NORSK BIBELEN 1906

Joshua 11

Joshua

Return to Index

Chapter 12

1


 

  Dette var de konger i landet som Israels barn slo, og hvis land de tok i eie pň °stsiden av Jordan, fra Arnon-ňen til Hermon-fjellet, og hele °demarken i °st:  

 

 


2


 

  Sihon, amoritter-kongen, som bodde i Hesbon og rňdet over landet fra Aroer ved bredden av Arnon-ňen, fra midten av ňen, og over halvdelen av Gilead til Jabbok-ňen, som er grensen mot Ammons barn,  

 

 


3


 

  og over °demarken inntil °stsiden av Kinneret-sj°en og til °stsiden av °demarkens hav eller Salthavet, bortimot Bet-Hajesimot og i syd til foten av Pisga-liene.  

 

 


4


 

  Likedan inntok de det land som tilh°rte Og, kongen i Basan, en av dem som var tilbake av kjempefolket; han bodde i Asterot og Edre`i  

 

 


5


 

  og rňdet over Hermon-fjellet og over Salka og over hele Basan inntil gesurittenes og ma`akatittenes land, og over halvdelen av Gilead til det land som tilh°rte Sihon, kongen i Hesbon.  

 

 


6


 

  Dem hadde Moses, Herrens tjener, og Israels barn slňtt, og deres land hadde Moses, Herrens tjener, gitt rubenittene og gadittene og halvdelen av Manasse stamme til eiendom.  

 

 


7


 

  Og dette var de konger i landet som Josva og Israels barn slo pň vestsiden av Jordan, fra Ba`al-Gad i Libanon-dalen til det nakne fjell som strekker sig op imot Se`ir - det land som Josva gav Israels stammer til eiendom efter deres Šttegrener -  

 

 


8


 

  i fjellbygdene og i lavlandet og i °demarken og i liene og i °rkenen og i sydlandet, hetittenes land og amorittenes og kana`anittenes, ferisittenes, hevittenes og jebusittenes land:  

 

 


9


 

  kongen i Jeriko Ún, kongen i Ai, som ligger ved siden av Betel, Ún,  

 

 


10


 

  kongen i Jerusalem Ún, kongen i Hebron Ún,  

 

 


11


 

  kongen i Jarmut Ún, kongen Lakis Ún,  

 

 


12


 

  kongen i Eglon Ún, kongen i Geser Ún,  

 

 


13


 

  kongen i Debir Ún, kongen i Geder Ún,  

 

 


14


 

  kongen i Horma Ún, kongen i Arad Ún,  

 

 


15


 

  kongen i Libna Ún, kongen i Adullam Ún,  

 

 


16


 

  kongen i Makkeda Ún, kongen i Betel Ún,  

 

 


17


 

  kongen i Tappuah Ún, kongen i Hefer Ún,  

 

 


18


 

  kongen i Afek Ún, kongen i Lassaron Ún,  

 

 


19


 

  kongen i Madon Ún, kongen i Hasor Ún,  

 

 


20


 

  kongen i Simron-Meron Ún, kongen i Aksaf Ún,  

 

 


21


 

  kongen i Ta`anak Ún, kongen i Megiddo Ún,  

 

 


22


 

  kongen i Kedes Ún, kongen i Jokneam ved Karmel Ún,  

 

 


23


 

  kongen i Dor pň Dor-h°idene Ún, kongen over Gojim ved Gilgal Ún,  

 

 


24


 

  kongen i Tirsa Ún, i alt en og tretti konger.  

 

 


Joshua 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: