Croatian Bible

Psalms 118

Psalms

Return to Index

Chapter 119

1


 

   $ALEF Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po Zakonu Jahvinu!  

 

 


2


 

  Blaženi oni koji čuvaju propise njegove, čitavim srcem njega traže;  

 

 


3


 

  koji ne čine bezakonje, već hode putovima njegovim.  

 

 


4


 

  Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju.  

 

 


5


 

  O, kad bi čvrsti bili putovi moji da tvoja čuvam pravila!  

 

 


6


 

  Neću se postidjeti tada kad budem pazio na zapovijedi tvoje.  

 

 


7


 

  Slavit ću te u čestitosti srca kad naučim sudove pravde tvoje.  

 

 


8


 

  Tvoja ću pravila čuvati: ne zapusti me nikada! $BET  

 

 


9


 

  Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Čuvajući riječi tvoje.  

 

 


10


 

  Svim srcem svojim tebe tražim; ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih.  

 

 


11


 

  U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim.  

 

 


12


 

  Blagoslovljen si, o Jahve, nauči me svojim pravilima.  

 

 


13


 

  Usnama svojim navješćujem sudove usta tvojih.  

 

 


14


 

  Putu se propisa tvojih radujem više no svemu bogatstvu.  

 

 


15


 

  Razmišljat ću o naredbama tvojim i putove ću tvoje razmatrat'.  

 

 


16


 

  Uživat ću u pravilima tvojim, riječi tvojih neću zaboravit'. $GIMEL  

 

 


17


 

  Milostiv budi meni, sluzi svojem, da živim i tvoje riječi čuvam.  

 

 


18


 

  Otvori oči moje da gledam divote tvoga Zakona!  

 

 


19


 

  Ja sam došljak na zemlji, zapovijedi svoje nemoj od mene skrivati!  

 

 


20


 

  Duša mi gine u svako doba žudeći za tvojim odlukama.  

 

 


21


 

  Oholima ti si zaprijetio: prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih.  

 

 


22


 

  Uzmi s mene rug i sramotu, jer tvoje ja čuvam propise.  

 

 


23


 

  Pa nek' se sastaju knezovi i proti meni govore, tvoj sluga razmišlja o pravilima tvojim.  

 

 


24


 

  Jer tvoja su svjedočanstva uživanje moje, tvoja su pravila moji savjetnici. $DALET  

 

 


25


 

  Moja duša leži u prašini: po riječi svojoj vrati mi život.  

 

 


26


 

  Kazivao sam ti svoje putove i ti si me čuo: pravilima me svojim nauči.  

 

 


27


 

  Pokaži mi put odredaba svojih i o čudesima ću tvojim razmišljat'.  

 

 


28


 

  Suze roni duša moja od žalosti: po riječi svojoj ti me podigni!  

 

 


29


 

  Daleko me drži od puta zablude i Zakonom me svojim obdari!  

 

 


30


 

  Put istine ja sam odabrao, pred oči sam stavio odluke tvoje.  

 

 


31


 

  Uz propise tvoje ja čvrsto prianjam, o Jahve, nemoj me postidjeti!  

 

 


32


 

  Ja kročim putem zapovijedi tvojih jer si mi prosvijetlio srce. $HE  

 

 


33


 

  Pokaži mi, Jahve, stazu pravila svojih i ja ću je čuvati do kraja.  

 

 


34


 

  Pouči me da se tvoga držim Zakona i čuvat ću ga svim srcem.  

 

 


35


 

  Uputi me stazom svojih zapovijedi, jer ja u njoj uživam.  

 

 


36


 

  Prikloni mi srce propisima svojim, a ne k pohlepi!  

 

 


37


 

  Odvrati moje oči da ne vide ništavost, život mi čuvaj na putu svojemu!  

 

 


38


 

  Ispuni svom sluzi obećanje koje si onima dao što te se boje.  

 

 


39


 

  Ukloni sramotu od koje strahujem, jer divni su tvoji sudovi.  

 

 


40


 

  Evo, čeznem za naredbama tvojim: pravdom me svojom poživi. $VAU  

 

 


41


 

  Nek' milost tvoja, o Jahve, dođe na mene i spasenje tvoje po tvom obećanju.  

 

 


42


 

  Odgovorit ću onima koji me ruže, jer se uzdam u riječ tvoju.  

 

 


43


 

  Od mojih usta ne oduzmi riječ istine, jer se uzdam u sudove tvoje.  

 

 


44


 

  Tvoj ću Zakon čuvati uvijek i dovijeka.  

 

 


45


 

  Hodit ću putem prostranim, jer naredbe tvoje istražujem.  

 

 


46


 

  Pred kraljevima o tvojim ću propisima govorit' i zbunit' se neću.  

 

 


47


 

  U zapovijedima tvojim moja je naslada jer ih ljubim.  

 

 


48


 

  Prema zapovijedima tvojim ja podižem ruke i o tvojim odredbama razmišljam. $ZAJIN  

 

 


49


 

  Spomeni se svoje riječi sluzi svojem kojom si mi dao nadu.  

 

 


50


 

  U nevolji sva mi je utjeha što mi život čuva riječ tvoja.  

 

 


51


 

  Oholice me napadaju žestoko, ali ja od tvog Zakona ne odstupam.  

 

 


52


 

  Sjećam se, o Jahve, davnih sudova tvojih i to me tješi.  

 

 


53


 

  Bijes me hvata zbog grešnika koji tvoj Zakon napuštaju.  

 

 


54


 

  Tvoje su mi naredbe pjesma u zemlji kojom putujem.  

 

 


55


 

  Noću se spominjem, Jahve, imena tvojega i tvoj čuvam Zakon.  

 

 


56


 

  Evo što je želja moja: čuvati tvoje odredbe. $HET  

 

 


57


 

  Dio je moj, o Jahve - rekoh - da tvoje čuvam riječi.  

 

 


58


 

  Svim srcem lice tvoje ganuti hoću: smiluj mi se po svom obećanju.  

 

 


59


 

  Promislio sam putove svoje i k tvojem sam svjedočanstvu upravio noge.  

 

 


60


 

  Hitam i ne oklijevam da zapovijedi tvoje čuvam.  

 

 


61


 

  Opletoše me užeta grešnika, ali tvoga Zakona ja ne zaboravljam.  

 

 


62


 

  U ponoći ustajem da te slavim zbog pravednih tvojih odluka.  

 

 


63


 

  Prijatelj sam svima koji te se boje i koji tvoje čuvaju naredbe.  

 

 


64


 

  Dobrote tvoje, Jahve, puna je zemlja; nauči me odredbama svojim. $TET  

 

 


65


 

  Učinio si dobro svom sluzi, Jahve, po riječi svojoj.  

 

 


66


 

  Nauči me razumu i znanju, jer u zapovijedi tvoje vjerujem.  

 

 


67


 

  Prije nego bjeh ponižen, lutao sam, ali sada tvoju čuvam riječ.  

 

 


68


 

  Ti si tako dobar i dobrostiv: nauči me pravilima svojim.  

 

 


69


 

  Oholi na me prijevare smišljaju, ali se ja svim srcem držim naredaba tvojih.  

 

 


70


 

  Srce im je poput sala bešćutno, a ja uživam u tvom Zakonu.  

 

 


71


 

  Dobro mi je što sam ponižen da bih tvoja naučio pravila.  

 

 


72


 

  Draži mi je zakon usta tvojih no tisuće zlatnika i srebrnika. $JOD  

 

 


73


 

  Tvoje me ruke stvoriše i oblikovaše; prosvijetli me da naučim zapovijedi tvoje.  

 

 


74


 

  Štovatelji tvoji videć' me vesele se, jer se u riječ tvoju ja pouzdah.  

 

 


75


 

  Znadem, o Jahve, da su ti sudovi pravedni i da si me s pravom ponizio.  

 

 


76


 

  Tvoja ljubav nek' mi bude tješiteljicom po obećanju koje si dao sluzi svom.  

 

 


77


 

  Nek' dođe na me milosrđe tvoje da poživim, jer Zakon tvoj moja je naslada.  

 

 


78


 

  Nek' se smetu oholi, jer me tlače nizašto, a ja ću o naredbama tvojim razmišljat'.  

 

 


79


 

  Nek' mi se priklone štovatelji tvoji i koji znaju tvoje zapovijedi.  

 

 


80


 

  Nek' mi srce savršeno bude u tvojim pravilima da ne budem postiđen. $KAF  

 

 


81


 

  Duša moja gine za tvojim spasenjem riječ tvoju željno čekam.  

 

 


82


 

  Oči mi čeznu za tvojom besjedom: kad ćeš mi donijeti utjehu?  

 

 


83


 

  Kao mijeh u dimu postadoh, ali pravila tvojih ne zaboravih.  

 

 


84


 

  Koliko dana ima sluga tvoj? Kad ćeš suditi progonitelje moje?  

 

 


85


 

  Oholnici mi jame iskopaše: oni ne rade po Zakonu tvojemu.  

 

 


86


 

  Sve zapovijedi tvoje istina su sama: nekriva me gone, pomozi mi.  

 

 


87


 

  Umalo me smrviše u zemlji, ali naredaba tvojih ja ne ostavljam.  

 

 


88


 

  Po svojoj me milosti poživi i čuvat ću svjedočanstvo tvojih usta. $LAMED  

 

 


89


 

  Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje, stalna poput nebesa.  

 

 


90


 

  od koljena do koljena tvoja je vjernost; učvrstio si zemlju i ona stoji.  

 

 


91


 

  Po tvojim zakonima stoje zauvijek jer sve tebi služi.  

 

 


92


 

  Da nije tvoj Zakon uživanje moje, propao bih u nevolji svojoj.  

 

 


93


 

  Naredaba tvojih neću zaboravit' dovijeka, jer po njima ti me oživljavaš.  

 

 


94


 

  Tvoj sam, Gospodine: spasi me, jer tvoje ja ištem naredbe.  

 

 


95


 

  Bezbožni vrebaju da me upropaste, ali ja na tvoje pazim propise.  

 

 


96


 

  Svakom savršenstvu vidim granicu, a zapovijed tvoja nema granica. $MEM  

 

 


97


 

  O, kako ljubim Zakon tvoj, po cio dan o njemu razmišljam.  

 

 


98


 

  Tvoja me zapovijed mudrijim učini od dušmana mojih jer ona je sa mnom vječito.  

 

 


99


 

  Umniji sam od svih svojih učitelja jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.  

 

 


100


 

  Razumniji sam i od staraca jer tvoje čuvam naredbe.  

 

 


101


 

  Zla puta klone mi se noge da riječ tvoju sačuvam.  

 

 


102


 

  Od tvojih sudova ne odstupam, jer ti si me poučio.  

 

 


103


 

  Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje, od meda su slađe ustima mojim.  

 

 


104


 

  Po tvojim naredbama postajem razuman, stoga mrzim sve putove lažne. $NUN  

 

 


105


 

  Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.  

 

 


106


 

  Kunem se i čvrsto odlučujem, i riječ ću održati: pravedne ću tvoje slijedit' odluke.  

 

 


107


 

  U nevolji sam velikoj, Jahve, po riječi me svojoj poživi.  

 

 


108


 

  Prinose usta mojih primi, Jahve, uči me sudovima svojim.  

 

 


109


 

  Život mi je u pogibelji neprestanoj, ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.  

 

 


110


 

  Grešnici mi postaviše zamku, ali ne skrećem od tvojih naredaba.  

 

 


111


 

  Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, ona su radost mome srcu.  

 

 


112


 

  Prignuh srce da vrši naredbe tvoje uvijek i do kraja. $SAMEK  

 

 


113


 

  Ja mrzim one koji su dvostruka srca, a ljubim Zakon tvoj.  

 

 


114


 

  Ti si moj štit i moj zaklon, u tvoju se riječ ja uzdam.  

 

 


115


 

  Odstupite od mene, zlikovci: držat ću zapovijedi Boga svoga.  

 

 


116


 

  Podrži me po svom obećanju i živjet ću; nemoj da se u svojoj nadi postidim.  

 

 


117


 

  Pomozi mi i spasit ću se, na tvoja ću pravila svagda paziti.  

 

 


118


 

  Ti prezireš one koji odstupaju od pravila tvojih jer je lažna misao njihova.  

 

 


119


 

  K'o hrđu zlotvore zemlje uklanjaš, zato ljubim tvoje propise.  

 

 


120


 

  Moje tijelo dršće od straha pred tobom, sudova tvojih ja se bojim. $AJIN  

 

 


121


 

  Činim što je pravo i pravedno, ne predaj me tlačiteljima mojim.  

 

 


122


 

  Založi se za slugu svojega da me ne satru oholice!  

 

 


123


 

  Moje oči ginu od čežnje za spasenjem tvojim, za tvojom riječi pravednom.  

 

 


124


 

  Učini sluzi svom po svojoj dobroti i nauči me pravilima svojim.  

 

 


125


 

  Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me da upoznam tvoje propise.  

 

 


126


 

  Čas je, o Jahve, da se javiš: oskvrnuše Zakon tvoj.  

 

 


127


 

  Stoga ljubim zapovijedi tvoje više no zlato, zlato žeženo.  

 

 


128


 

  Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lažni putovi. $PE  

 

 


129


 

  Divna su tvoja svjedočanstva, stoga ih čuva duša moja.  

 

 


130


 

  Objava riječi tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje.  

 

 


131


 

  Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji jer čeznem za zapovijedima tvojim.  

 

 


132


 

  Obrati se k meni i milostiv mi budi kao onima koji ljube ime tvoje.  

 

 


133


 

  Korake mi upravljaj po svom obećanju da nikakva opačina ne ovlada mnome.  

 

 


134


 

  Izbavi me od nasilja ljudskog, i naredbe tvoje ja ću čuvati.  

 

 


135


 

  Licem svojim obasjaj slugu svog i nauči me pravilima svojim!  

 

 


136


 

  Potoci suza potekoše mi iz očiju jer se Zakon tvoj ne čuva. $SADE  

 

 


137


 

  Pravedan si, Jahve, i pravi su sudovi tvoji.  

 

 


138


 

  Dao si Zakon pravedan i vjeran veoma.  

 

 


139


 

  Revnost me moja izjeda jer moji tlačitelji zaboravljaju riječi tvoje.  

 

 


140


 

  Tvoje su riječi prokušane veoma, zato ih tvoj sluga ljubi.  

 

 


141


 

  Malen sam i prezren, ali naredaba tvojih ne zaboravljam.  

 

 


142


 

  Pravda je tvoja pravda vječita i Zakon tvoj sama istina.  

 

 


143


 

  Tjeskoba me i nevolja snađe, al' tvoje su zapovijedi uživanje moje.  

 

 


144


 

  Vječna je pravda tvojeg svjedočanstva, prosvijetli me i živjet ću. $KOF  

 

 


145


 

  Iz svega srca vapijem, Jahve, usliši me: tvoja ću pravila čuvati.  

 

 


146


 

  K tebi vapijem, spasi me, tvojeg ću se držat' svjedočanstva.  

 

 


147


 

  Pretječem zoru i molim za pomoć, u tvoje se riječi uzdam.  

 

 


148


 

  Oči moje straže noćne pretječu da razmišljam o besjedi tvojoj.  

 

 


149


 

  Po svojoj dobroti, Jahve, glas mi poslušaj, i po svojoj odluci poživi me.  

 

 


150


 

  Primiču se koji me podlo progone, daleko su oni od Zakona tvojega.  

 

 


151


 

  A ti si blizu, Jahve, i vjerne su sve zapovijedi tvoje.  

 

 


152


 

  Odavno znam za tvoje propise da si ih sazdao zasvagda. $REŠ  

 

 


153


 

  Pogledaj na nevolju moju, izbavi me, jer Zakona tvog ne zaboravih.  

 

 


154


 

  Parnicu moju brani, po svom obećanju poživi me!  

 

 


155


 

  Daleko je spasenje od grešnika jer za pravila tvoja ne mare.  

 

 


156


 

  Veliko je, o Jahve, tvoje smilovanje: po odlukama svojim poživi me.  

 

 


157


 

  Mnogi me progone i tlače, od tvojih svjedočanstava ja ne odstupam.  

 

 


158


 

  Otpadnike vidjeh i zgadiše mi se jer tvojih riječi ne čuvaju.  

 

 


159


 

  Gle, naredbe tvoje ljubim, o Jahve: po dobroti svojoj poživi me.  

 

 


160


 

  Srž je riječi tvoje istina, vječan je sud pravde tvoje. $ŠIN  

 

 


161


 

  Mogućnici me progone nizašto, al' samo pred tvojim riječima srce mi dršće.  

 

 


162


 

  Radujem se besjedama tvojim kao onaj koji se domogao velika plijena.  

 

 


163


 

  Mrzim na laž, grsti mi se ona, a ljubim tvoj Zakon.  

 

 


164


 

  Sedam puta na dan tebe hvalim zbog pravednih sudova tvojih.  

 

 


165


 

  Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotiču.  

 

 


166


 

  Pomoć tvoju čekam, o Jahve, tvoje zapovijedi izvršavam.  

 

 


167


 

  Moja duša čuva propise tvoje i ljubi ih veoma.  

 

 


168


 

  Čuvam tvoje naredbe i svjedočanstvo tvoje, jer svi su putovi moji pred tobom. $TAU  

 

 


169


 

  Vapaj moj, Jahve, nek' do tebe dopre, po svojoj me riječi prosvijetli.  

 

 


170


 

  Nek' molitva moja dođe pred lice tvoje, po svojoj me riječi izbavi.  

 

 


171


 

  Usne moje nek' zapjevaju pohvalnu pjesmu jer si me naučio pravilima svojim.  

 

 


172


 

  Nek' mi pjeva jezik o riječi tvojoj, jer zapovijedi su tvoje sve pravedne.  

 

 


173


 

  Nek' mi ruka tvoja na pomoć bude jer odabrah tvoje naredbe.  

 

 


174


 

  Jahve, za tvojim spasenjem čeznem, uživam u tvom Zakonu.  

 

 


175


 

  Nek' živi duša moja i neka te hvali, a tvoji sudovi nek' mi na pomoć budu!  

 

 


176


 

  K'o ovca izgubljena ja zalutah: o, potraži slugu svojega jer zapovijedi tvoje ja ne zaboravih.  

 

 


Psalms 120

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: