Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 19

Jeremiah

Return to Index

Chapter 20

1


 

  Pawhur, fiul lui Imer, preot wi priveghetor de cqpetenie kn Casa Domnului, a auzit pe Ieremia proorocind aceste lucruri.  

 

 


2


 

  Wi Pawhur a lovit pe proorocul Ieremia, wi l -a aruncat kn temniya cu butuci, care era la poarta de sus a lui Beniamin, kn Casa Domnului.  

 

 


3


 

  Dar a doua zi, Pawhur a scos pe Ieremia din temniyq. Wi Ieremia i -a zis: ,,Domnul nu te mai numewte Pawhur`` (Noroc din toate pqryile), ci Magor-Misabib (Spaimq din toate pqryile).  

 

 


4


 

  Cqci awa vorbewte Domnul: ,,Iatq, te voi face de groazq, pe tine wi pe toyi prietenii tqi; ei vor cqdea uciwi de sabia vrqjmawilor lor, wi ochii tqi vor vedea lucrul acesta. Voi da de asemenea pe tot Iuda kn mknile kmpqratului Babilonului, care -i va duce robi la Babilon wi -i va ucide cu sabia.  

 

 


5


 

  Toate bogqyiile cetqyii acesteia, tot rodul muncii ei, tot ce are ea mai scump, wi toate vistieriile kmpqrayilor lui Iuda le voi da kn mkinile vrqjmawilor lor; acewtia le vor jqfui, le vor lua wi le vor duce la Babilon.  

 

 


6


 

  Chiar wi tu, Pawhur, wi toyi ceice locuiesc kn casa ta, veyi merge la Babilon kn robie; acolo vei muri wi acolo vei fi kngropat, tu wi toyi prietenii tqi, cqrora le-ai proorocit minciuni.``  

 

 


7


 

  M`ai knduplecat, Doamne, wi m`am lqsat knduplecat; ai fost mai tare deckt mine kwi m`ai biruit! Kn fiecare zi sknt o pricinq de rks, toatq lumea wi bate joc de mine.  

 

 


8


 

  Cqci ori de ckte ori vorbesc, trebuie sq strig: ,,Sklnicie wi apqsare!`` Awa knckt cuvkntul Domnului kmi aduce numai ocarq wi batjocurq toatq ziua.  

 

 


9


 

  Dacq zic: ,,Nu voi mai pomeni de El, wi nu voi mai vorbi kn Numele Lui!`` iatq cq kn inima mea este ca un foc mistuitor, knchis kn oasele mele. Caut sq -l opresc, dar nu pot.  

 

 


10


 

  Cqci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnewte kmprejur. -,,Knvinuiyi -l``, strigq ei; ,,haidem sq -l knvinuim!`` Toyi ceice trqiau kn pace cu mine, pkndesc sq vadq dacq mq clatin, wi zic: ,,Poate cq se va lqsa prins, vom pune mkna pe el, wi ne vom rqzbuna pe el!``  

 

 


11


 

  Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic; deaceea, prigonitorii mei se vor poticni wi nu vor birui. Se vor umplea de ruwine cq n`au lucrat cu chibzuinyq: de o vecinicq ruwine, care nu se va uita!  

 

 


12


 

  Wi acum, Doamne, Dumnezeul owtirilor, care kncerci pe cel neprihqnit, care pqtrunzi rqrunchii wi inimile, fq-mq sq vqd rqzbunarea Ta kmpotriva lor! Cqci Yie kmi kncredinyez pricina.  

 

 


13


 

  Ckntayi Domnului, lqudayi pe Domnul! Cqci El izbqvewte sufletul celui nenorocit din mkna celor rqi.``  

 

 


14


 

  Blestematq sq fie ziua cknd m`am nqscut! Ziua kn care m`a nqscut mama, sq nu fie binecuvkntatq!  

 

 


15


 

  Blestemat sq fie omul care a adus vestea aceasta tatqlui meu: ,,Yi s`a nqscut un copil de parte bqrbqteascq``, wi l -a umplut de bucurie cu ea!  

 

 


16


 

  Omul acela sq ajungq ca cetqyile, pe cari le -a nimicit Domnul fqrq milq! Sq audq gemete dimineaya, wi strigqte de rqzboi la amiazq!  

 

 


17


 

  De ce n`am fost omorkt kn pkntecele mamei, ca sq-mi fi fost ea mormkntul meu!`` De ce n`a rqmas ea vecinic knsqrcinatq cu mine?  

 

 


18


 

  Pentruce am iewit din pkntecele mamei ca sq vqd numai suferinyq wi durere, wi sq-mi isprqvesc zilele kn ruwine?  

 

 


Jeremiah 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: