Rumanian Bible Cornilescu Version

Colossians 4

1 Thessalonians

Return to Index

Chapter 1

1


 

  Pavel, Silvan wi Timotei, cqtre Biserica Tesalonicenilor, care este kn Dumnezeu Tatql wi kn Domnul Isus Hristos: Har wi pace dela Dumnezeu, Tatql nostru, wi dela Domnul Isus Hristos.  

 

 


2


 

  Mulyqmim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toyi, pe cari vq pomenim necurmat kn rugqciunile noastre;  

 

 


3


 

  cqci ne aducem aminte fqrq kncetare, knaintea lui Dumnezeu, Tatql nostru, de lucrarea credinyei voastre, de osteneala dragostei voastre wi de tqria nqdejdii kn Domnul nostru Isus Hristos!  

 

 


4


 

  Wtim, frayi prea iubiyi de Dumnezeu alegerea voastrq.  

 

 


5


 

  Kn adevqr, Evanghelia noastrq v`a fost propovqduitq nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfknt wi cu o mare kndrqsnealq. Cqci wtiyi cq, din dragoste pentru voi am fost awa printre voi.  

 

 


6


 

  Wi voi knwivq ayi cqlcat pe urmele mele wi pe urmele Domnului, kntruckt ayi primit Cuvkntul kn multe necazuri, cu bucuria care vine dela Duhul Sfknt;  

 

 


7


 

  awa cq ayi ajuns o pildq pentru toyi credinciowii din Macedonia wi din Ahaia.  

 

 


8


 

  Kn adevqr, nu numai cq dela voi Cuvkntul Domnului a rqsunat prin Macedonia wi Ahaia, dar vestea despre credinya voastrq kn Dumnezeu s`a rqspkndit pretutindeni, awa cq n`avem nevoie sq mai vorbim de ea.  

 

 


9


 

  Cqci ei knwiwi istorisesc ce primire ne-ayi fqcut, wi cum dela idoli v`ayi kntors la Dumnezeu, ca sq slujiyi Dumnezeului celui viu wi adevqrat,  

 

 


10


 

  wi sq awteptayi din ceruri pe Fiul Squ, pe care L -a knviat din moryi: pe Isus, care ne izbqvewte de mknia viitoare.  

 

 


1st Thessalonians 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: