Rumanian Bible Cornilescu Version

Proverbs 24

Proverbs

Return to Index

Chapter 25

1


 

  Iatq kncq vreockteva din Pildele lui Solomon, strknse de oamenii lui Ezechia, kmpqratul lui Iuda. -  

 

 


2


 

  Slava lui Dumnezeu stq kn ascunderea lucrurilor, dar slava kmpqrayilor stq kn cercetarea lucrurilor. -  

 

 


3


 

  Knqlyimea cerurilor, adkncimea pqmkntului, wi inima kmpqrayilor sknt nepqtrunse. -  

 

 


4


 

  Scoate zgura din argint, wi argintarul va face din el un vas ales.  

 

 


5


 

  Scoate wi pe cel rqu dinaintea kmpqratului, wi scaunul lui de domnie se va kntqri prin neprihqnire. -  

 

 


6


 

  Nu te fqli knaintea kmpqratului, wi nu lua locul celor mari;  

 

 


7


 

  cqci este mai bine sq yi se zicq: ,,Suie-te mai sus!`` deckt sq fii pogorkt knaintea voivodului pe care yi -l vqd ochii. -  

 

 


8


 

  Nu te grqbi sq te iei la ceartq, ca nu cumva la urmq sq nu wtii ce sq faci, cknd te va lua la ocqri aproapele tqu. -  

 

 


9


 

  Apqrq-yi pricina kmpotriva aproapelui tqu, dar nu da pe fayq taina altuia,  

 

 


10


 

  ca nu cumva, aflknd -o cineva, sq te umple de ruwine, wi sq-yi iasq nume rqu care sq nu se mai wteargq. -  

 

 


11


 

  Un cuvknt spus la vremea potrivitq, este ca niwte mere de aur kntr`un cowuley de argint. -  

 

 


12


 

  Ca o verigq de aur wi o podoabq de aur curat, awa este knyeleptul care mustrq, pentru o ureche ascultqtoare. -  

 

 


13


 

  Ca rqcoreala zqpezii pe vremea seceriwului, awa este un sol credincios pentru cel ce -l trimete: el knvioreazq sufletul stqpknului squ.  

 

 


14


 

  Ca norii wi vkntul fqrq ploaie, awa este un om care se laudq pe nedrept cu dqrniciile lui. -  

 

 


15


 

  Prin rqbdare se knduplecq un voivod, wi o limbq dulce poate zdrobi oase.  

 

 


16


 

  Dacq dai peste miere, nu mknca deckt atkt ckt kyi ajunge, ca sq nu yi se sckrbeascq wi s`o verwi din gurq. -  

 

 


17


 

  Calcq rar kn casa aproapelui tqu, ca sq nu se sature de tine wi sq te urascq. -  

 

 


18


 

  Ca un buzdugan, ca o sabie wi ca o sqgeatq ascuyitq, awa este un om care face o mqrturisire mincinoasq kmpotriva aproapelui squ. -  

 

 


19


 

  Ca un dinte stricat wi ca un picior care wchioapqteazq, awa este kncrederea kntr`un stricat la ziua necazului. -  

 

 


20


 

  Ca unul care kwi scoate haina pe o zi rece, sau varsq oyet pe silitrq, awa este cine ckntq ckntece unei inimi kn nenorocire. -  

 

 


21


 

  Dacq este flqmknd vrqjmawul tqu, dq -i pkne sq mqnknce, dqcq -i este sete, dq -i apq sq bea.  

 

 


22


 

  Cqci fqcknd awa, aduni cqrbuni aprinwi pe capul lui, wi Domnul kyi va rqsplqti. -  

 

 


23


 

  Vkntul de miazqnoapte aduce ploaia, wi limba clevetitoare aduce o fayq mkhnitq. -  

 

 


24


 

  Mai bine sq locuiewti kntr`un coly pe acoperiw, deckt sq locuiewti kntr`o casq mare cu o nevastq gklcevitoare. -  

 

 


25


 

  Ca apa proaspqtq pentru un om obosit, awa este o veste bunq venitq dintr`o yarq depqrtatq. -  

 

 


26


 

  Ca o fkntknq turbure wi ca un izvor stricat, awa este cel neprihqnit care se clatinq knaintea celui rqu. -  

 

 


27


 

  Nu este bine sq mqnknci multq miere: tot awa, nu este o cinste sq alergi dupq slava ta knsuyi. -  

 

 


28


 

  Omul care nu este stqpkn pe sine, este ca o cetate surpatq wi fqrq ziduri.  

 

 


Proverbs 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: