กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกคำสั่งควบคุมการส่งออกแกรไฟต์ ทั้งในรูปสารตั้งต้นและในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดกำหนดให้ห้ามส่งออกแกรไฟต์ที่มีค่าความบริสุทธิ์ (Purity) เกิน 99.99% ค่าแข็งแกร่งแรงอัด มากกว่า 30Mpa และความหนาแน่นมากกว่า 1.73 กรัม/ลบ.ซม. ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณี


กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกคำสั่งควบคุมการส่งออกแกรไฟต์ ทั้งในรูปสารตั้งต้นและในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดกำหนดให้ห้ามส่งออกแกรไฟต์ที่มีค่าความบริสุทธิ์ (Purity) เกิน 99.99% ค่าแข็งแกร่งแรงอัด มากกว่า 30Mpa และความหนาแน่นมากกว่า 1.73 กรัม/ลบ.ซม. ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณี

คำสั่งนี้ยังมีผลกับการส่งออกเกล็ดแกรไฟต์ และผลึกแกรไฟต์ในรูปแบบอื่นด้วย โดยมีผลตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2023 เป็นต้นไป

กระทรวงพาณิชย์ของจีนบอกว่าคำสั่งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคง ทั้งซัพพลายเชนในอุตสาหกรรม รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของประเทศด้วย

แกรไฟต์เป็นสารตั้งต้นที่สำคัญสำหรับการผลิตในหลายรูปแบบ นักวิเคราะห์คาดว่าแกรไฟต์ในรูปแบบที่จีนต้องการควบคุมนั้น เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการแบตเตอรี่ โดยเฉพาะสำหรับรถยนต์ EV

ที่มา: Xinhua และ VOA ภาพ China Graphite Group

No Description

Leave a Comment