Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Kings 14

2 Kings

Return to Index

Chapter 15

1


 

  Kn al douqzeci wi waptelea an al lui Ieroboam, kmpqratul lui Israel, a knceput sq domneascq Azaria, fiul lui Amayia, kmpqratul lui Iuda.  

 

 


2


 

  Avea wasesprezece ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit cinci zeci wi doi de ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Iecolia din Ierusalim.  

 

 


3


 

  El a fqcut ce este plqcut knaintea Domnului, kntocmai cum fqcuse tatql squ Amayia.  

 

 


4


 

  Numai cq knqlyimile nu le -a stricat; poporul tot mai aducea jertfe wi tqmkie pe knqlyimi.  

 

 


5


 

  Domnul a lovit pe kmpqrat cu leprq wi el a fost lepros pknq kn ziua moryii, wi a locuit kntr`o casq deosebitq. Wi Iotam, fiul kmpqratului, era kn fruntea casei wi judeca poporul yqrii.  

 

 


6


 

  Celelalte fapte ale lui Azaria, wi tot ce a fqcut el, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Iuda?  

 

 


7


 

  Azaria a adormit cu pqrinyii sqi, wi l-au kngropat cu pqrinyii sqi kn cetatea lui David. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Iotam.  

 

 


8


 

  Kn al treizeci wi optulea an al lui Azaria, kmpqratul lui Iuda, a knceput sq domneascq peste Israel la Samaria Zaharia, fiul lui Ieroboam. A domnit wase luni.  

 

 


9


 

  El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, ca wi pqrinyii lui; nu s`a abqtut dela pqcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care fqcuse pe Israel sq pqcqtuiascq.  

 

 


10


 

  Walum, fiul lui Iabew, a uneltit kmpotriva lui, l -a lovit knaintea poporului, wi l -a omorkt; wi, kn locul lui, a domnit el.  

 

 


11


 

  Celelalte fapte ale lui Zaharia sknt scrise kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel.  

 

 


12


 

  Astfel s`a kmplinit ce spusese lui Iehu Domnul, cknd zisese: ,,Fiii tqi pknq kn al patrulea neam vor wedea pe scaunul de domnie al lui Israel.``  

 

 


13


 

  Walum, fiul lui Iabew, a knceput sq domneascq kn al treizeci wi nouqlea an al lui Ozia, kmpqratul lui Iuda. A domnit o lunq la Samaria.  

 

 


14


 

  Menahem, fiul lui Gadi, s`a suit din Tirya wi a venit la Samaria, a lovit kn Samaria pe Walum, fiul lui Iabew, wi l -a omorkt; wi, kn locul lui, a domnit el.  

 

 


15


 

  Celelalte fapte ale lui Walum, wi uneltirea pe care a fqcut -o, sknt scrise kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel.  

 

 


16


 

  Atunci Menahem a bqtut Tifsahul wi pe toyi ceice erau kn el, cu yinutul lui dinspre Tirya; l -a bqtut pentrucq nu-wi deschisese poryile. Wi a spintecat pkntecele tuturor femeilor knsqrcinate.  

 

 


17


 

  Kn al treizeci wi nouqlea an al lui Azaria, kmpqratul lui Iuda, a knceput sq domneascq peste Israel Menahem, fiul lui Gadi. A domnit zece ani la Samaria.  

 

 


18


 

  El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului; nu s`a abqtut, ckt a trqit, dela pqcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care fqcuse pe Israel sq pqcqtuiascq.  

 

 


19


 

  Pul, kmpqratul Asiriei, a venit kn yarq. Wi Menahem a dat lui Pul o mie de talanyi de argint, ca sq -l ajute sq-wi kntqreascq domnia.  

 

 


20


 

  Menahem a ridicat argintul acesta dela toyi cei cu avere din Israel, ca sq -l dea kmpqratului Asiriei; i -a pus sq dea fiecare ckte cincizeci de sicli de argint. Kmpqratul Asiriei s`a kntors knapoi, wi nu s`a oprit atunci kn yarq.  

 

 


21


 

  Celelalte fapte ale lui Menahem, wi tot ce a fqcut el, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel?  

 

 


22


 

  Menahem a adormit cu pqrinyii sqi. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Pecahia.  

 

 


23


 

  Kn al cincizecilea an al lui Azaria, kmpqratul lui Iuda, a knceput sq domneascq peste Israel la Samaria, Pecahia, fiul lui Menahem. A domnit doi ani.  

 

 


24


 

  El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului; nu s`a abqtut dela pqcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care fqcuse pe Israel sq pqcqtuiascq.  

 

 


25


 

  Pecah, fiul lui Remalia, slujbawul lui, a uneltit kmpotriva lui; l -a lovit la Samaria, kn palatul casei kmpqratului, ca wi pe Argob wi Arie; avea cu el cincizeci de oameni dintre fiii Galaadiyilor. A omorkt astfel pe Pecahia, wi a domnit kn locul lui.  

 

 


26


 

  Celelalte fapte ale lui Pecahia, wi tot ce a fqcut el, sknt scrise kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel.  

 

 


27


 

  Kn al cincizeci wi doilea an al lui Azaria, kmpqratul lui Iuda, a knceput sq domneascq peste Israel la Samaria Pecah, fiul lui Remalia. A domnit douqzeci de ani.  

 

 


28


 

  El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului; nu s`a abqtut dela pqcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care fqcuse pe Israel sq pqcqtuiascq.  

 

 


29


 

  Pe vremea lui Pecah, kmpqratul lui Israel, a venit Tiglat-Pileser, kmpqratul Asiriei, wi a luat Iionul, Abel-Bet-Maaca, Ianoah, Chedew, Hayor, Galaad wi Galileia, toatq yara lui Neftali, wi pe locuitori i -a dus kn prinsoare kn Asiria.  

 

 


30


 

  Osea, fiul lui Ela, a fqcut o uneltire kmpotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, l -a lovit wi l -a omorkt wi a domnit el kn locul lui, kn al douqzecilea an al lui Iotam, fiul lui Ozia.  

 

 


31


 

  Celelalte fapte ale lui Pecah, wi tot ce a fqcut el, sknt scrise kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel.  

 

 


32


 

  Kn al doilea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, kmpqratul lui Israel, a knceput sq domneascq Iotam, fiul lui Ozia, kmpqratul lui Iuda.  

 

 


33


 

  Avea douqzeci wi cinci de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit wasesprezece ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Ieruwa, fata lui Yadoc.  

 

 


34


 

  El a fqcut ce este plqcut knaintea Domnului; a lucrat kntocmai ca tatql squ Ozia.  

 

 


35


 

  Numai cq knqlyimile nu le -a stricat; poporul tot mai aducea jertfe wi tqmkie pe knqlyimi. Iotam a zidit poarta cea mai knaltq a Casei Domnului.  

 

 


36


 

  Celelalte fapte ale lui Iotam, wi tot ce a fqcut el, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Iuda?  

 

 


37


 

  Kn vremea aceea, Domnul a knceput sq trimeatq kmpotriva lui Iuda pe Reyin, kmpqratul Siriei, wi pe Pecah, fiul lui Remalia.  

 

 


38


 

  Iotam a adormit cu pqrinyii sqi, wi a fost kngropat cu pqrinyii sqi kn cetatea tatqlui squ David. Wi, kn locul lui a domnit fiul squ Ahaz.  

 

 


2 Kings 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: