Rumanian Bible Cornilescu Version

Haggai 2

Zechariah

Return to Index

Chapter 1

1


 

  Kn luna a opta, kn anul al doilea al lui Dariu, Cuvkntul Domnului a vorbit proorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:  

 

 


2


 

  ,,Domnul S`a mkniat foarte tare pe pqrinyii vowtri.  

 

 


3


 

  Spune-le dar: Awa vorbewte Domnul owtirilor: ...Kntoarceyi-vq la Mine, zice Domnul owtirilor: wi Mq voi kntoarce wi Eu la voi, zice Domnul owtirilor....  

 

 


4


 

  Nu fiyi ca pqrinyii vowtri, cqrora le vorbeau proorocii de mai knainte, zicknd: ...Awa vorbewte Domnul owtirilor: ...Kntoarceyi-vq dela cqile voastre cele rele, dela faptele voastre cele rele!... Dar n`au ascultat wi n`au lut aminte la Mine, zice Domnul.``  

 

 


5


 

  ,,Unde sknt acum pqrinyii vowtri? Wi puteau proorocii sq trqiascq vecinic?  

 

 


6


 

  Totuw cuvintele Mele wi poruncile pe cari le dqdusem slujitorilor Mei proorocii, ca sq le vesteascq, n`au atins ele pe pqrinyii vowtri? Wi atunci ei s`au kntors, wi au zis: ,,Domnul owtirilor ne -a fqcut cum hotqrkse sq ne facq, dupq cqile wi faptele noastre!``  

 

 


7


 

  Kn a douq zeci wi patra zi a lunii a unsprezecea, care este luna Webat, kn anul al doilea al lui Dariu, Cuvkntul Domnului a vorbit proorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:  

 

 


8


 

  M`am uitat noaptea, wi iatq cq un om era cqlare pe un cal row, wi stqtea kntre miryi kntr`un umbrar; kn urma lui erau niwte cai rowi, murgi wi albi.  

 

 


9


 

  Am kntrebat: ,,Ce knseamnq caii acewtia, domnul meu?`` Wi kngerul care vorbea cu mine mi -a zis: ,,Kyi voi arqta ce knseamnq caii acewtia!``  

 

 


10


 

  Omul care stqtea kntre miryi a luat cuvkntul wi a zis: ,,Acewtia sknt aceia pe cari i -a trimes Domnul sq cutreiere pqmkntul!``  

 

 


11


 

  Wi ei au vorbit Kngerului Domnului, care stqtea kntre miryi, wi au zis: ,,Am cutreierat pqmkntul, wi iatq cq tot pqmkntul este kn pace wi liniwtit!``  

 

 


12


 

  Atunci Kngerul Domnului a luat cuvkntul, wi a zis: ,,Doamne al owtirilor, pknq cknd nu vei avea milq de Ierusalim wi de cetqyile lui Iuda, pe cari Te-ai mkniat kn acewti wapte zeci de ani?``  

 

 


13


 

  Domnul a rqspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mkngkiere, kngerului care vorbea cu mine.  

 

 


14


 

  Wi kngerul, care vorbea cu mine, mi -a zis: ,,Strigq, wi zi: ...Awa vorbewte Domnul owtirilor: ...Sknt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim wi pentru Sion,  

 

 


15


 

  wi sknt plin de o mare mknie kmpotriva neamurilor kngkmfate; cqci Mq mkniasem numai puyin, dar ele au ajutat spre nenorocire.  

 

 


16


 

  Deaceea awa vorbewte Domnul: ...Mq kntorc cu kndurarea cqtre Ierusalim; Casa Mea va fi ziditq iarqw kn el, wi funia de mqsurat se va kntinde asupra Ierusalimului....  

 

 


17


 

  Strigq din nou, wi zi: ...Awa vorbewte Domnul owtirilor: ...Cetqyile Mele vor avea iarqw belwug de bunqtqyi, Domnul va mkngkia iarqw Sionul, va alege iarqw Ierusalimul.``  

 

 


18


 

  Am ridicat ochii wi m`am uitat, wi iatq cq erau patru coarne!  

 

 


19


 

  Am kntrebat kngerul, care vorbea cu mine: ,,Ce knseamnq coarnele acestea?`` Wi el mi -a zis: ,,Acestea sknt coarnele, cari au risipit pe Iuda, pe Israel wi Ierusalimul.``  

 

 


20


 

  Domnul mi -a arqtat patru fierari.  

 

 


21


 

  Eu am kntrebat: ,,Ce vor sq facq acewtia?`` Wi el a zis: ,,Acewtia vin sq sperie coarnele cari au risipit pe Iuda, de n`a mai putut ridica nimeni capul; ferarii acewtia au venit sq sperie, wi sq taie coarnele neamurilor cari au ridicat cornul kmpotriva yqrii lui Iuda, ca sq -i risipeascq locuitorii.``  

 

 


Zechariah 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: