Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Kings 10

1 Kings

Return to Index

Chapter 11

1


 

  Kmpqratul Solomon a iubit multe femei strqine, afarq de fata lui Faraon; Moabite, Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite,  

 

 


2


 

  cari fqceau parte din neamurile despre cari Domnul zisese copiilor lui Israel: ,,Sq nu intrayi la ele, wi nici ele sq nu intre la voi; cqci v`ar kntoarce negrewit inimile knspre dumnezeii lor.`` De aceste neamuri s`a alipit Solomon, tkrkt de iubire.  

 

 


3


 

  A avut de neveste wapte sute de crqiese kmpqrqtewti wi trei sute de yiitoare; wi nevestele i-au abqtut inima.  

 

 


4


 

  Cknd a kmbqtrknit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alyi dumnezei; wi inima nu i -a fost kn totul a Domnului, Dumnezeului squ, cum fusese inima tatqlui squ David.  

 

 


5


 

  Solomon s`a dus dupq Astartea, zeiya Sidonienilor, wi dupq Milcom, urkciunea Amoniyilor.  

 

 


6


 

  Wi Solomon a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, wi n`a urmat kn totul pe Domnul, ca tatql squ David.  

 

 


7


 

  Atunci Solomon a zidit pe muntele din faya Ierusalimului un loc knalt pentru Chemow, urkciunea Moabului, pentru Moloc, urkciunea fiilor lui Amon.  

 

 


8


 

  Awa a fqcut pentru toate nevestele lui strqine, cari aduceau tqmkie wi jertfe dumnezeilor lor.  

 

 


9


 

  Domnul S`a mkniat pe Solomon, pentrucq kwi abqtuse inima dela Domnul, Dumnezeul lui Israel, care i Se arqtase de douq ori.  

 

 


10


 

  Kn privinya aceasta ki spusese sq nu meargq dupq alyi dumnezei; dar Solomon n`a pqzit poruncile Domnului.  

 

 


11


 

  Wi Domnul a zis lui Solomon: ,,Fiindcq ai fqcut awa, wi n`ai pqzit legqmkntul Meu wi legile Mele pe cari yi le-am dat, voi rupe kmpqrqyia dela tine wi o voi da slujitorului tqu.  

 

 


12


 

  Numai, nu voi face lucrul acesta kn timpul vieyii tale, pentru tatql tqu David. Ci din mkna fiului tqu o voi rupe.  

 

 


13


 

  Nu voi rupe knsq toatq kmpqrqyia; voi lqsa o seminyie fiului tqu, din pricina robului Meu David, wi din pricina Ierusalimului, pe care l-am ales.  

 

 


14


 

  Domnul a ridicat un vrqjmaw lui Solomon: pe Hadad, Edomitul, din neamul kmpqrqtesc al Edomului.  

 

 


15


 

  Pe vremea cknd a bqtut David Edomul, Ioab, cqpetenia owtirii, suindu-se sq kngroape moryii, a ucis toatq partea bqrbqteascq din Edom;  

 

 


16


 

  a rqmas acolo wase luni cu tot Israelul, pknq ce a nimicit toatq partea bqrbqteascq.  

 

 


17


 

  Atunci Hadad a fugit cu niwte Edomiyi, slujitori ai tatqlui squ, wi s`a dus kn Egipt. Hadad era kncq un bqiat pe atunci.  

 

 


18


 

  Plecknd din Madian, s`au dus la Paran, au luat cu ei niwte oameni din Paran, wi au ajuns kn Egipt la Faraon, kmpqratul Egiptului. Faraon a dat o casq lui Hadad, i -a purtat grijq de mkncare, wi i -a dat mowii.  

 

 


19


 

  Hadad a cqpqtat trecere knaintea lui Faraon, pknq acolo knckt Faraon i -a dat de nevastq pe sora nevestei lui, sora kmpqrqtesei Tahpenes.  

 

 


20


 

  Sora Tahpenei i -a nqscut pe fiul squ Ghenubat. Tahpenes l -a knyercat kn casa lui Faraon; wi Ghenubat a fost kn casa lui Faraon, kn mijlocul copiilor lui Faraon.  

 

 


21


 

  Cknd a auzit Hadad kn Egipt cq David a adormit cu pqrinyii lui, wi cq Ioab, cqpetenia owtirii, murise, a zis lui Faraon: ,,Lasq-mq sq mq duc kn yara mea.``  

 

 


22


 

  Wi Faraon i -a zis: ,,Ce-yi lipsewte la mine, de dorewti sq te duci kn yara ta?`` El a rqspuns: ,,Nimic, dar lasq-mq sq plec.``  

 

 


23


 

  Dumnezeu a ridicat un alt vrqjmaw lui Solomon: pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise dela stqpknul squ Hadadezer, kmpqratul din Yoba.  

 

 


24


 

  El strknsese niwte oameni la el, wi se fqcuse capul cetei, cknd a mqcelqrit David owtile stqpknului squ. S`au dus la Damasc, wi s`au awezat acolo wi au domnit la Damasc.  

 

 


25


 

  El a fost un vrqjmaw al lui Israel kn tot timpul vieyii lui Solomon, kn acelawi timp cknd ki fqcea rqu Hadad, wi ura pe Israel. El a kmpqrqyit peste Siria.  

 

 


26


 

  Wi Ieroboam, slujitorul lui Solomon, a ridicat mkna kmpotriva kmpqratului. El era fiul lui Nebat, Efratit din Yereda, wi avea ca mamq pe o vqduvq numitq Yerua.  

 

 


27


 

  Iatq cu ce prilej a ridicat el mkna kmpotriva kmpqratului. Solomon zidea Milo, wi knchidea spqrturile cetqyii tatqlui squ David.  

 

 


28


 

  Ieroboam era tare wi viteaz; wi Solomon, vqzknd pe tknqrul acesta la lucru, i -a dat privigherea peste toyi oamenii de corvoadq din casa lui Iosif.  

 

 


29


 

  Kn vremea aceea, Ieroboam, iewind din Ierusalim, a fost kntklnit pe drum de proorocul Ahia din Silo, kmbrqcat cu o hainq nouq. Erau amkndoi singuri pe ckmp.  

 

 


30


 

  Ahia a apucat haina nouq pe care o avea pe el, a rupt -o kn douqsprezece bucqyi,  

 

 


31


 

  wi a zis lui Ieroboam: ,,Ia-yi zece bucqyi! Cqci awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Iatq, voi rupe kmpqrqyia din mkna lui Solomon, wi-yi voi da zece seminyii.  

 

 


32


 

  Dar el va avea o seminyie, din pricina robului Meu David, wi din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales -o din toate seminyiile lui Israel.  

 

 


33


 

  Wi aceasta, pentrucq M`au pqrqsit, wi s`au knchinat knaintea Astarteei, zeiya Sidonienilor, knaintea lui Chemow, dumnezeul Moabului, wi knaintea lui Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon, wi pentrucq n`au umblat kn cqile Mele ca sq facq ce este drept knaintea Mea, wi sq pqzeascq legile wi poruncile Mele, cum a fqcut David, tatql lui Solomon.  

 

 


34


 

  Nu voi lua din mkna lui toatq kmpqrqyia, cqci kl voi yinea domn kn tot timpul vieyii lui, pentru robul Meu David, pe care l-am ales, wi care a pqzit poruncile wi legile Mele.  

 

 


35


 

  Dar voi lua kmpqrqyia din mkna fiului squ, wi-yi voi da zece seminyii din ea;  

 

 


36


 

  voi lqsa o seminyie fiului squ, pentruca robul Meu David sq aibq totdeauna o luminq knaintea Mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales -o sq pun kn ea Numele Meu.  

 

 


37


 

  Pe tine te voi lua, wi vei domni peste tot ce-yi va dori sufletul, vei fi kmpqratul lui Israel.  

 

 


38


 

  Dacq vei asculta de tot ce-yi voi porunci, dacq vei umbla kn cqile Mele, wi dacq vei face ce este drept knaintea Mea, pqzind legile wi poruncile Mele, cum a fqcut robul Meu David, voi fi cu tine, kyi voi zidi o casq trainicq, awa cum am zidit lui David, wi-yi voi da yie pe Israel.  

 

 


39


 

  Voi smeri prin aceasta sqmknya lui David, dar nu pentru totdeauna.``  

 

 


40


 

  Solomon a cqutat sq omoare pe Ieroboam. Wi Ieroboam s`a sculat, wi a fugit kn Egipt la Wiwac, kmpqratul Egiptului; a locuit kn Egipt pknq la moartea lui Solomon.  

 

 


41


 

  Celelalte fapte ale lui Solomon, tot ce a fqcut el, wi knyelepciunea lui, nu sknt scrise oare kn cartea faptelor lui Solomon?  

 

 


42


 

  Solomon a domnit patruzeci de ani la Ierusalim peste tot Israelul.  

 

 


43


 

  Apoi Solomon a adormit cu pqrinyii lui, wi a fost kngropat kn cetatea tatqlui squ David. Kn locul lui a domnit fiul squ Roboam.  

 

 


1 Kings 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: