Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 104

Psalms

Return to Index

Chapter 105

1


 

  Lqudayi pe Domnul, chemayi Numele Lui! Faceyi cunoscut printre popoare isprqvile Lui!  

 

 


2


 

  Ckntayi, ckntayi kn cinstea Lui! Vorbiyi despre toate minunile Lui!  

 

 


3


 

  Fqliyi-vq cu Numele Lui cel sfknt! Sq se bucure inima celor ce cautq pe Domnul!  

 

 


4


 

  Alergayi la Domnul wi la sprijinul Lui, cqutayi necurmat Faya Lui!  

 

 


5


 

  Aduceyi-vq aminte de semnele minunate pe cari le -a fqcut, de minunile wi de judecqyile rostite de gura Lui,  

 

 


6


 

  sqmknyq a robului Squ Avraam, copii ai lui Iacov, alewii Sqi!  

 

 


7


 

  Domnul este Dumnezeul nostru: Judecqyile Lui se aduc la kndeplinire pe tot pqmkntul.  

 

 


8


 

  El Kwi aduce aminte totdeauna de legqmkntul Lui, de fqgqduinyele Lui fqcute pentru o mie de neamuri de om,  

 

 


9


 

  de legqmkntul, pe care l -a kncheiat cu Avraam, wi de jurqmkntul, pe care l -a fqcut lui Issac;  

 

 


10


 

  El l -a fqcut lege pentru Iacov, legqmknt vecinic pentru Israel,  

 

 


11


 

  zicknd: ,,Yie kyi voi da yara Canaanului ca mowtenire, care v`a cqzut la sory.``  

 

 


12


 

  Pe atunci ei erau puyini la numqr, foarte puyini la numqr, wi strqini kn yarq;  

 

 


13


 

  mergeau dela un neam la altul, wi de la o kmpqrqyie la un alt popor;  

 

 


14


 

  dar n`a dat voie nimqnui sq -i asupreascq, wi a pedepsit kmpqrayi din pricina lor.  

 

 


15


 

  ,,Nu vq atingeyi de unwii Mei, -a zis El-wi nu faceyi rqu proorocilor Mei!``  

 

 


16


 

  A chemat foametea asupra yqrii, wi a tqiat orice mijloc de trai.  

 

 


17


 

  Le -a trimes knainte pe un om; Iosif a fost vkndut ca rob.  

 

 


18


 

  I-au strkns picioarele kn lanyuri, l-au pus kn fiare,  

 

 


19


 

  pknq la vremea cknd s`a kntkmplat ce vestise el, wi pknq cknd l -a kncercat Cuvkntul Domnului.  

 

 


20


 

  Atunci kmpqratul a trimes sq -i scoatq lanyurile, wi stqpknitorul popoarelor l -a izbqvit.  

 

 


21


 

  L -a pus domn peste casa lui, wi dregqtorul tuturor averilor lui,  

 

 


22


 

  ca sq lege dupq plac pe domnitorii lui, wi sq knveye pe bqtrknii lui knyelepciunea.  

 

 


23


 

  Atunci Israel a venit kn Egipt, wi Iacov a locuit kn yara lui Ham.  

 

 


24


 

  Domnul a knmulyit pe poporul Squ foarte mult, wi l -a fqcut mai puternic deckt protivnicii lui.  

 

 


25


 

  Acestora le -a schimbat inima, pknq acolo cq au urkt pe poporul Lui, wi s`au purtat miwelewte cu robii Sqi.  

 

 


26


 

  A trimes pe robul Squ Moise, wi pe Aaron, pe care -l alesese.  

 

 


27


 

  Prin puterea Lui, ei au fqcut semne minunate kn mijlocul lor, au fqcut minuni kn yara lui Ham.  

 

 


28


 

  A trimes kntunerec wi a adus negura, ca sq nu fie neascultqtori la Cuvkntul Lui.  

 

 


29


 

  Le -a prefqcut apele kn sknge, wi a fqcut sq le piarq toyi pewtii.  

 

 


30


 

  Yara lor a forfotit de broawte, pknq kn odqile kmpqrayilor lor.  

 

 


31


 

  El a zis, wi au venit muwte otrqvitoare, pqduchi pe tot yinutul lor.  

 

 


32


 

  Kn loc de ploaie le -a dat grindinq, wi flqcqri de foc kn yara lor.  

 

 


33


 

  Le -a bqtut viile wi smochinii, wi a sfqrkmat copacii din yinutul lor.  

 

 


34


 

  El a zis, wi au venit lqcuste, lqcuste fqrq numqr,  

 

 


35


 

  cari au mkncat toatq iarba din yarq, wi au mistuit roadele de pe ckmpiile lor.  

 

 


36


 

  A lovit pe toyi kntkii nqscuyi din yara lor, toatq pkrga puterii lor.  

 

 


37


 

  A scos pe poporul Squ cu argint wi aur, wi niciunul n`a wovqit dintre seminyiile Lui.  

 

 


38


 

  Egiptenii s`au bucurat de plecarea lor, cqci ki apucase groaza de ei.  

 

 


39


 

  A kntins un nor, ca sq -i acopere, wi focul, ca sq lumineze noaptea.  

 

 


40


 

  La cererea lor, a trimes prepeliye, wi i -a sqturat cu pkne din cer.  

 

 


41


 

  A deschis stknca, wi au curs ape, cari s-au vqrsat ca un rku kn locurile uscate.  

 

 


42


 

  Cqci Wi -a adus aminte de Cuvkntul Lui cel sfknt, wi de robul Squ Avraam.  

 

 


43


 

  A scos pe poporul Squ cu veselie, pe alewii Sqi kn mijlocul strigqtelor de bucurie.  

 

 


44


 

  Le -a dat pqmknturile neamurilor, wi au pus stqpknire pe rodul muncii popoarelor,  

 

 


45


 

  ca sq pqzeascq poruncile Lui, wi sq yinq legile Lui. Lqudayi pe Domnul!  

 

 


Psalms 106

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: