Rumanian Bible Cornilescu Version

Malachi 4

Matthew

Return to Index

Chapter 1

1


 

  Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.  

 

 


2


 

  Avraam a nqscut pe Isaac; Isaac a nqscut pe Iacov; Iacov a nqscut pe Iuda wi frayii lui;  

 

 


3


 

  Iuda a nqscut pe Fares wi Zara, din Tamar; Fares a nqscut pe Esrom; Esrom a nqscut pe Aram;  

 

 


4


 

  Aram a nqscut pe Aminadab; Aminadab a nqscut pe Naason; Naason a nqscut pe Salmon;  

 

 


5


 

  Salmon a nqscut pe Boaz, din Rahab; Boaz a nqscut pe Obed, din Rut; Obed a nqscut pe Iese;  

 

 


6


 

  Iese a nqscut pe kmpqratul David. Kmpqratul David a nqscut pe Solomon, din vqduva lui Urie;  

 

 


7


 

  Solomon a nqscut pe Roboam; Roboam a nqscut pe Abia; Abia a nqscut pe Asa;  

 

 


8


 

  Asa a nqscut pe Iosafat; Iosafat a nqscut pe Ioram; Ioram a nqscut pe Ozia;  

 

 


9


 

  Ozia a nqscut pe Ioatam; Ioatam a nqscut pe Ahaz; Ahaz a nqscut pe Ezechia;  

 

 


10


 

  Ezechia a nqscut pe Manase; Manase a nqscut pe Amon; Amon a nqscut pe Iosia;  

 

 


11


 

  Iosia a nqscut pe Iehonia wi frayii lui, pe vremea strqmutqrii kn Babilon.  

 

 


12


 

  Dupq strqmutarea kn Babilon, Iehonia a nqscut pe Salatiel; Salatiel a nqscut pe Zorobabel;  

 

 


13


 

  Zorobabel a nqscut pe Abiud; Abiud a nqscut pe Eliachim; Eliachim a nqscut pe Azor;  

 

 


14


 

  Azor a nqscut pe Sadoc; Sadoc a nqscut pe Achim; Achim a nqscut pe Eliud;  

 

 


15


 

  Eliud a nqscut pe Eleazar; Eleazar a nqscut pe Matan; Matan a nqscut pe Iacov;  

 

 


16


 

  Iacov a nqscut pe Iosif, bqrbatul Mariei, din care S`a nqscut Isus, care Se cheamq Hristos.  

 

 


17


 

  Deci, dela Avraam pknq la David, sknt patrusprezece neamuri de toate; dela David pknq la strqmutarea kn Babilon sknt patrusprezece neamuri; wi dela strqmutarea kn Babilon pknq la Hristos, sknt patrusprezece neamuri.  

 

 


18


 

  Iar nawterea lui Isus Hristos a fost awa: Maria, mama Lui, era logoditq cu Iosif; wi knainte ca sq locuiascq ei kmpreunq, ea s`a aflat knsqrcinatq dela Duhul Sfknt.  

 

 


19


 

  Iosif, bqrbatul ei, era un om neprihqnit, wi nu voia s`o facq de ruwine knaintea lumii; de aceea wi -a pus de gknd s`o lase pe ascuns.  

 

 


20


 

  Dar pe cknd se gkndea el la aceste lucruri, i s`a arqtat kn vis un knger al Domnului, wi i -a zis: ,,Iosife, fiul lui David, nu te teme sq iei la tine pe Maria, nevastq-ta, cqci ce s`a zqmislit kn ea, este dela Duhul Sfknt.  

 

 


21


 

  Ea va nawte un Fiu, wi -i vei pune numele Isus, pentru cq El va mkntui pe poporul Lui de pqcatele sale.``  

 

 


22


 

  Toate aceste lucruri s`au kntkmplat ca sq se kmplineascq ce vestise Domnul prin proorocul, care zice:  

 

 


23


 

  ,,Iatq, fecioara va fi knsqrcinatq, va nawte un fiu, wi -i vor pune numele Emanuil``, care, tklmqcit, knseamnq: ,,Dumnezeu este cu noi``.  

 

 


24


 

  Cknd s`a trezit Iosif din somn, a fqcut cum ki poruncise kngerul Domnului; wi a luat la el pe nevastq-sa.  

 

 


25


 

  Dar n`a cunoscut -o, pknq ce ea a nqscut un fiu. Wi el i -a pus numele Isus.  

 

 


Matthew 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: