Rumanian Bible Cornilescu Version

Deuteronomy 34

Joshua

Return to Index

Chapter 1

1


 

  Dupq moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise:  

 

 


2


 

  ,,Robul Meu Moise a murit: acum, scoalq-te, treci Iordanul acesta, tu wi tot poporul acesta, wi intrayi kn yara pe care o dau copiilor lui Israel.  

 

 


3


 

  Orice loc pe care -l va cqlca talpa piciorului vostru, vi -l dau, cum am spus lui Moise.  

 

 


4


 

  Yinutul vostru se va kntinde dela pustie wi Liban pknq la rkul cel mare, rkul Eufrat, toatq yara Hetiyilor, wi pknq la marea cea mare, spre apusul soarelui.  

 

 


5


 

  Nimeni nu va putea sq stea kmpotriva ta, ckt vei trqi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lqsa, nici nu te voi pqrqsi.  

 

 


6


 

  Kntqrewte-te wi kmbqrbqteazq-te, cqci tu vei da kn stqpknire poporului acestuia yara pe care am jurat pqrinyilor lor cq le -o voi da.  

 

 


7


 

  Kntqrewte-te numai, wi kmbqrbqteazq-te, lucrknd cu credinciowie dupq toatq legea pe care yi -a dat -o robul Meu Moise; nu te abate dela ea nici la dreapta nici la stknga, ca sq isbutewti kn tot ce vei face.  

 

 


8


 

  Cartea aceasta a legii sq nu se depqrteze de gura ta; cugetq asupra ei zi wi noapte, cqutknd sq faci tot ce este scris kn ea; cqci atunci vei izbkndi kn toate lucrqrile tale, wi atunci vei lucra cu knyelepciune.  

 

 


9


 

  Nu yi-am dat Eu oare porunca aceasta: ,Kntqrewte-te wi kmbqrbqteazq-te? Nu te knspqimknta wi nu te kngrozi, cqci Domnul, Dumnezeul tqu, este cu tine kn tot ce vei face.``  

 

 


10


 

  Iosua a dat cqpeteniilor owtirii poporului urmqtoarea poruncq:  

 

 


11


 

  ,,Treceyi prin tabqrq, wi iatq ce sq porunciyi poporului: ,Pregqtiyi-vq merinde, cqci peste trei zile veyi trece Iordanul acesta ca sq mergeyi sq cuceriyi yara, pe care v`o dq kn stqpknire Domnul, Dumnezeul vostru.``  

 

 


12


 

  Iosua a zis Rubeniyilor, Gadiyilor wi jumqtqyii din seminyia lui Manase:  

 

 


13


 

  ,,Aduceyi-vq aminte ce v`a poruncit Moise, robul Domnului, cknd a zis: ,Domnul, Dumnezeul vostru, v`a dat odihnq, wi v`a dat yara aceasta.  

 

 


14


 

  Nevestele voastre, pruncii vowtri wi vitele voastre sq rqmknq kn yara pe care v`a dat -o Moise dincoace de Iordan; dar voi toyi bqrbayii voinici, sq treceyi knarmayi knaintea frayilor vowtri, wi sq -i ajutayi,  

 

 


15


 

  pknq ce Domnul va da odihnq frayilor vowtri ca wi vouq, wi pknq ce vor fi wi ei kn stqpknirea yqrii pe care le -o dq Domnul, Dumnezeul vostru. Apoi sq vq kntoarceyi sq stqpkniyi yara care este mowia voastrq, wi pe care v`a dat -o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre rqsqritul soarelui.``  

 

 


16


 

  Ei au rqspuns lui Iosua, wi au zis: ,,Vom face tot ce ne-ai poruncit, wi ne vom duce ori unde ne vei trimete.  

 

 


17


 

  Te vom asculta kn totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul, Dumnezeul tqu, sq fie cu tine, cum a fost cu Moise!  

 

 


18


 

  Orice om care se va rqzvrqti kmpotriva poruncii tale, wi care nu va asculta de tot ce -i vei porunci, sq fie pedepsit cu moartea! Kntqrewte-te numai, wi kmbqrbqteazq-te!``  

 

 


Joshua 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: