Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 47

Genesis

Return to Index

Chapter 48

1


 

  Dupq aceea, au venit wi au spus lui Iosif: ,,Tatql tqu este bolnav.`` Wi Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai sqi, Manase wi Efraim.  

 

 


2


 

  Au dat de wtire lui Iacov, wi i-au spus: ,,Iatq cq fiul tqu Iosif vine la tine.`` Wi Israel wi -a adunat puterile, wi s`a awezat pe pat.  

 

 


3


 

  Iacov a zis lui Iosif: ,,Dumnezeul Cel Atotputernic mi S`a arqtat la Luz, kn yara Canaan, wi m`a binecuvkntat.  

 

 


4


 

  El mi -a zis: ,,Te voi face sq crewti, te voi knmulyi, wi voi face din tine o ceatq de popoare; voi da yara aceasta seminyei tale dupq tine, ca s`o stqpkneascq pentru totdeauna.  

 

 


5


 

  Acum, cei doi fii, cari yi s`au nqscut kn yara Egiptului, knainte de venirea mea la tine kn Egipt, vor fi ai mei; Efraim wi Manase vor fi ai mei, ca wi Ruben wi Simeon.  

 

 


6


 

  Dar copiii, pe cari i-ai nqscut dupq ei, vor fi ai tqi; ei vor purta numele frayilor lor kn partea lor de mowtenire.  

 

 


7


 

  La kntoarcerea mea din Padan, Rahela a murit pe drum lkngq mine, kn yara Canaan, la o depqrtare bunicicq de Efrata; wi am kngropat -o acolo, pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.``  

 

 


8


 

  Israel s`a uitat la fiii lui Iosif, wi a zis: ,,Cine sknt acewtia?``  

 

 


9


 

  Iosif a rqspuns tatqlui squ: ,,Sknt fiii mei, pe cari mi i -a dat Dumnezeu aici.`` Israel a zis: ,,Apropie -i, te rog, de mine, ca sq -i binecuvintez.``  

 

 


10


 

  Ochii lui Israel erau kngreuiayi de bqtrkneyq, awa cq nu mai putea sq vadq. Iosif i -a apropiat de el; wi Israel i -a sqrutat, wi i -a kmbrqyiwat.  

 

 


11


 

  Israel a zis lui Iosif: ,,Nu credeam cq am sq-yi mai vqd faya, wi iatq cq Dumnezeu m`a fqcut sq-yi vqd wi sqmknya.``  

 

 


12


 

  Iosif i -a dat la o parte de lkngq genunchii tatqlui squ, wi s`a aruncat cu faya la pqmknt knaintea lui.  

 

 


13


 

  Apoi Iosif i -a luat pe amkndoi, pe Efraim cu mkna dreaptq, la stknga lui Israel, wi pe Manase cu mkna stkngq, la dreapta lui Israel, wi i -a adus aproape de el.  

 

 


14


 

  Israel wi -a kntins mkna dreaptq wi a pus -o pe capul lui Efraim, care era cel mai tknqr, iar mkna stkngq a pus -o pe capul lui Manase; knadins wi -a kncruciwat mknile astfel, cqci Manase era cel dintki nqscut.  

 

 


15


 

  A binecuvkntat pe Iosif, wi a zis: ,,Dumnezeul, knaintea cqruia au umblat pqrinyii mei, Avraam wi Isaac, Dumnezeul, care m`a cqlquzit de cknd m`am nqscut, pknq kn ziua aceasta,  

 

 


16


 

  Kngerul, care m`a izbqvit de orice rqu, sq binecuvinteze pe copiii acewtia! Ei sq poarte numele meu wi numele pqrinyilor mei, Avraam wi Isaac, wi sq se knmulyeascq foarte mult kn mijlocul yqrii!``  

 

 


17


 

  Lui Iosif nu i -a venit bine cknd a vqzut cq tatql squ kwi pune mkna dreaptq pe capul lui Efraim; deaceea a apucat mkna tatqlui squ, ca s`o ia de pe capul lui Efraim, wi s`o kndrepte pe al lui Manase.  

 

 


18


 

  Wi Iosif a zis tatqlui squ: ,,Nu awa, tatq, cqci acela este cel kntki nqscut; pune-yi mkna dreaptq pe capul lui.``  

 

 


19


 

  Tatql squ n`a vrut, ci a zis: ,,Wtiu, fiule, wtiu; wi el va ajunge un popor, wi el va fi mare; dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare deckt el; wi sqmknya lui va ajunge o ceatq de neamuri.``  

 

 


20


 

  El i -a binecuvkntat kn ziua aceea, wi a zis: ,,Numele tqu kl vor kntrebuinya Israeliyii cknd vor binecuvknta, zicknd: ,Dumnezeu sq Se poarte cu tine cum S`a purtat cu Efraim wi cu Manase!`` Wi a pus astfel pe Efraim knaintea lui Manase.  

 

 


21


 

  Israel a zis lui Iosif: ,,Iatq cq kn curknd am sq mor! Dar Dumnezeu va fi cu voi, wi vq va aduce knapoi kn yara pqrinyilor vowtri.  

 

 


22


 

  Kyi dau, mai mult deckt frayilor tqi, o parte, pe care am luat -o din mkna Amoriyilor cu sabia mea wi cu arcul meu.``  

 

 


Genesis 49

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: