 

 


11


 

  od Bebajevih sinova: Zaharija, sin Bebajev, i s njim dvadeset i osam muškaraca;  

 

 


12


 

  od Azgadovih sinova: Johanan, sin Hakatanov, i s njim stotinu i deset muškaraca;  

 

 


13


 

  od posljednjih Adonikamovih sinova poimence: Elifelet, Jeiel i Šemaja, i s njima šezdeset muškaraca;  

 

 


14


 

  i od sinova Bigvajevih: Utaj, sin Zabudov, i s njim sedamdeset muškaraca.  

 

 


15


 

  Sabrao sam ih kod rijeke koja teče prema Ahavi. Utaborili smo se za tri dana ondje. Pregledao sam svjetovnjake i svećenike, ali nisam ondje našao ni jednog levita.  

 

 


16


 

  Tada sam poslao glavare Eliezera, Ariela, Šemaju, Elnatana, Jariba, Elnatana, Natana, Zahariju, Mešulama i učitelje Jojariba i Elnatana  

 

 


17


 

  i uputio sam ih Idonu, poglavaru mjesta Kasifje. Stavio sam u njihova usta riječi koje će reći Idonu i njegovoj braći koja su se nalazila u mjestu Kasifji da nam pribave sluge za Dom Boga našega.  

 

 


18


 

  Milostiva ruka Boga našega bijaše nad nama i oni nam dovedoše razumna čovjeka između sinova Mahlija, sina Levijeva, sina Izraelova: Šerebju s njegovim sinovima i braćom - njih osamnaest.  

 

 


19


 

  Još Hašabju i s njim njegova brata Izaiju, sina Merarijeva, i njihove sinove: njih dvadeset.  

 

 


20


 

  A od poslužitelja koje su David i glavari postavili levitima da im služe: dvije stotine i dvadeset poslužitelja. Svi su bili poimence zabilježeni.  

 

 


21


 

  Ja sam ondje, kraj rijeke Ahave, proglasio post: da bismo se ponizili pred Bogom svojim i od njega izmolili sretan put sebi, svojoj djeci i svemu blagu svojem.  

 

 


22


 

  Jer bih se stidio moliti od kralja vojske i konjanika da nas štite putem od neprijatelja; izjavili smo, naprotiv, kralju: "Ruka je Boga našega ispružena da blagoslovi sve one koji ga traže; njegova snaga i gnjev njegov nad onima su koji ga ostavljaju."  

 

 


23


 

  I tako smo postili i molili Boga svoga na ovu nakanu, i on nas usliša.  

 

 


24


 

  Izabrao sam dvanaest glavara svećeničkih, Šerebju i Hašabju, i s njima desetoricu njihove braće;  

 

 


25


 

  izmjerih im srebro, zlato i posuđe, darove koje su kralj, njegovi savjetnici, velikaši i svi Izraelci darovali za Dom Boga našega.  

 

 


26


 

  Izmjerih i stavih u njihove ruke šest stotina i pedeset talenata srebra, stotinu srebrnih posuda od po dva talenta, stotinu talenata zlata,  

 

 


27


 

  dvadeset zlatnih čaša od tisuću darika i dva vrča od dobre pozlaćene mjedi, skupocjene kao zlato.  

 

 


28


 

  I rekoh im: "Vi ste Jahvi posvećeni; ovo je posuđe posvećeno, ovo srebro i zlato dragovoljno je darovano Jahvi, Bogu otaca vaših.  

 

 


29


 

  Pazite i čuvajte ovo sve dok ne izmjerite pred glavarima svećeničkim i pred levitima i glavarima obitelji Izraelovih u Jeruzalemu, u dvoranama Doma Jahvina."  

 

 


30


 

  Svećenici i leviti primiše, dakle, izmjereno srebro, zlato i posuđe da ga odnesu u Jeruzalem, u Dom Boga našega.  

 

 


31


 

  Dvanaestog dana prvoga mjeseca krenusmo od rijeke Ahave da pođemo u Jeruzalem: ruka Boga našega bijaše nad nama; on nas je na putu štitio od napada neprijatelja i od pljačkaša.  

 

 


32


 

  Stigli smo u Jeruzalem i ondje smo se tri dana odmarali.  

 

 


33


 

  Četvrtoga dana izmjereno je srebro, zlato i posuđe u Domu Boga našega i predano je u ruke Merimotu, sinu Urijinu, s kojim je bio Eleazar, sin Pinhasov; a pred njima bijahu leviti: Jozabad, sin Ješuin, i Noadja, sin Binujev.  

 

 


34


 

  Sve je bilo na broju i težini. Zabilježena je tada sveukupna težina. U to vrijeme  

 

 


35


 

  oni koji su se vratili iz sužanjstva, povratnici, priniješe žrtvu paljenicu Bogu Izraelovu: dvanaest junaca za sav Izrael, devedeset i šest ovnova, sedamdeset i sedam janjaca, dvanaest jaraca za grijehe - sve to kao paljenicu Jahvi.  

 

 


36


 

  Zatim predaše kraljeve naredbe kraljevskim satrapima i upraviteljima s one strane Rijeke i oni pomogoše narod i Dom Božji.  

 

 


Ezra 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: