กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนออกประกาศบังคับให้อุปกรณ์ Wi-Fi ที่จะขอรับรองให้ใช้งานต้องรองรับ IPv6 และเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น พร้อมกับอธิบายวิธีการคอนฟิก IPv6 ไว้ในคู่มือ


กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนออกประกาศบังคับให้อุปกรณ์ Wi-Fi ที่จะขอรับรองให้ใช้งานต้องรองรับ IPv6 และเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น พร้อมกับอธิบายวิธีการคอนฟิก IPv6 ไว้ในคู่มือ

ข้อบังคับนี้บังคับกับอุปกรณ์ Wi-Fi ที่ใช้คลื่นความถี่ 2.4GHz และ 5GHz พร้อมกับระบุแนวทางการตรวจสอบว่าอุปกรณ์รองรับ IPv6 จริงก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้งานอุปกรณ์แต่ละรุ่น

รัฐบาลจีนมีแนวทางจะปรับอินเทอร์เน็ตทั้งประเทศไปใช้งาน IPv6 ภายในปี 2030 โดยที่ผ่านมาบังคับกับเว็บไซต์ภาครัฐ, อุปกรณ์ระดับ backbone สำหรับประกาศนี้จะมีผลวันที่ 12 ธันวาคมที่จะถึงนี้

ที่มา – MIIT.gov.cn

No Description

ภาพโดย LoboStudioHamburg

Leave a Comment