Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Kings 20

2 Kings

Return to Index

Chapter 21

1


 

  Manase avea doisprezece ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit cincizeci wi cinci de ani la Ierusalim. Mamq-sa se numea Hefyiba.  

 

 


2


 

  El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, dupq urkciunile neamurilor pe cari le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.  

 

 


3


 

  El a zidit din nou knqlyimile, pe cari le dqrkmase tatql squ Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a fqcut un idol al Astarteei, cum fqcuse Ahab, kmpqratul lui Israel, wi s`a knchinat knaintea kntregei owtiri a cerurilor wi i -a slujit.  

 

 


4


 

  A zidit astfel altare kn Casa Domnului, mqcar cq Domnul spusese: ,,Kn Ierusalim Kmi voi pune Numele.``  

 

 


5


 

  A zidit altare kntregei owtiri a cerurilor kn cele douq curyi ale Casei Domnului.  

 

 


6


 

  Wi -a trecut pe fiul squ prin foc; se kndeletnicea cu ghicirea wi vrqjitoria, wi a yinut la el oameni cari chemau duhurile wi ghiceau viitorul. A fqcut din ce kn ce mai mult ce este rqu knaintea Domnului, mkniindu -L.  

 

 


7


 

  A pus idolul Astarteei, pe care -l fqcuse, kn casa despre care Domnul spusese lui David wi fiului squ Solomon: ,,Kn casa aceasta, wi kn Ierusalim, pe care l-am ales din toate seminyiile lui Israel, vreau sq pun pentru totdeauna Numele Meu.  

 

 


8


 

  Nu voi mai muta piciorul lui Israel afarq din yara pe care am dat -o pqrinyilor lui, numai sq aibq grijq sq kmplineascq tot ce le-am poruncit wi toatq legea pe care le -a dat -o robul Meu Moise.``  

 

 


9


 

  Dar ei n`au ascultat; wi Manase a fost pricina pentru care s`au rqtqcit wi au fqcut rqu mai mult deckt neamurile, pe cari le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.  

 

 


10


 

  Atunci Domnul a vorbit astfel prin robii Sqi proorocii:  

 

 


11


 

  ,,Pentrucq Manase, kmpqratul lui Iuda, a sqvkrwit aceste urkciuni, pentrucq a fqcut mai rqu deckt tot ce fqcuserq knaintea lui Amoriyii, wi pentrucq a fqcut wi pe Iuda sq pqcqtuiascq prin idolii lui,  

 

 


12


 

  iatq ce zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Voi aduce peste Ierusalim wi peste Iuda nenorociri cari vor asurzi urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele  

 

 


13


 

  Voi kntinde asupra Ierusalimului frknghia ca asupra Samariei wi cumpqna ca asupra casei lui Ahab: wi voi curqyi Ierusalimul, ca o farfurie, care se curqyewte, wi se rqstoarnq cu faya kn jos, dupq ce a fost curqyitq.  

 

 


14


 

  Voi pqrqsi rqmqwiya mowtenirii Mele, wi -i voi da kn mknile vrqjmawilor lor; wi vor ajunge de jaful wi prada tuturor vrqjmawilor lor,  

 

 


15


 

  pentrucq au fqcut ce este rqu knaintea Mea wi M`au mkniat din ziua cknd au iewit pqrinyii lor din Egipt, pknq kn ziua de azi!``  

 

 


16


 

  Manase a vqrsat deasemenea mult sknge nevinovat, pknq acolo knckt a umplut Ierusalimul dela un capqt la altul, afarq de pqcatele pe cari le -a sqvkrwit wi kn cari a tkrkt wi pe Iuda, fqcknd ce este rqu knaintea Domnului.  

 

 


17


 

  Celelalte fapte ale lui Manase, tot ce a fqcut el, wi pqcatele la cari s`a dedat, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Iuda?  

 

 


18


 

  Manase a adormit cu pqrinyii sqi, wi a fost kngropat kn grqdina casei, kn grqdina lui Uza. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Amon.  

 

 


19


 

  Amon avea douqzeci wi doi de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit doi ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Mewulemet, fata lui Haruy, din Iotba.  

 

 


20


 

  El a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, cum fqcuse tatql squ Manase;  

 

 


21


 

  a umblat kn toatq calea kn care umblase tatql squ, a slujit idolilor cqrora slujise wi tatql squ, wi s`a knchinat knaintea lor;  

 

 


22


 

  a pqrqsit pe Domnul, Dumnezeul pqrinyilor sqi, wi n`a umblat kn calea Domnului.  

 

 


23


 

  Slujitorii lui Amon au uneltit kmpotriva lui, wi au omorkt pe kmpqrat kn casa lui.  

 

 


24


 

  Dar poporul yqrii a lovit pe toyi cei ce uneltiserq kmpotriva kmpqratului Amon; wi poporul yqrii a pus kmpqrat, kn locul squ, pe fiul squ Iosia.  

 

 


25


 

  Celelalte fapte ale lui Amon, wi ce a fqcut el, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Iuda?  

 

 


26


 

  L-au kngropat kn mormkntul squ, kn grqdina lui Uza. Wi, kn locul lui, a domnit fiul squ Iosia.  

 

 


2 Kings 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: