Rumanian Bible Cornilescu Version

Judges 5

Judges

Return to Index

Chapter 6

1


 

  Copiii lui Israel au fqcut ce nu plqcea Domnului; wi Domnul i -a dat kn mknile lui Madian, timp de wapte ani.  

 

 


2


 

  Mkna lui Madian a fost puternicq kmpotriva lui Israel. Ca sq scape de Madian, copiii lui Israel fugeau kn vqgqunile munyilor, kn pewteri wi pe stknci kntqrite.  

 

 


3


 

  Dupqce sqmqna Israel, Madian se suia cu Amalec wi fiii Rqsqritului, wi porneau kmpotriva lui.  

 

 


4


 

  Tqbqrau kn faya lui, nimiceau roadele yqrii pknq spre Gaza; wi nu lqsau kn Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici mqgari.  

 

 


5


 

  Cqci se suiau kmpreunq cu turmele wi corturile lor, soseau ca o mulyime de lqcuste, erau fqrq numqr, ei wi cqmilele lor, wi veneau kn yarq ca s`o pustiascq.  

 

 


6


 

  Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian, wi copiii lui Israel au strigat cqtre Domnul.  

 

 


7


 

  Cknd copiii lui Israel au strigat cqtre Domnul din pricina lui Madian,  

 

 


8


 

  Domnul a trimes copiilor lui Israel un prooroc. El le -a zis: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Eu v`am scos din Egipt, Eu v`am scos din casa robiei.  

 

 


9


 

  V`am scqpat din mkna Egiptenilor wi din mkna tuturor celor ce vq apqsau; i-am izgonit dinaintea voastrq, wi v`am dat vouq yara lor.  

 

 


10


 

  V`am zis: ,Eu sknt Domnul, Dumnezeul vostru; sq nu vq temeyi de dumnezeii Amoriyilor, kn a cqror yarq locuiyi. Dar voi n`ayi ascultat glasul Meu.``  

 

 


11


 

  Apoi a venit Kngerul Domnului, wi S`a awezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul squ, bqtea grku kn teasc, ca sq -l ascundq de Madian.  

 

 


12


 

  Kngerul Domnului i S`a arqtat, wi i -a zis: ,,Domnul este cu tine, viteazule!``  

 

 


13


 

  Ghedeon I -a zis: ,,Rogu-te, domnul meu, dacq Domnul este cu noi, pentruce ni s`au kntkmplat toate aceste lucruri? Wi unde sknt toate minunile acelea pe cari ni le istorisesc pqrinyii nowtri cknd spun: ,Nu ne -a scos oare Domnul din Egipt?` Acum Domnul ne pqrqsewte, wi ne dq kn mknile lui Madian!``  

 

 


14


 

  Domnul S`a uitat la el, wi a zis: ,,Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, wi izbqvewte pe Israel din mkna lui Madian; oare nu te trimet Eu?``  

 

 


15


 

  Ghedeon I -a zis: ,,Rogu-te, domnul meu, cu ce sq izbqvesc pe Israel? Iatq cq familia mea eate cea mai sqracq din Manase, wi eu sknt cel mai mic din casa tatqlui meu.``  

 

 


16


 

  Domnul i -a zis: ,,Eu voi fi cu tine, wi vei bate pe Madian ca pe un singur om``.  

 

 


17


 

  Ghedeon I -a zis: ,,Dacq am cqpqtat trecere knaintea Ta, dq-mi un semn ca sq-mi arqyi cq Tu kmi vorbewti.  

 

 


18


 

  Nu Te depqrta de aici pknq mq voi kntoarce la Tine, sq-mi aduc darul, wi sq -l pun knaintea Ta``. Wi Domnul a zis: ,,Voi rqmknea pknq te vei kntoarce.``  

 

 


19


 

  Ghedeon a intrat kn casq, a pregqtit un ied, wi a fqcut azimi dintr`o efq de fqinq. A pus carnea kntr`un cow wi zeama a turnat -o kntr`o oalq, le -a adus subt stejar, wi I le -a pus knainte.  

 

 


20


 

  Kngerul lui Dumnezeu i -a zis: ,,Ia carnea wi azimile, pune-le pe stknca aceasta wi varsq zeama``. Wi el a fqcut awa.  

 

 


21


 

  Kngerul Domnului a kntins vkrful toiagului pe care -l avea kn mknq, wi a atins carnea wi azimile. Atunci, s`a ridicat din stkncq un foc care a mistuit carnea wi azimile. Wi Kngerul Domnului S`a fqcut nevqzut dinaintea lui.  

 

 


22


 

  Ghedeon, vqzknd cq fusese Kngerul Domnului, a zis: ,,Vai de mine, Stqpkne Doamne! Am vqzut pe Kngerul Domnului fayq`n fayq``.  

 

 


23


 

  Wi Domnul i -a zis: ,,Fii pe pace, nu te teme, cqci nu vei muri``.  

 

 


24


 

  Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului, wi i -a pus numele ,,Domnul pqcii``: altarul acesta este wi astqzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer.  

 

 


25


 

  Kn aceeaw noapte, Domnul a zis lui Ghedeon: ,,Ia viyelul tatqlui tqu, wi un alt taur de wapte ani. Dqrkmq altarul lui Baal, care este al tatqlui tqu, wi taie parul knchinat Astartei, care este deasupra.  

 

 


26


 

  Sq zidewti apoi wi sq kntocmewti, pe vkrful acestei stknci, un altar Domnului, Dumnezeului tqu. Sq iei taurul al doilea, wi sq aduci o ardere de tot, cu lemnul din stklpul idolului pe care -l vei tqia``.  

 

 


27


 

  Ghedeon a luat zece oameni dintre slujitorii lui, wi a fqcut ce spusese Domnul; dar fiindcq se temea de casa tatqlui squ, wi de oamenii din cetate, a fqcut lucrul acesta noaptea, nu ziua.  

 

 


28


 

  Cknd s`au sculat oamenii din cetate dis de dimineayq, iatq cq altarul lui Baal era dqrkmat, parul knchinat idolului deasupra lui era tqiat; wi al doilea taur era adus ca ardere de tot pe altarul care fusese zidit.  

 

 


29


 

  Ei wi-au zis unul altuia: ,,Cine a fqcut lucrul acesta?`` Wi au kntrebat wi au fqcut cercetqri. Li s`a spus: ,,Ghedeon, fiul lui Ioas, a fqcut lucrul acesta``.  

 

 


30


 

  Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas: ,,Scoate pe fiul tqu, ca sq moarq, cqci a dqrkmat altarul lui Baal wi a tqiat parul sfknt care era deasupra lui``.  

 

 


31


 

  Ioas a rqspuns tuturor celor ce s`au knfqyiwat knaintea lui: ,,Oare datoria voastrq este sq apqrayi pe Baal? Voi trebuie sq -i veniyi kn ajutor? Oricine va lua apqrarea lui Baal, sq moarq pknq dimineayq. Dacq Baal este un Dumnezeu, sq-wi apere el pricina, fiindcq i-au dqrkmat altarul``.  

 

 


32


 

  Kn ziua aceea au pus lui Ghedeon numele Ierubaal (Apere-se Baal), cqci au zis: ,,Apere-se Baal kmpotriva lui, fiindcq i -a dqrkmat altarul``.  

 

 


33


 

  Tot Madianul, Amalec wi fiii Rqsqritului, s`au strkns kmpreunq, au trecut Iordanul, wi au tqbqrkt kn valea Isreel.  

 

 


34


 

  Ghedeon a fost kmbrqcat cu Duhul Domnului; a sunat din trkmbiyq, wi Abiezer a fost chemat ca sq meargq dupq el.  

 

 


35


 

  A trimes soli kn tot Manase, care deasemenea a fost chemat sq meargq dupq el. A trimes soli kn Awer, kn Zabulon wi kn Neftali, cari s`au suit sq le iese knainte.  

 

 


36


 

  Ghedeon a zis lui Dumnezeu: ,,Dacq vrei sq izbqvewti pe Israel prin mkna mea, cum ai spus,  

 

 


37


 

  iatq, voi pune un val de lknq kn arie; dacq numai lkna va fi acoperitq de rouq, wi tot pqmkntul va rqmknea uscat, voi cunoawte cq vei izbqvi pe Israel prin mkna mea, cum ai spus``.  

 

 


38


 

  Wi awa s`a kntkmplat. Kn ziua urmqtoare, el s`a sculat disdedimineayq, a stors lkna, wi a scos roua din ea, care a dat un pahar plin cu apq.  

 

 


39


 

  Ghedeon a zis lui Dumnezeu: ,,Sq nu Te aprinzi de mknie kmpotriva mea, wi nu voi mai vorbi deckt de data aceasta. Aw vrea numai sq mai fac o kncercare cu lkna: numai lkna sq rqmknq uscatq, wi tot pqmkntul sq se acopere cu rouq``.  

 

 


40


 

  Wi Dumnezeu a fqcut awa kn noaptea aceea. Numai lkna a rqmas uscatq, wi tot pqmkntul s`a acoperit cu rouq.  

 

 


Judges 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: