Croatian Bible

Matthew 24

Matthew

Return to Index

Chapter 25

1


 

   "Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku.  

 

 


2


 

  Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih.  

 

 


3


 

  Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja.  

 

 


4


 

  Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja."  

 

 


5


 

  "Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše.  

 

 


6


 

  O ponoći nasta vika: 'Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!'  

 

 


7


 

  Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke.  

 

 


8


 

  Lude tada rekoše mudrima: 'Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!'  

 

 


9


 

  Mudre im odgovore: 'Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!'"  

 

 


10


 

  "Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata.  

 

 


11


 

  Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: 'Gospodine! Gospodine! Otvori nam!'  

 

 


12


 

  A on im odgovori: 'Zaista kažem vam, ne poznam vas!'  

 

 


13


 

  Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!"  

 

 


14


 

  "Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak.  

 

 


15


 

  Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan - svakomu po njegovoj sposobnosti.  

 

 


16


 

  I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet.  

 

 


17


 

  Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva.  

 

 


18


 

  Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov."  

 

 


19


 

  "Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun.  

 

 


20


 

  Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: 'Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!'  

 

 


21


 

  Reče mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!'"  

 

 


22


 

  "Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: 'Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!'  

 

 


23


 

  Reče mu gospodar: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.'"  

 

 


24


 

  "A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: 'Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao.  

 

 


25


 

  Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!'  

 

 


26


 

  A gospodar mu reče: 'Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao!  

 

 


27


 

  Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.'"  

 

 


28


 

  "'Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset.  

 

 


29


 

  Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.  

 

 


30


 

  A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.'"  

 

 


31


 

  "Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje.  

 

 


32


 

  I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.  

 

 


33


 

  Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva."  

 

 


34


 

  "Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!  

 

 


35


 

  Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me;  

 

 


36


 

  gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.'"  

 

 


37


 

  "Tada će mu pravednici odgovoriti: 'Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te?  

 

 


38


 

  Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te?  

 

 


39


 

  Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?'  

 

 


40


 

  A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'"  

 

 


41


 

  "Zatim će reći i onima slijeva: 'Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim!  

 

 


42


 

  Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti;  

 

 


43


 

  stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!'"  

 

 


44


 

  "Tada će mu i oni odgovoriti: 'Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?'  

 

 


45


 

  Tada će im on odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.'"  

 

 


46


 

  "I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni."  

 

 


Matthew 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: