NORSK BIBELEN 1906

1 Chronicles 24

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 25

1


 

  Så skilte David og hærførerne ut til gudstjenesten Asafs og Hemans og Jedutuns sønner, som i profetisk begeistring* spilte på citarer, harper og cymbler. Dette er listen over de menn som denne tjeneste var pålagt: / <* d.e. som drevet av Guds Ånd sang til Guds pris.>  

 

 


2


 

  Av Asafs barn Sakkur og Josef og Netanja og Asarela, Asafs sønner, under ledelse av Asaf, som spilte i profetisk begeistring efter kongens forskrift;  

 

 


3


 

  av Jedutun, det er Jedutuns sønner: Gedalja og Seri og Jesaja, Hasabja og Mattitja, seks* i tallet, med citarer, under ledelse av deres far Jedutun, som spilte i profetisk begeistring til Herrens lov og pris; / <* seks, fordi Sime`i (1KR 25, 17) er regnet med.>  

 

 


4


 

  av Heman, det er Hemans sønner: Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel og Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti og Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir, Mahasiot;  

 

 


5


 

  alle disse var sønner av Heman, kongens seer i Guds ord; for å ophøie hans horn gav Gud Heman fjorten sønner og tre døtre.  

 

 


6


 

  Alle disse stod under sin fars ledelse ved sangen i Herrens hus; de spilte på cymbler, harper og citarer ved tjenesten i Guds hus, under ledelse av kongen, Asaf og Jedutun og Heman.  

 

 


7


 

  Og tallet på dem og deres brødre som var oplært i sangen for Herren, alle dem som var kyndige deri, var to hundre og åtte og åtti.  

 

 


8


 

  Og de kastet lodd om hvad de skulde ivareta, den minste så vel som den største, læreren så vel som lærlingen.  

 

 


9


 

  Det første lodd kom ut for Asaf, det vil si for Josef; Gedalja blev den annen, han selv med sine brødre og sønner, tolv i tallet;  

 

 


10


 

  den tredje blev Sakkur med sine sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


11


 

  det fjerde lodd kom ut for Jisri, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


12


 

  den femte blev Netanja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


13


 

  den sjette blev Bukkia med sine sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


14


 

  den syvende blev Jesarela med sine sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


15


 

  den åttende blev Jesaia med sine sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


16


 

  den niende blev Mattanja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


17


 

  den tiende blev Sime`i med sine sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


18


 

  den ellevte blev Asarel med sine sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


19


 

  det tolvte lodd kom ut for Hasabja, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


20


 

  den trettende blev Subael med sine sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


21


 

  den fjortende blev Mattitja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


22


 

  det femtende lodd kom ut for Jeremot, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


23


 

  det sekstende for Hananja, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


24


 

  det syttende for Josbekasa, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


25


 

  det attende for Hanani, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


26


 

  det nittende for Malloti, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


27


 

  det tyvende for Eliata, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


28


 

  det en og tyvende for Hotir, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


29


 

  det to og tyvende for Giddalti, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


30


 

  det tre og tyvende for Mahasiot, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;  

 

 


31


 

  det fire og tyvende for Romamti-Eser, med hans sønner og brødre, tolv i tallet.  

 

 


1 Chronicles 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: