Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Kings 2

1 Kings

Return to Index

Chapter 3

1


 

  Solomon s`a kncuscrit cu Faraon, kmpqratul Egiptului. A luat de nevastq pe fata lui Faraon, wi a adus -o kn cetatea lui David, pknq wi -a isprqvit de zidit casa lui, casa Domnului, wi zidul dimprejurul Ierusalimului.  

 

 


2


 

  Poporul nu aducea jertfe deckt pe knqlyimi, cqci pknq pe vremea aceasta nu se zidise kncq o casq kn Numele Domnului.  

 

 


3


 

  Solomon iubea pe Domnul, wi se yinea de obiceiurile tatqlui squ David. Numai cq aducea jertfe wi tqmkie pe knqlyimi.  

 

 


4


 

  Kmpqratul s`a dus la Gabaon sq aducq jertfe acolo, cqci era cea mai knsemnatq knqlyime. Solomon a adus o mie de arderi de tot pe altar.  

 

 


5


 

  La Gabaon, Domnul S`a arqtat kn vis lui Solomon noaptea, wi Dumnezeu i -a zis: ,,Cere ce vrei sq-yi dau.``  

 

 


6


 

  Solomon a rqspuns: ,,Tu ai arqtat o mare bunqvoinyq fayq de robul Tqu David, tatql meu, pentrucq umbla knaintea Ta kn credinciowie, kn dreptate wi kn curqyie de inimq fayq de Tine; i-ai pqstrat aceastq mare bunq voinyq, wi i-ai dat un fiu, care wade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astqzi.  

 

 


7


 

  Acum Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tqu sq kmpqrqyeascq kn locul tatqlui meu David; wi eu nu sknt deckt un tknqr, nu sknt kncercat.  

 

 


8


 

  Robul Tqu este kn mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numqrat, din pricina mulyimii lui.  

 

 


9


 

  Dq dar robului Tqu o inimq priceputq, ca sq judece pe poporul Tqu, sq deosebeascq binele de rqu! Cqci cine ar putea sq judece pe poporul Tqu, pe poporul acesta awa de mare la numqr!``  

 

 


10


 

  Cererea aceasta a lui Solomon a plqcut Domnului.  

 

 


11


 

  Wi Dumnezeu a zis: ,,Fiindcq lucrul acesta kl ceri, fiindcq nu ceri pentru tine nici viayq lungq, nici bogqyii, nici moartea vrqjmawilor tqi, ci ceri pricepere, ca sq faci dreptate,  

 

 


12


 

  voi face dupq cuvkntul tqu. Kyi voi da o inimq knyeleaptq wi priceputq, awa cum n`a fost nimeni knaintea ta wi nu se va scula nimeni niciodatq ca tine.  

 

 


13


 

  Mai mult, kyi voi da wi ce n`ai cerut: bogqyii wi slavq, awa knckt kn tot timpul vieyii tale nu va fi niciun kmpqrat ca tine.  

 

 


14


 

  Wi dacq vei umbla kn cqile Mele, pqzind legile wi poruncile Mele, cum a fqcut David, tatql tqu, kyi voi lungi zilele.``  

 

 


15


 

  Solomon s`a dewteptat. Acesta a fost visul. Solomon s`a kntors la Ierusalim, wi s`a knfqyiwat knaintea chivotului legqmkntului Domnului. A adus arderi de tot wi jertfe de mulyqmire, wi a dat un ospqy tuturor slujitorilor lui.  

 

 


16


 

  Atunci au venit douq femei curve la kmpqrat, wi s`au knfqyiwat knaintea lui.  

 

 


17


 

  Una din femei a zis: ,,Rogu-mq, domnul meu, eu wi femeia aceasta locuiam kn aceeaw casq, wi am nqscut lkngq ea kn casq.  

 

 


18


 

  Dupq trei zile, femeia aceasta a nqscut wi ea. Locuiam kmpreunq, niciun strqin nu era cu noi kn casq, nu eram deckt noi amkndouq.  

 

 


19


 

  Peste noapte, fiul acestei femei a murit, pentrucq se culcase peste el.  

 

 


20


 

  Ea s`a sculat pela mijlocul nopyii, a luat pe fiul meu de lkngq mine, pe cknd dormea roaba ta, wi l -a culcat la sknul ei: iar pe fiul ei, care murise, l -a culcat la sknul meu.  

 

 


21


 

  Dimineaya, m`am sculat sq dau ykyq copilului; wi iatq cq era mort. M`am uitat cu luare-aminte la el dimineaya; wi iatq cq nu era fiul meu, pe care -l nqscusem.``  

 

 


22


 

  Cealaltq femeie a zis: ,,Ba nu; fiul meu este cel viu, iar fiul tqu cel mort.`` Dar cea dintki a rqspuns: ,,Ba nicidecum! fiul tqu este cel mort, iar fiul meu este cel viu.`` Awa au vorbit ele knaintea kmpqratului.  

 

 


23


 

  Kmpqratul a zis: ,,Una zice: ,Fiul meu este cel viu, iar fiul tqu este cel mort.` Wi cealaltq zice: ,Ba nicidecum! fiul tqu este cel mort, iar fiul meu este cel viu.``  

 

 


24


 

  Apoi a adqugat: ,,Aduceyi-mi o sabie.`` Au adus o sabie knaintea kmpqratului.  

 

 


25


 

  Wi kmpqratul a zis: ,,Tqiayi kn douq copilul cel viu, wi dayi o jumqtate uneia wi o jumqtate celeilalte.``  

 

 


26


 

  Atunci femeia al cqrei copil era viu, a simyit cq i se rupe inima pentru copil, wi a zis kmpqratului: ,,Ah! domnul meu, dq -i mai bine ei copilul cel viu, wi nu -l omork!`` Dar cealaltq a zis: ,,Sq nu fie nici al meu nici al tqu; tqiayi -l!``  

 

 


27


 

  Wi kmpqratul, luknd cuvkntul, a zis: ,,Dayi celei dintki copilul cel viu, wi nu -l omorkyi. Ea este mama lui.``  

 

 


28


 

  Tot Israelul a auzit de hotqrkrea pe care o rostise kmpqratul. Wi s`au temut de kmpqrat, cqci au vqzut cq knyelepciunea lui Dumnezeu era kn el, povqyuindu -l kn judecqyile lui.  

 

 


1 Kings 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: