Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 26

Numbers

Return to Index

Chapter 27

1


 

  Fetele lui Yelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, wi ale cqror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca wi Tirya,  

 

 


2


 

  s`au apropiat wi s`au knfqyiwat knaintea lui Moise, knaintea preotului Eleazar, knaintea mai marilor wi knaintea kntregei adunqri, la uwa cortului kntklnirii. Ele au zis:  

 

 


3


 

  ,,Tatql nostru a murit kn pustie; el nu era kn mijlocul cetei celor ce s`au rqsvrqtit kmpotriva Domnului, kn mijlocul cetei lui Core, ci a murit pentru pqcatul lui, wi n`a avut fii.  

 

 


4


 

  Pentru ce sq se stingq numele tatqlui nostru din mijlocul familiei lui, pentrucq n`a avut fii? Dq-ne wi nouq deci o mowtenire kntre frayii tatqlui nostru.``  

 

 


5


 

  Moise a adus pricina lor knaintea Domnului.  

 

 


6


 

  Wi Domnul a zis lui Moise:  

 

 


7


 

  ,,Fetele lui Yelofhad au dreptate. Sq le dai de mowtenire o mowie kntre frayii tatqlui lor, wi sq treci asupra lor mowtenirea tatqlui lor.  

 

 


8


 

  Iar copiilor lui Israel, sq le vorbewti wi sq le spui: ,,Cknd un om va muri fqrq sq le lase fii, sq treceyi mowtenirea lui asupra fetei lui.  

 

 


9


 

  Dacq n`are nici o fatq, mowtenirea lui s`o dayi frayilor lui.  

 

 


10


 

  Dacq n`are nici frayi, mowtenirea lui s`o dayi frayilor tatqlui squ.  

 

 


11


 

  Wi dacq nici tatql lui n`are frayi, mowtenirea lui s`o dayi rudei celei mai apropiate din familia lui, wi ea s`o stqpkneascq. Aceasta sq fie o lege wi un drept pentru copiii lui Israel, cum a poruncit lui Moise Domnul.``  

 

 


12


 

  Domnul a zis lui Moise: ,,Suie-te pe muntele acesta Abarim, wi privewte yara pe care am dat -o copiilor lui Israel.  

 

 


13


 

  S`o privewti, dar wi tu vei fi adqugat la poporul tqu, cum a fost adqogat fratele tqu Aaron;  

 

 


14


 

  pentrucq v`ayi kmpotrivit poruncii Mele, kn pustia Yin, cknd cu cearta adunqrii, wi nu M`ayi sfinyit knaintea lor cu prilejul apelor.`` (Acestea sknt apele de ceartq, la Cades, kn pustia Yin.)  

 

 


15


 

  Moise a vorbit Domnului, wi a zis:  

 

 


16


 

  ,,Domnul, Dumnezeul duhurilor oricqrui trup, sq rknduiascq peste adunare un om  

 

 


17


 

  care sq iasq knaintea lor, wi sq intre knaintea lor, care sq -i scoatq afarq wi sq -i vkre knquntru, pentru ca adunarea Domnului sq nu fie ca niwte oi cari n`au pqstor.``  

 

 


18


 

  Domnul a zis lui Moise: ,,Ia-yi pe Iosua, fiul lui Nun, bqrbat kn care este Duhul Meu, wi sq-yi pui mkna peste el.  

 

 


19


 

  Sq -l awezi knaintea preotului Eleazar wi knaintea kntregii adunqri, wi sq -i dai porunci subt ochii lor.  

 

 


20


 

  Sq -l faci pqrtaw la dregqtoria ta, pentruca toatq adunarea copiilor lui Israel sq -l asculte.  

 

 


21


 

  Sq se knfqyiweze knaintea preotului Eleazar, care sq kntrebe pentru el judecata lui Urim knaintea Domnului; wi Iosua, toyi copiii lui Israel, kmpreunq cu el, wi toatq adunarea, sq iasq dupq porunca lui Eleazar wi sq intre dupq porunca lui.  

 

 


22


 

  Moise a fqcut cum ki poruncise Domnul. A luat pe Iosua, wi l -a pus knaintea preotului Eleazar wi knaintea kntregii adunqri.  

 

 


23


 

  Wi -a pus mknile peste el, wi i -a dat porunci, cum spusese Domnul prin Moise.  

 

 


Numbers 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: