Croatian Bible

Ezekiel 47

Ezekiel

Return to Index

Chapter 48

1


 

   A ovo su imena plemenÄa: od krajnjega sjevera put Hetlona prema Ulazu u Hamat i Haser Enon, od damaščanskoga kraja na sjeveru duž Hamata, od istoka do zapada - dio Danov.  

 

 


2


 

  Uz područje Danovo, od istoka do zapada - dio Ašerov.  

 

 


3


 

  Uz područje Ašerovo, od istoka do zapada - dio Naftalijev.  

 

 


4


 

  Uz područje Naftalijevo, od istoka do zapada - dio Manašeov.  

 

 


5


 

  Uz područje Manašeovo, od istoka do zapada - dio Efrajimov.  

 

 


6


 

  Uz područje Efrajimovo, od istoka do zapada - dio Rubenov.  

 

 


7


 

  Uz područje Rubenovo, od istoka do zapada - dio Judin.  

 

 


8


 

  Uz područje Judino, od istoka do zapada neka bude pridržano područje koje ćete Jahvi prinijeti: dvadeset i pet tisuća lakata u širinu, a u dužinu kao svaki drugi dio, od istoka do zapada. U sredini neka bude Svetište.  

 

 


9


 

  To pridržano područje koje ćete Jahvi prinijeti neka bude dugačko dvadeset i pet tisuća lakata, široko deset tisuća.  

 

 


10


 

  To sveto, prineseno područje za svećenike neka bude na sjeveru dvadeset i pet tisuća lakata; prema zapadu široko deset tisuća, prema istoku široko deset tisuća; prema jugu dugačko dvadeset i pet tisuća. U sredini neka bude Jahvino Svetište.  

 

 


11


 

  A posvećenim svećenicima, potomcima Sadokovim, koji su mi vjerno služili i nisu, kao leviti, zastranili kad su ono zastranili sinovi Izraelovi:  

 

 


12


 

  njima će pripasti dio od toga najsvetijeg područja zemlje, uz područje levitsko.  

 

 


13


 

  A levitima, baš kao i području svećeničkom: dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća lakata u širinu - ukupno dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, deset tisuća u širinu.  

 

 


14


 

  Od toga se ništa ne smije prodati ni zamijeniti; ne smije se ni na koga prenijeti ta prvina zemlje, jer je Jahvi posvećena.  

 

 


15


 

  Pet tisuća lakata u širinu, što ostane od onih dvadeset i pet tisuća, neka bude opće područje: za grad, za naselje i za čistinu. Grad neka bude u sredini.  

 

 


16


 

  Evo mjerÄa: sa sjevera četiri tisuće i pet stotina lakata; s juga četiri tisuće i pet stotina; s istoka četiri tisuće i pet stotina; sa zapada četiri tisuće i pet stotina.  

 

 


17


 

  A čistina oko grada: dvije stotine i pedeset lakata prema sjeveru, dvije stotine i pedeset prema jugu, dvije stotine i pedeset prema istoku, dvije stotine i pedeset prema zapadu.  

 

 


18


 

  Što ostane u dužinu, duž svetoga područja - deset tisuća lakata prema istoku i deset tisuća prema zapadu, duž svetoga područja - to neka bude za uzdržavanje onih koji služe gradu.  

 

 


19


 

  Ti koji služe gradu uzimat će se iz svih plemena Izraelovih.  

 

 


20


 

  Sve, dakle, pridržano područje - dvadeset i pet tisuća lakata sa dvadeset i pet tisuća, u četverokut - prinijet ćete Jahvi: i sveto područje i posjed gradski.  

 

 


21


 

  Knezu pripada što preostane: s obje strane svetoga područja i posjeda gradskoga - prema istoku dvadeset i pet tisuća lakata, prema istočnoj strani, i prema zapadu dvadeset i pet tisuća lakata, prema zapadnoj strani, usporedo s drugim područjima - sve je to kneževo. A u sredini je sveto područje i Svetište Doma.  

 

 


22


 

  Od levitskoga posjeda i od posjeda gradskoga - koje je usred kneževa - i između Judina i Benjaminova područja: kneževo je.  

 

 


23


 

  Ostala plemena: od istoka do zapada - dio Benjaminov.  

 

 


24


 

  Uz područje Benjaminovo, od istoka do zapada - dio Šimunov.  

 

 


25


 

  uz područje Šimunovo, od istoka do zapada - dio Jisakarov.  

 

 


26


 

  Uz područje Jisakarovo, od istoka do zapada - dio Zebulunov.  

 

 


27


 

  Uz područje Zebulunovo, od istoka do zapada - dio Gadov.  

 

 


28


 

  Uz područje Gadovo, na južnoj strani, prema jugu, ide granica od Tamara do Meripskih voda i Kadeša, pa potokom prema Velikome moru.  

 

 


29


 

  To je zemlja koju ćete ždrijebom razdijeliti u baštinu plemenima Izraelovim, to su njihovi dijelovi - riječ je Jahve Gospoda.  

 

 


30


 

  [30a] A ovo su gradska vrata  

 

 


31


 

  [31a] koja će se zvati po Izraelovim plemenima. [30b] Na sjevernoj strani - četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu - [31b] troja vrata: Vrata Rubenova, Vrata Judina, Vrata Levijeva.  

 

 


32


 

  Na istočnoj strani - četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu - troja vrata: Vrata Josipova, Vrata Benjaminova, Vrata Danova.  

 

 


33


 

  Na južnoj strani - četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu - troja vrata: Vrata Šimunova, Vrata Jisakarova, Vrata Zebulunova.  

 

 


34


 

  Sa zapadne strane - četiri tisuće i pet stotina lakata u dužinu - troja vrata: Vrata Gadova, Vrata Ašerova, Vrata Naftalijeva.  

 

 


35


 

  Sve uokolo: osamnaest tisuća lakata. A ime će gradu unapredak biti: 'Jahve je ovdje.'"  

 

 


Daniel 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: