กรมควบคุมมลพิษแจ้งเตือนฝุ่น PM2.5 กรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีแนวโน้มสูงระหว่างวันที่ 24-25 ต.ค. นี้


วันนี้ (23 ตุลาคม) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พบปริมาณฝุ่นในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครที่ตรวจวัดได้ 12.0-38.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเกินมาตรฐาน 1 พื้นที่ พบบริเวณพื้นที่เขตคลองสาน

 

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษคาดการณ์ช่วงวันที่ 24-25 ตุลาคม 2566 สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มสูงในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากความกดอากาศสูงที่เริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทย จึงทำให้เกิดสภาพอากาศที่นิ่ง ความเร็วลมที่มีกำลังอ่อน ฝุ่นละอองไม่สามารถระบายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 

 

อย่างไรก็ตาม ช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 จะมีโอกาสเกิดฝนตกในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงได้

 

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ สามารถติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air4thai และ AirBKK

Economic Forum 2023


Leave a Comment