Rumanian Bible Cornilescu Version

Judges 20

Judges

Return to Index

Chapter 21

1


 

  Bqrbayii lui Israel juraserq la Miypa, zicknd: ,,Niciunul din noi sq nu-wi dea fata dupq un Beniamit``.  

 

 


2


 

  Poporul a venit la Betel, wi a stat knaintea lui Dumnezeu pknq seara. Au ridicat glasul, au vqrsat multe lacrqmi,  

 

 


3


 

  wi au zis: ,,Doamne, Dumnezeul lui Israel, pentruce s`a kntkmplat awa ceva kn Israel, sq lipseascq astqzi o seminyie kntreagq din Israel?``  

 

 


4


 

  A doua zi, poporul s`a sculat disdedimineayq; au zidit acolo un altar, wi au adus arderi de tot wi jertfe de mulyqmire.  

 

 


5


 

  Copiii lui Israel au zis: ,,Cine dintre toate seminyiile lui Israel nu s`a suit la adunare knaintea Domnului?`` Cqci fqcuserq un jurqmknt mare kmpotriva oricui nu s`ar sui la Domnul la Miypa, wi ziseserq: ,,Sq fie pedepsit cu moartea.``  

 

 


6


 

  Copiilor lui Israel le pqrea rqu de fratele lor Beniamin, wi ziceau: ,,Astqzi a fost nimicitq o seminyie din Israel.  

 

 


7


 

  Cum sq facem rost de neveste celor ce au rqmas cu viayq, fiindcq am jurat pe Domnul sq nu le dqm fetele noastre de neveste?``  

 

 


8


 

  Ei au zis deci: ,,Este cineva dintre seminyiile lui Israel care sq nu se fi suit la Domnul la Miypa?`` Wi nimeni din Iabes din Galaad nu venise kn tabqrq, la adunare.  

 

 


9


 

  Au fqcut numqrqtoarea poporului, wi nu era acolo nici unul din locuitorii din Iabes din Galaad.  

 

 


10


 

  Atunci adunarea a trimes kmpotriva lor douqsprezece mii de ostawi, dkndu-le porunca aceasta: ,,Duceyi-vq, wi treceyi prin ascuyiwul sqbiei pe locuitorii din Iabes din Galaad, cu femeile wi copiii.  

 

 


11


 

  Iatq ce sq faceyi: sq nimiciyi cu desqvkrwire orice bqrbat wi orice femeie care a cunoscut kmpreunarea cu bqrbat``.  

 

 


12


 

  Au gqsit kntre locuitorii din Iabes din Galaad patru sute de fete fecioare, cari nu se culcaserq cu bqrbat, wi le-au adus kn tabqrq la Silo, care este kn yara Canaanului``.  

 

 


13


 

  Toatq adunarea a trimes soli sq vorbeascq fiilor lui Beniamin cari erau la stknca Rimon, wi sq le vesteascq pacea.  

 

 


14


 

  Kn timpul acela Beniamiyii s`au kntors wi li s`au dat de neveste acelea pe cari le lqsaserq cu viayq din femeile din Iabes din Galaad. Dar nu erau destule.  

 

 


15


 

  Poporului ki pqrea rqu de Beniamin, cqci Domnul fqcuse o spqrturq kn seminyiile lui Israel.  

 

 


16


 

  Bqtrknii adunqrii au zis: ,,Cum sq facem rost de neveste pentru cei rqmawi, cqci femeile lui Beniamin au fost nimicite?``  

 

 


17


 

  Wi au zis: ,,Cei ce au mai rqmas din Beniamin, sq-wi pqstreze mowtenirea, ca sq nu se wteargq o seminyie din Israel.  

 

 


18


 

  Dar noi nu putem sq dqm pe fetele noastre dupq ei, cqci copiii lui Israel au jurat, zicknd: ,,Blestemat sq fie cine va da o nevastq unui Beniamit!``  

 

 


19


 

  Wi au zis: ,,Iatq, kn fiecare an este o sqrbqtoare a Domnului la Silo, care este la miazq noapte de Betel, la rqsqritul drumului care suie din Betel la Sihem, wi la miazq-zi de Lebona.``  

 

 


20


 

  Apoi au dat urmqtoarea poruncq fiilor lui Beniamin: ,,Duceyi-vq wi stayi la pkndq kn vii.  

 

 


21


 

  Uitayi-vq, wi cknd veyi vedea pe fetele din Silo iewind sq joace, sq iewiyi din vii, sq vq luayi fiecare ckte o nevastq din fetele din Silo, wi sq vq duceyi kn yara lui Beniamin.  

 

 


22


 

  Dacq pqrinyii sau frayii lor vor veni sq se plkngq la noi, le vom spune: ,,Dayi-ni-le nouq, cqci n`am luat ckte o nevastq de fiecare kn rqzboi. Nu voi li le-ayi dat: numai atunci, ayi fi vinovayi.  

 

 


23


 

  Fiii lui Beniamin au fqcut awa: wi-au luat neveste, dupq numqrul lor, dintre jucqtoarele pe cari le-au rqpit; apoi au plecat wi s`au kntors kn mowtenirea lor; au zidit iarqw, cetqyile, wi au locuit acolo.  

 

 


24


 

  Wi kn acelaw timp copiii lui Israel au plecat de acolo fiecare kn seminyia lui wi kn familia lui, wi s`a kntors fiecare kn mowtenirea lui.  

 

 


25


 

  Pe vremea aceea, nu era kmpqrat kn Israel, fiecare fqcea ce -i plqcea  

 

 


Ruth 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: