Rumanian Bible Cornilescu Version

Daniel 9

Daniel

Return to Index

Chapter 10

1


 

  Kn anul al treilea al lui Cir, kmpqratul Persiei, s`a descoperit un cuvknt lui Daniel, numit Beltwayar. Cuvkntul acesta, care este adevqrat, vestewte o mare nenorocire. El a fost cu luare aminte la cuvkntul acesta, wi a priceput vedenia.  

 

 


2


 

  ,,Kn vremea aceea, eu, Daniel, trei sqptqmkni am fost kn jale.  

 

 


3


 

  N`am mkncat deloc bucate alese, nu mi -a intrat kn gurq nici carne, nici vin, wi nici nu m`am uns deloc, pknq s`au kmplinit cele trei sqptqmkni.  

 

 


4


 

  Kn a douqzeci wi patra zi a lunii kntki, eram pe malul rkului celui mare, care este Hidechel (Tigru).  

 

 


5


 

  Am ridicat ochii, m`am uitat, wi iatq cq acolo stqtea un om kmbrqcat kn haine de in, wi kncins la mijloc cu un brku de aur din Ufaz.  

 

 


6


 

  Trupul lui era ca o piatrq de hrisolit, faya ki strqlucea ca fulgerul wi ochii ki erau niwte flqcqri ca de foc; dar brayele wi picioarele semqnau cu niwte aramq lustruitq, wi glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulyimi.  

 

 


7


 

  Eu, Daniel, am vqzut singur vedenia; dar oamenii cari erau cu mine n`au vqzut -o; totuw au fost apucayi de o mare spaimq, wi au luat -o la fugq ca sq se ascundq!  

 

 


8


 

  Eu am rqmas singur, wi am vqzut aceastq mare vedenie. Puterile m`au lqsat, coloarea mi s`a schimbat, faya mi s`a sluyit, wi am pierdut orice vlagq.  

 

 


9


 

  Am auzit glasul cuvintelor lui; wi pe cknd auzeam glasul cuvintelor lui, am cqzut lewinat cu faya la pqmknt.  

 

 


10


 

  Wi iatq cq o mknq m`a atins, wi m`a awezat tremurknd pe genunchii wi mknile mele.  

 

 


11


 

  Apoi mi -a zis: ,,Daniele, om prea iubit wi scump, fii cu luare aminte la cuvintele, pe cari yi le voi spune acum, wi stai kn picioare kn locul unde ewti; cqci acum sknt trimes la tine!`` Dupq ce mi -a vorbit astfel, am stqtut kn picioare tremurknd.  

 

 


12


 

  El mi -a zis: ,,Daniele, nu te teme de nimic! Cqci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintki zi, cknd yi-ai pus inima ca sq knyelegi, wi sq te smerewti knaintea Dumnezeului tqu, wi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!  

 

 


13


 

  Dar cqpetenia kmpqrqyiei Persiei mi -a stat kmpotrivq douqzeci wi una de zile; wi iatq cq Mihail, una din cqpeteniile cele mai de seamq, mi -a venit kn ajutor, wi am iewit biruitor acolo lkngq kmpqrayii Persiei.  

 

 


14


 

  Acum vin sq-yi fac cunoscut ce are sq se kntkmple poporului tqu kn vremurile de apoi, cqci vedenia este cu privire tot la acele vremuri kndepqrtate.``  

 

 


15


 

  Pe cknd kmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii kn pqmknt, wi am tqcut.  

 

 


16


 

  Wi iatq cq cineva care avea knfqyiwarea copiilor oamenilor, s`a atins de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit, wi am zis celui ce stqtea knaintea mea: ,,Domnul meu, vedenia aceasta m`a umplut de groazq..., wi am pierdut orice putere!  

 

 


17


 

  Cum ar putea robul domnului meu sq vorbeascq domnului meu? Acum puterile m`au pqrqsit, wi nu mai am nici suflare!``  

 

 


18


 

  Atunci cel ce avea knfqyiwarea unui om m`a atins din nou, wi m`a kntqrit.  

 

 


19


 

  Apoi mi -a zis: ,,Nu te teme de nimic, om prea iubit! Pace yie! Fii tare wi cu inimq!`` Wi pe cknd kmi vorbea el, am prins iar puteri, wi am zis: ,,Vorbewte, domnul meu, cqci m`ai kntqrit.``  

 

 


20


 

  El mi -a zis: ,,Wtii pentru ce am venit la tine? Acum mq kntorc sq mq lupt kmpotriva cqpeteniei Persiei; wi cknd voi pleca, iatq cq va veni cqpetenia Greciei!  

 

 


21


 

  Dar vreau sq-yi fac cunoscut ce este scris kn cartea adevqrului. Nimeni nu mq ajutq kmpotriva acestora, afarq de voivodul vostru Mihail.  

 

 


Daniel 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: