Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 25

Jeremiah

Return to Index

Chapter 26

1


 

  La knceputul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, kmpqratul lui Iuda, a fost rostit urmqtorul cuvknt din partea Domnului:  

 

 


2


 

  ,,Awa vorbewte Domnul: ,Stai kn curtea Casei Domnului, wi spune acelora cari vin din toate cetqyile lui Iuda sq se knchine kn Casa Domnului, toate cuvintele pe cari-yi poruncesc sq li le spui; nu lqsa niciun cuvknt din ele.  

 

 


3


 

  Poate cq vor asculta, wi se vor kntoarce fiecare dela calea lui cea rea; atunci Mq voi cqi de rqul, pe care mq gkndisem sq li -l fac din pricina rqutqyii faptelor lor.``  

 

 


4


 

  ,,Sq le spui: ,Awa vorbewte Domnul: ,Dacq nu Mq ascultayi cknd vq poruncesc sq urmayi Legea Mea, pe care v`am pus -o knainte;  

 

 


5


 

  dacq nu ascultayi cuvintele robilor Mei prooroci, pe cari vi -i trimet, pe cari vi i-am trimes disde dimineayq, wi pe cari nu i-ayi ascultat,  

 

 


6


 

  atunci voi face Casei acesteia ca lui Silo, wi voi face din cetatea aceasta o pricinq de blestem pentru toate neamurile pqmkntului.``  

 

 


7


 

  Preoyii, proorocii, wi tot poporul, au auzit pe Ieremia rostind aceste cuvinte kn Casa Domnului.  

 

 


8


 

  Wi cknd a isprqvit de spus Ieremia tot ce -i poruncise Domnul sq spunq kntregului popor, preoyii, proorocii, wi tot poporul, au pus mkna pe el, wi au zis: ,,Trebuie sq mori negrewit!``  

 

 


9


 

  Pentruce proorocewti kn Numele Domnului, wi zici: ,,Casa aceasta va ajunge ca Silo, wi cetatea aceasta va fi pustiitq wi lipsitq de locuitori?`` Tot poporul s`a kngrqmqdit kn jurul lui Ieremia kn Casa Domnului.  

 

 


10


 

  Cknd au auzit cqpeteniile lui Iuda aceste lucruri, s`au suit din casa kmpqratului la Casa Domnului, wi au wezut la intrarea poryii celei noi a Casei Domnului.  

 

 


11


 

  Atunci preoyii wi proorocii au vorbit cqpeteniilor wi kntregului popor: ,,Omul acesta este vinovat de pedeapsa cu moartea; cqci a proorocit kmpotriva cetqyii acesteia, cum ayi auzit voi knwivq cu urechile voastre!``  

 

 


12


 

  Ieremia a zis tuturor cqpeteniilor wi kntregului popor: ,,Domnul m`a trimes sq proorocesc kmpotriva Casei acesteia wi kmpotriva cetqyii acesteia toate lucrurile pe cari le-ayi auzit voi.  

 

 


13


 

  Acum kndreptayi-vq cqile wi faptele, ascultayi glasul Domnului, Dumnezeului vostru, wi Domnul Se va cqi de rqul pe care l -a rostit kmpotriva voastrq!  

 

 


14


 

  Ckt despre mine, iatq-mq kn mknile voastre; faceyi-mi ce vi se va pqrea cq este bine wi drept!  

 

 


15


 

  Numai sq wtiyi cq, dacq mq veyi omork vq veyi face vinovayi de sknge nevinovat, voi, cetatea aceasta wi locuitorii ei; cqci Domnul m`a trimes kn adevqr la voi sq rostesc kn auzul vostru toate aceste cuvinte!``  

 

 


16


 

  Cqpeteniile wi tot poporul au zis preoyilor wi proorocilor: ,,Omul acesta nu este vinovat de pedeapsa cu moartea; cqci ne -a vorbit kn Numele Domnului, Dumnezeului nostru!``  

 

 


17


 

  Wi unii din bqtrknii yqrii s`au sculat, wi au zis kntregei adunqri a poporului:  

 

 


18


 

  ,,Mica din Morewet proorocea pe vremea lui Ezechia, kmpqratul lui Iuda, wi spunea kntregului popor al lui Iuda: ,Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre, wi muntele Casei Domnului o knqlyime acoperitq cu pqduri.`  

 

 


19


 

  L -a omorkt knsq oare Ezechia, kmpqratul lui Iuda, wi tot Iuda? Nu s`a temut Ezechia de Domnul? Nu s`a rugat el Domnului? Wi atunci Domnul S`a cqit de rqul pe care -l rostise kmpotriva lor. Wi noi sq ne kmpovqrqm sufletul cu o nelegiuire awa de mare?``  

 

 


20


 

  (A mai fost knsq un om care proorocea kn Numele Domnului: Urie, fiul lui Wemaia, din Chiriat-Iearim. El a proorocit kmpotriva cetqyii acesteia wi kmpotriva yqrii acesteia tocmai aceleawi lucruri ca Ieremia.  

 

 


21


 

  Kmpqratul Ioiachim, toyi vitejii lui, wi toate cqpeteniile lui, au auzit cuvintele lui, wi kmpqratul a cqutat sq -l omoare. Dar Urie, care a fost knwtiinyat de lucrul acesta, s`a temut, a fugit, wi s`a dus kn Egipt.  

 

 


22


 

  Kmpqratul Ioiachim a trimes niwte oameni kn Egipt wi anume: Pe Elnatan, fiul lui Acbor, wi pe alyii kmpreunq cu el kn Egipt.  

 

 


23


 

  Acewtia au scos din Egipt pe Urie wi l-au adus la kmpqratul Ioiachim, care l -a omorkt cu sabia, wi i -a aruncat trupul mort kn mormintele copiilor poporului.) -  

 

 


24


 

  Totuw mkna lui Ahicam, fiul lui Wafan, a fost cu Ieremia, wi el n`a lqsat sq fie dat pe mkna poporului ca sq fie omorkt.  

 

 


Jeremiah 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: