Rumanian Bible Cornilescu Version

Judges 4

Judges

Return to Index

Chapter 5

1


 

  Kn ziua aceea, Debora a ckntat aceastq ckntare, cu Barac, fiul lui Abinoam:  

 

 


2


 

  ,,Niwte cqpetenii s`au pus kn fruntea poporului kn Israel, Wi poporul s`a arqtat gata de luptq: Binecuvkntayi pe Domnul!  

 

 


3


 

  Ascultayi, kmpqrayi! Luayi aminte, domnitori! Voi cknta, da, voi cknta Domnului, Voi cknta din alqutq Domnului, Dumnezeului lui Israel.  

 

 


4


 

  Doamne, cknd ai iewit din Seir, Cknd ai plecat din ckmpiile Edomului, Pqmkntul s`a cutremurat, cerurile au picurat, Wi norii au turnat ape cu gqleata;  

 

 


5


 

  Munyii s`au clqtinat knaintea Domnului, Sinaiul acela s`a clqtinat Domnului, Dumnezeului lui Israel``.  

 

 


6


 

  ,,Pe vremea lui Wamgar, fiul lui Anat, Pe vremea Iaelei drumurile erau pqrqsite, Wi cqlqtorii apucau pe cqi strkmbe.  

 

 


7


 

  Cqpeteniile erau fqrq putere kn Israel, fqrq putere, Pknq cknd m`am sculat eu, Debora, Pknq cknd m`am ridicat eu, ca o mamq kn Israel.  

 

 


8


 

  El kwi alesese noi dumnezei: Atunci rqzboiul era la poryi; Dar nu vedeai nici scut, nici suliyq La patruzeci de mii kn Israel.  

 

 


9


 

  Inima mea se kndreaptq spre cqpeteniile lui Israel, Spre aceia din popor cari s`au arqtat gata sq lupte. Binecuvkntayi pe Domnul!  

 

 


10


 

  Voi, cari cqlqriyi pe mqgqriye albe, Voi, cari wedeyi pe covoare, Wi voi, cari umblayi pe drum, -ckntayi!  

 

 


11


 

  Arcawii, din mijlocul adqpqtoarelor, Sq laude cu glasul lor binefacerile Domnului, Binefacerile ckrmuirii Sale kn Israel. Atunci poporul Domnului s`a pogorkt la poryi:  

 

 


12


 

  Trezewte-te, trezewte-te, Debora! Trezeste-te, trezewte-te wi zi o ckntare! Scoalq-te, Barac, Wi adu-yi robii de rqzboi, Fiul lui Abinoam!  

 

 


13


 

  Atunci o rqmqwiyq din popor a biruit pe cei puternici, Domnul mi -a dat biruinya asupra celor viteji.  

 

 


14


 

  Din Efraim au venit locuitorii lui Amalec. Dupq tine a mers Beniamin kn owtirea ta. Din Machir au venit cqpeteniile, Wi din Zabulon ckrmuitorii.  

 

 


15


 

  Mai marii lui Isahar au fost cu Debora, Wi Isahar a venit dupq Barac, A fost trimes pe urma lui kn vale. La pkraiele lui Ruben, Au fost mari hotqrkri!  

 

 


16


 

  Pentruce ai rqmas kn mijlocul staulelor  

 

 


17


 

  Galaadul de dincolo de Iordan nu wi -a pqrqsit locuinya. Pentruce a stat Dan pe corqbii? Awer a stat pe malul mqrii, Wi s`a odihnit kn limanurile lui.  

 

 


18


 

  Zabulon este un popor care a knfruntat moartea, Wi Neftali la fel, pe knqlyimile din ckmpie.  

 

 


19


 

  Kmpqrayii au venit, s`au luptat; Atunci au luptat kmpqrayii Canaanului, La Tanaac, la apele Meghido; N`au luat nicio pradq, nici argint.  

 

 


20


 

  Din ceruri se luptau, De pe cqrqrile lor stelele se luptau kmpotriva lui Sisera,  

 

 


21


 

  Pkrkul Chison i -a luat, Pkrkul din vremile strqvechi, pkrkul Chison! Suflete, calcq-`n picioare pe viteji!  

 

 


22


 

  Atunci copitele cailor au rqsunat De goana, de goana nqbqdqioasq a rqzboinicilor lor.  

 

 


23


 

  Blestemayi pe Meroza, a zis Kngerul Domnului, Blestemayi, blestemayi pe locuitorii lui; Cqci n`au venit kn ajutorul Domnului, Kn ajutorul Domnului, printre oamenii viteji``.  

 

 


24


 

  Binecuvkntatq sq fie kntre femei Iael, Nevasta lui Heber, Chenitul! Binecuvkntatq sq fie ea kntre femeile cari locuiesc kn corturi!  

 

 


25


 

  El a cerut apq, wi ea i -a a dat lapte; Kn pahar kmpqrqtesc i -a adus unt.  

 

 


26


 

  Cu o mknq a luat yqruwul, Wi cu dreapta ciocanul lucrqtorilor, A lovit pe Sisera, i -a despicat capul, I -a sfqrkmat wi strqpuns tkmpla.  

 

 


27


 

  El s`a ghemuit: a cqzut wi s`a culcat la picioarele ei; S`a ghemuit wi a cqzut la picioarele ei; Acolo unde s`a ghemuit, acolo a cqzut fqrq viayq.  

 

 


28


 

  Pe fereastrq, prin zqbrele, Se uitq mama lui Sisera, wi strigq: ,,Pentruce zqbovewte carul lui sq vinq? Pentruce vin carqle lui awa de kncet?``  

 

 


29


 

  Cele mai knyelepte dintre femeile ei ki rqspund, Wi ea kwi rqspunde singurq:  

 

 


30


 

  ,,Negrewit, au gqsit pradq! Wi -o kmpqryesc: O fatq, douq fete de fiecare om; Pradq de haine vqpsite pentru Sisera; Pradq de haine vqpsite cusute la gherghef, Douq haine vqpsite wi cusute la gherghef, De pus pe grumazul biruitorului!``  

 

 


31


 

  Awa sq piarq toyi vrqjmawii Tqi, Doamne! Dar cei ce -L iubesc sknt ca soarele, cknd se aratq kn puterea lui``. Yara a avut odihnq patruzeci de ani.  

 

 


Judges 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: