Croatian Bible

Ezra 9

Ezra

Return to Index

Chapter 10

1


 

   Dok je Ezra molio i priznavao grijehe, plačući i ležeći pred Domom Božjim, skupilo se oko njega mnoštvo Izraelaca, ljudi, žena i djece: i taj je narod gorko plakao.  

 

 


2


 

  Tada Šekanija, sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, uzimajući riječ reče Ezri: "Mi smo izdali Boga svoga ženeći se tuđinkama iz naroda zemlje. Ali još ima nade Izraelu.  

 

 


3


 

  Obnovimo sada Savez s Bogom svojim: obećajmo da ćemo, prema savjetu moga gospodara i onih koji osjećaju strahopočitanje prema zapovijedi Boga našega, otpustiti svoje žene tuđinke i djecu koju su rodile. Učinimo dakle po Zakonu!  

 

 


4


 

  Ustani, jer to je tvoja dužnost, a mi ćemo biti uza te. Budi hrabar i na djelo!"  

 

 


5


 

  Tada ustade Ezra i zakle glavare svećeničke, i levite, i sve Izraelce da će učiniti kako im bijaše rekao. I zakleše se.  

 

 


6


 

  Ezra se udalji ispred Doma Božjega i uđe u dvoranu Johanana, sina Elijašibova. Ondje provede noć i nije jeo ni kruha niti je pio vode jer tugovaše zbog nevjernosti povratnika.  

 

 


7


 

  Zatim je objavljeno u Judeji i Jeruzalemu svima povratnicima da se skupe u Jeruzalemu:  

 

 


8


 

  a tko ne bude došao u Jeruzalem za tri dana, toga će pozvati glavari i starješine, bit će mu zaplijenjeno imanje i isključit će ga iz zbora povratnika.  

 

 


9


 

  Svi su se ljudi od Jude i Benjamina sakupili tako za tri dana u Jeruzalemu. Bilo je to devetoga mjeseca, dvadesetoga dana u mjesecu. Sav se narod smjestio na trgu pred Domom Božjim, dršćući zbog svega toga i zbog jake kiše.  

 

 


10


 

  Tada, ustavši, svećenik Ezra reče im: "Vi ste se iznevjerili kad ste se oženili tuđinkama. Tako ste povećali grijeh Izraelov!  

 

 


11


 

  Ali podajte sada hvalu Jahvi, Bogu otaca svojih, i izvršite volju njegovu te se rastavite od naroda zemlje i od žena tuđinki."  

 

 


12


 

  Sav je zbor odgovorio snažnim glasom: "Jest, dužnost nam je učiniti po tvome savjetu!  

 

 


13


 

  Ali naroda ima mnogo i dažd nahodi: vani se ne može stajati. Osim toga, nije to posao od dan-dva, jer nas je mnogo koji smo u tome sagriješili.  

 

 


14


 

  Mogu nas na zajedničkom zboru zastupati naši glavari: svi koji su po našim gradovima oženjeni tuđinkama mogu doći u određeno vrijeme u pratnji starješina i sudaca svakoga grada, sve dok ne budemo odvratili gnjev Boga svojega zbog ovoga."  

 

 


15


 

  Samo Jonatan, sin Asahelov, i Jahzija, sin Tikvin, bijahu se usprotivili; a podupirahu ih Mešulam i levit Šabetaj.  

 

 


16


 

  Povratnici učiniše tako: rastaše se. Svećenik Ezra izabra za pomoćnike glavare obitelji, prema njihovim domovima, i svi su bili poimence određeni. Počeli su zasjedati prvoga dana desetoga mjeseca da bi sve ispitali.  

 

 


17


 

  I prvoga dana prvoga mjeseca završiše sa svima koji se bijahu oženili tuđinkama.  

 

 


18


 

  Među pripadnicima svećenstva evo koji bijahu oženjeni tuđinkama: između sinova Ješue, sina Josadakova, i među njegovom braćom: Maaseja, Eliezer, Jarib i Gedalija;  

 

 


19


 

  oni dadoše svoju ruku da će otpustiti svoje žene i da će za svoj grijeh prinijeti ovna kao naknadnicu.  

 

 


20


 

  Od sinova Imerovih: Hanani i Zebadja;  

 

 


21


 

  od Harimovih sinova: Maaseja, Ilija, Šemaja, Jehiel i Uzija;  

 

 


22


 

  od Pašhurovih sinova: Elijoenaj, Maaseja, Jišmael, Netanel, Jozabad i Elasa.  

 

 


23


 

  Od levita: Jozabad, Šimej, Kelaja - nazvan Kelita - Petahja, Juda i Eliezer.  

 

 


24


 

  Od pjevača: Elijašib i Zakur. Od vratara: Šalum, Telem i Uri.  

 

 


25


 

  A između Izraelaca: od sinova Paroševih: Ramja, Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja;  

 

 


26


 

  od sinova Elamovih: Matanija, Zaharija, Jehiel, Abdi, Jeremot i Ilija;  

 

 


27


 

  od sinova Zatuovih: Elijoenaj, Elijašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza;  

 

 


28


 

  od sinova Bebajevih: Johanan, Hananija, Zabaj i Atlaj;  

 

 


29


 

  od Banijevih sinova: Mešulam, Maluk, Adaja, Jašub, Šeal i Ramot;  

 

 


30


 

  od Pahat-Moabovih sinova: Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matanija, Besalel, Binuj i Manaše;  

 

 


31


 

  od sinova Harimovih: Eliezer, Jišija, Malkija, Šemaja, Šimun,  

 

 


32


 

  Benjamin, Maluk, Semarja;  

 

 


33


 

  od sinova Hašumovih: Matnaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manaše, Šimej;  

 

 


34


 

  od sinova Banijevih: Maadaj, Amram, Joel,  

 

 


35


 

  Benaja, Bedja, Kelu,  

 

 


36


 

  Vanija, Meremot, Elijašib,  

 

 


37


 

  Matanija, Matnaj i Jaasaj;  

 

 


38


 

  od sinova Binujevih: Šimej,  

 

 


39


 

  Šelemja, Natan i Adaja;  

 

 


40


 

  od Zakajevih sinova: Šašaj, Šaraj,  

 

 


41


 

  Azareel, Šelemja, Šemarja,  

 

 


42


 

  Šalum, Amarja, Josip;  

 

 


43


 

  od Nebovih sinova: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel, Benaja.  

 

 


44


 

  Svi su ovi bili oženjeni tuđinkama, ali su ih otpustili, žene i djecu.

  

 

 


Nehemiah 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: